Neringa Slavinskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Slavinskaitė Neringa; Batarlienė Nijolė. Investigation of safety conditions in the transport of dangerous goods by railway. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-4142. vol. 37, iss. 1 (2022), p. 64-72. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Slavinskaitė Neringa; Novotny Miloslav; Gedvilaitė Dainora. Evaluation of the fiscal decentralization: case studies of European Union. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 31, iss. 1 (2020), p. 84-92. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Slavinskaitė Neringa. Fiscal decentralization and economic growth in selected European countries. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 4 (2017), p. 745-757. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa. Energy consumption, economic growth and greenhouse gas emissions in the European Union countries. Journal of business economics and management. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 6 (2017), p. 1082-1097. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Slavinskaitė Neringa. Review of fiscal decentralization in European countries. International journal of contemporary economics and administrative sciences. Sherbrooke, Québec: Bishop's university, Williams School of Business. ISSN 1925-4423. vol. 10, iss. 2 (2020), p. 345-355. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Slavinskaitė Neringa; Davulis Gediminas; Peleckis Kęstutis. Fiscal decentralization in the public sector of Lithuania: possibilities of development. International journal of contemporary economics and administrative sciences. Sherbrooke, Québec, Canada: Bishop's university, Williams School of Business. ISSN 1925-4423. Vol. 5, iss. 3-4 (2015), p. 67-84. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Slavinskaitė Neringa; Ginevičius Romualdas. Revenue autonomy of local government: fiscal decentralization aspect. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Ginevičius Romualdas; Slavinskaitė Neringa. Theoretical aspects of decentralization. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 43-50. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Slavinskaitė Neringa. Fiscal decentralization in Central and Eastern Europe. Global journal of business, economics and management. Nicosia: SciencePark Research, Organization & Counseling. ISSN 2301-2579. Vol. 7, iss. 1 (2017), p. 69-79. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Slavinskaitė Neringa. Fiscal decentralisation and economic growth: Is there a relationship?. New trends and issues proceedings on humanities and social sciences. Selected papers of 6th world conference on Business, Economics and Management (BEM-2017), 04-06 May 2017, Acapulco hotel and Resort convention center, North Cyprus. Kyrenia: SciencePark Research, Organization & Counseling. ISSN 2547-8818. Vol. 4, iss. 10 (2017), p. 73-81. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Ginevičius Romualdas; Stasiukynas Andrius; Gedvilaitė Dainora; Slavinskaitė Neringa. Issues of quantitative assessment of the industry structure of a country’s region. KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 5-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Dinova Teodora G.; Slavinskaitė Neringa. Impact of fiscal policy on economic growth in the euro area. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2015, Nr. 10, p. 277-288. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Slavinskaitė Neringa; Kreizaitė Orinta; Stonytė Monika. Gyventojų pajamų mokesčio įtaka savivaldybių pajamoms. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 246-252. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Slavinskaitė Neringa; Dinova Teodora G.; Kirbas Hakan. Evaluation methods for fiscal decentralization. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Science Institute. Burdur, Turkey: Mehmet Akif Ersoy University. ISSN 1309-1387. Vol. 13(7) (2015), p. 354-370. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2014 - Slavinskaitė Neringa. Vietos valdžios skolos augimo analizė : teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9, p. 108-124. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2014 - Ginevičius Romualdas; Slavinskaitė Neringa; Gedvilaitė Dainora. Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 2 (2014), p. 181-193. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Plamenova Todorova Tanya; Kazlauskas Valdas; Slavinskaitė Neringa. Fiscal policy and economic growts-prospects and opportunities. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9, p. 162-176. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Slavinskaitė Dovilė; Slavinskaitė Neringa. Bankroto diagnostikos modelių tinkamumo analizė Lietuvos įmonėse. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9, p. 125-148. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2013 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Limba Tadas. Theoretical models of business competitiveness : formation and evaluation. Strategic management quarterly. [Monticello]: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4951. vol. 1, no. 1 (2013), p. 31-44. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Davulis Gediminas; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa. Implementation of fiscal decentralization principle and perspectives local municipality taxes in Lithuania. Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 92 (3), suppl. A (2013), p. 98-109. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Slavinskaitė Neringa. Dviejų skirtingų Lietuvos pramonės šakų įmonių kapitalo struktūros įtaka veiklos finansiniams rodikliams. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8, p. 58-70. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Davulis Gediminas; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa. Development of local municipality taxes and principles of fiscal policy in Lithuania. American international journal of contemporary research. New York: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 3, no. 8 (2013), p. 38-50. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Peleckis Kęstutis; Krutinis Mindaugas; Slavinskaitė Neringa. Daugiakriterinis alkoholio pramonės įmonių pagrindinės veiklos efektyvumo vertinimas. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8, p. 1-16. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Limba Tadas. Competitive advantage in global market : theoretical assumptions and assessment options. Strategic management quarterly. [Monticello]: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Slavinskaitė Neringa. Fiscal decentralization and economic theory. Revista de ciências empresariais e jurídicas. Porto: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. ISSN 1646-1029. 2015, no. 26, p. 109-128. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa. Integrated assessment on corporate performance efficiency: theoretical and practical problems. Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов: Институт управления и социально-экономического развития. ISSN 2225-1545. 2014, No. 2(11), p. [1-11]. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Slavinskaitė Neringa; Bacevičiūtė Rūta. Pelningumo rodiklių EBIT ir EBITDA taikymo galimybės. Apskaitos ir mokesčių apžvalga: buhalterinis žurnalas. Vilnius: UAB "Pačiolis". ISSN 1392-3722. 2011, Nr. 7-8 (205-206), p. 74-78. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Slavinskaitė Neringa. Does fiscal decentralization improve economic growth? Evidence from European Union countries. Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları : reports submitted at Alanya 1st International Local Governments Symposium held in Alanya between 1-3 November 2018. Ankara: Nobel Akademik Yayincilik Eğitimdanişmanlik Tic. Ltd. ISBN 9786057895110. 2018, no. 2202, p. 34-41. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Aksomitaitė Diana; Uzialo Deividas; Slavinskaitė Neringa. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje 2010–2015 m. analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Slavinskaitė Neringa; Koniuchovaitė Rūta; Stanislovaitytė Eglė. Nedarbo lygio poveikio bendrajam vidaus produktui Baltijos šalyse analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Leonavičienė Edita; Slavinskaitė Neringa. AB „Vilniaus degtinė” ir AB „Stumbras” veiklos rodiklių 2007–2014 m. palyginamoji analizė ir vertinimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Paunksnienė Jolanta. Theoretical and practical problems of integrated assessment on corporate performance efficiency. Экономика. Теория и практика: материалы международной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.) в 3х частях, часть 1. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785905147913, p. 15-28. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Slavinskaitė Neringa. Lietuvos savivaldybių pajamų masto ir struktūros lyginamieji vertinimai. Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 11-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija, 2014 m. gruodžio 11 d. Kaunas : konferencijos straipsniai Kaunas : VUKHF, 2014 [CD]. Kaunas: VU KHF, 2014. ISBN 9786094594441, p. 79-86. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Slavinskaitė Neringa. Fiskalinės decentralizacijos principai ir vietiniai mokesčiai Lietuvoje. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 38-45. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa. Integrated assessment of corporate performance efficiency (case on alcohol industry of Lithuania). IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2. Днiпропетровськ, Варна: ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637212 (T.2), p. 551-560. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Slavinskaitė Neringa. Daugiakriteriniai metodai ekonomikoje: teoriniai ir praktiniai aspektai. 10-oji prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Ūkio plėtra: teorija ir praktika", 2013 m. gruodžio mėn. 5 d., VU KHF, Kaunas, Lietuva. [CD]. Kaunas: VU KHF, 2013, p. 71-77. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Slavinskaitė Dovilė; Slavinskaitė Neringa. Švietimo decentralizacija. „Verslas studentų akimis“. Studentų ir jaunųjų mokslininkų straipsnių rinkinys [Elektroninis išteklius]. Balandžio 4 d. 2014. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2014, p. [1-6]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Slavinskaitė Neringa. Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimas. Vilnius: Technika: Šalies fiskalinės decentralizacijos vertinimas, 2017. [M.kr.:S 000; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.571]