Viktorija Stasytytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Maknickienė Nijolė; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stasytytė Viktorija. Investigation of algorithmic trading models for shares of the drug manufacturing industry. Transformations in business & economics. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. vol. 22, no. 2(59) (2023), p. 83-96. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2023 - Skvarciany Viktorija; Lapinskaitė Indrė; Stasytytė Viktorija. Efficiency of digital economy in the context of sustainable development: DEA–Tobit approach. Prague economic papers. Prague: Prague University of Economics and Business. ISSN 1210-0455. vol. 32, iss. 2 (2023), p. 129-158. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2022 - Lapinskaitė Indrė; Stasytytė Viktorija; Skvarciany Viktorija. Assessing the European Union capitals in the context of smart sustainable cities. Open house international. Bingley: Emerald Publishing. ISSN 0168-2601. vol. 47, iss. 4 (2022), p. 763-785. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2021 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Seeking the investment portfolio efficiency applying the artificial intelligence. Transformations in business & economics. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. vol. 20, iss. 3(54) (2021), p. 259-277. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2020 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Stochastic informative expert system for investment. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss. 1 (2020), p. 136-156. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Michnevič Edvard. Universally sustainable development strategy for a small country: a systemic decision. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 5 (2014), p. 530-537. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Maknickienė Nijolė. Government debt as the integral portfolio of assets and liabilities generated by debt. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 22-40. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2011 - Rutkauskas Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt Indrė; Stasytytė Viktorija. Marketing portfolio management in a spectrum of marketing assets interaction to maximize holder’s utility. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 5(22), p. 485-493. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Tvaronavičienė Manuela; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Stasytytė Viktorija. The possibilities and consequences of investment decisions by stepwise optimization. Economic research-Ekonomska istrazivanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 35, iss. 1 (2022), p. 1061-1087. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2022 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Integrated intellectual investment portfolio as an efficient instrument to manage personal financial investment. Journal of risk and financial management. Basel: MDPI. ISSN 1911-8066. vol. 15, iss. 1 (2022), p. 1-22. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2021 - Stasytytė Viktorija; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Celiešienė Eglė. Selection of markets for textile export using the adequate portfolio. Management: Journal of contemporary management issues. Split: University of Split. ISSN 1331-0194. vol. 26, iss. 2 (2021), p. 255-276. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2021 - Kvieskienė Giedrė; Ivanova Ilze; Trasberg Karmen; Stasytytė Viktorija; Celiešienė Eglė. Modelling of social policy and initiatives under COVID-19: rural NEET youth case study. Social sciences. Basel: MDPI. ISSN 0134-5486. vol. 10, iss. 10 (2021), p. 1-16. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Optimal portfolio search using efficient surface and three-dimensional utility function. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 2 (2011), p. 291-312. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. Investment decisions modelling along sustainable development concept on financial markets. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 3 (2008), p. 417-427. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Ignotas Anicetas; Stasytytė Viktorija. Efficiency of energy consumption as a base for sustainable energy sector. Verslas: teorija ir praktika. .. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 2 (2016), p. 128-137. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Stasytytė Viktorija; Aleksienė Loreta. Įmonės veiklos rizikos vertinimas ir valdymas mažose ir vidutinėse įmonėse. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015), p. 140-148. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Stasytytė Viktorija. Conceptualization of financial system sustainability. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 4, iss. 4 (2015), p. 391-402. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Stasytytė Viktorija. Investicijų portfelio sudarymas naudojant sprendimų paramos sistemą. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 253-263. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Rizikos sampratos formavimosi ypatumai. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 2 (2011), p. 141-149. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2023 - Celiešienė Eglė; Stasytytė Viktorija; Petruškevičiūtė Auksė; Bonde Bent Noerby. The children and youth participation in politics: case study of the project “Youth Voice: empowering positive change (Youth4Change)”. Socialinis ugdymas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-9569. t. 59, Nr. 1 (2023), p. 68-79[Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Kvieskienė Giedrė; Stasytytė Viktorija; Kvieska Vytautas. Socialinio ir emocinio ugdymo prototipo konceptualizavimas. Socialinis ugdymas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-9569. t. 56, Nr. 2 (2021), p. 6-23. [M.kr.:S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2021 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Skobaitė Radvinė; Stasytytė Viktorija; Maknickienė Nijolė. Comparison of multicriteria decision-making methods in portfolio formation. Finance, markets and valuation. .. ISSN 2530-3163. vol. 7, iss. 2 (2021), p. 60-72. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Kekytė Ieva; Stasytytė Viktorija. Investavimo sprendimų priėmimo modelių lyginamoji analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 197-208. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Stasytytė Viktorija; Dužinskytė Viktorija. Žemės ūkio sektoriaus rizikos valdymas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 200-211. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Juozapaitis Edvinas; Stasytytė Viktorija. Theoretical aspects of fundamental analysis. KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 1 (2015), p. 5-13. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Drazdauskienė Rasuolė; Stasytytė Viktorija. Išvestinių finansinių priemonių taikymas žaliavų kainų rizikai valdyti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 150-156. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Stasytytė Viktorija; Rauktytė Alina. Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos rodiklių ekonometrinis modelis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 33-40. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Stasytytė Viktorija. The development of an attitude towards risk management in the context of country competitiveness. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 11, nr. 2 (2013), p. 281-293. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Intelligence as a main way to ensure universal sustainability of country’s development. Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 24 (2013), p. 127-134. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Adequate portfolio as a conceptual model of investment profitability, risk and reliability adjustment to investor‘s interests. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 1170-1174. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Ginevičius Adomas; Stasytytė Viktorija. Rinkodaros komplekso sąnaudų struktūros optimizavimas kaip verslo tvarios plėtros priemonė. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 78 (2007), p. 115-133. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Staskevičiūtė Giedrė. Management of the structure of marketing - practical necessity not solved in theory. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, Nr.2 (10), p. 117-124. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Decision making strategies in global exchange and capital markets. Advances and innovations in systems, computing sciences and software Engineering / ed.by Khaled Elleithy ;University of Bridgeport. Dordrecht: Springer, 2007. ISBN 9781402062636, p. 17-22. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Celiešienė Eglė. Socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų plėtotės prielaidos. Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1. Vilnius: Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603, p. 9-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Stasytytė Viktorija. Optimization of integral knowledge, innovation and technologies cluster structure. Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta: Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. Vol. 2, iss. 1 (2014), p. 42-52. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Grigonytė Ingrida. Adekvačiojo portfelio taikymas projektuojant racionalų lėšų paskirstymą kompetencijoms ugdyti. Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. D. 1. Vilnius: Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, 2014. ISBN 9786099566603, p. 16-20. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Unexpected and innovative moments of invesment strategies. Global and regional challenges for the 21st century economies / sci. ed. Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. ISBN 9788392779049, p. 249-264. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2009 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Throughout creation of regional competitiveness informed system to regional development strategies. Global and regional challenges for the 21st century economies / sci. ed. Ryszard Borowiecki & Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organisation of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. ISBN 9788392779049, p. 305-315. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. REGCIS kaip priemonė regiono inves tavimo stra tegijų kūrimui. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 406-416. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Development of regional business risk management systems in the conditions of knowledge economy. Between Europe and Russia. Problems of development and transborder co-operation in North-Eastern borderland of the European Union = Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgraniczej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej. Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2009. ISBN 9788323123484, p. 157-169. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Stratification of stock profitabilities – the framework for investors’ possibilities research in the market. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2008, Nr. 1(3), p. 65-72. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Stasytytė Viktorija. Investment strategies formation in baltic stock market. Verslas, vadyba ir studijos'2007: mokslo darbai = Business, management and education'2007: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2008, p. 53-62. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Malinauskas Pranas; Stasytytė Viktorija. Konkurencingo verslo projektavimas neapibrėžties sąlygomis. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 103-113. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Borisova Jelena; Stasytytė Viktorija. How to measure and ensure sustainability in financial markets. Management and education. [Proceedings of the 2nd International conference „Education, Science, Economics and Technologies“, September 15-16, 2006]. Bourgas: University "Prof. Dr. Assen Zlatarov". ISSN 1312-6121. Vol. 2 (2006), p. 37-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2017 - Vyšniauskas Povilas; Stasytytė Viktorija. The analysis of mutual funds’ performance in Lithuanian financial market. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Rutkauskas Andrius. Reliability as main factor for future value creation. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Stasytytė Viktorija; Pilionienė Raminta. Risk management model for transportation company. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Trading futures contracts in global markets. The 8th International scientific conference "Business and management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 328-335. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija; Kazlauskaitė Justina. Reasoning of export market selection. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 1166-1175. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Leadership intelligence: how to get there?. 2nd International conference on leadership, technology and innovation management (2012). Amsterdam: Elsevier. 2013, p. 52-61. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. With sustainability engineering to sustainability efficiency. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 173-184. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Markowitz Random field as a stand for investment analysis and decision making. The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 1. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338290, p. 131-136. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt Indrė; Stasytytė Viktorija; Uturytė Laura; Michnevič Edvard. Marketing portfolio as a media for marketing assets interaction to optimize marketing efficiency measured with adequate metric. The 15th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. 19-22 July 2011. Orlando, Florida, USA : proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338290, p. 123-130. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Regional competitiveness information system as a result of information generation and knowledge engineering. Advances Techniques in Computing Sciences and Software Engineering : International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering. Bridgeport, CT, 2008. Berlin: Springer, 2010. ISBN 9789048136599, p. 419-424. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Effectiveness, reliability and subject risk – shaping drivers for the set of possibilities and utility function when investment decision is made under uncertainty. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 176-183. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Ginevičius Adomas. Three-dimensional measurement of market behaviour. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 222-227. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. Quantitative assessment of portfolio of activities in terms of sustainable development. Marketing and Management Sciences : International Conference on Marketing and Management Sciences 2008 (ICMMS 2008). 23-25 May 2008, Athens, Greece. London: Imperial College Press, 2008. ISBN 9781848165090, p. 500-503. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Stasytytė Viktorija; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Prospecting for sustainable investment possibilities in financial markets. The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2008. Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008. June 29th - July 2nd, 2008 Orlando, Florida, USA: proceedings / International Institute of Informatics and Systemics. Vol. VI. Orlando: IIIS, 2008. ISBN 9781934272367, p. 73-78. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Stasytytė Viktorija. From two-dimensional profit-risk to three-dimensional profit-reliability-risk in capital markets. EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" (EurOPT'2008): the 20th international conference. May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers / The'Association of European Operational Research Societies, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Operational Research Society, EURO Working Group on Continuous Optimization, The European Office of Aerospace Research & Development, German OR Society, IBM Europe, Society for Industrial and Applied Mathematics. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839, p. 149-153. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Jakštas Vaidotas; Jakštienė Vilija; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 107-113. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Stasytytė Viktorija. The double trump portfolio as the core of sustainable decision making strategy in currency markets. The 10th world multi-conference on systemics, cybernetics and Informatics: WMSCI 2006. Jointly with the 12th international conference on information systems analysis and synthesis : ISAS 2006. July 16-19, 2006 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. I / International Institute of Informatics and Systemics. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2006. ISBN 9806560728, p. 57-62. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. On development of sustainable investment decisions strategies in capital and money markets. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 123-128. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Double trump model as a formation mean of sustainable investment strategy in currency market. International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, O. Vaarmann and E. Zavadskas; Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathemathics and Informatics, Lithuanian Operations Society (LitORS), European Association of Operational Research Societies (EURO), Baltic Operations Research Society (BaltORS). Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955250615, p. 39-44. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2012 - Stasytytė Viktorija. Risk identification and visualization techniques for reasonable enterprise risk management. 2’nd international scientific conference „Whither our economies-2012“ : conference proceedings, October 15-16, 2012, Vilnius. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISSN 2029-8501, p. 71-78. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2021 - Maknickienė Nijolė; Masėnaitė Jovita; Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Investigation of the herding and contrarian behaviour of investors. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13–14 May 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Riškus Augustinas; Stasytytė Viktorija. Investavimo globalioje rinkoje galimybės. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Navickas Vytas; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Women employment trends and related factors in Lithuania. Innovative SMEs by gender and age around the mare Balticum [This book contains the presented papers and a summary of the discussion of the participants of the 9th Hanseatic conference, 17-19 February 2014, Hamburg]. Hamburg: Baltic Sea Academy, 2014. ISBN 9783735791191, p. 37-47. [M.kr.:S 003; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Stasytytė Viktorija. The universal sustainability of development as a tool of constructive interaction of interests and possibilities of development and the balance of goals and resources. 4th international scientific conference Whither our economics, November 12-13, 2014 : conference proceedings. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISSN 2029-8501, p. 196-206. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Stasytytė Viktorija. Risk management intelligence. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 195-206. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė Indrė; Stasytytė Viktorija. Verslo intelekto aktyvų portfelis kaip priemonė suvokti ir valdyti integralųjį verslo intelektą. 1’st international scientific conference „Whither our economies“ : conference proceedings, November 16-17, 2011, Vilnius. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISSN 2029-8501, p. 219-226. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Maknickienė Nijolė. Entrepreneurship portfolio construction and management. Proceedings of the Annual International Conference on Innovation and Entrepreneuship (IE 2011), July 23-24, 2011 Singapore. Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011. ISBN 9789810894931, p. 57-62. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Lapinskaitė Indrė. Basement on value creation of study programs as highway to integrate academic, business and public interest as well as to shape research directions. International conference on Education, informatics, and cybernetics (icEIC 2011), and the International symposium on Integrating research, education, and problem solving (IREPS 2011), November 29 - December 2, 2011, Orlando, Florida, USA : proceedings. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338443, p. 181-186. [M.kr.:S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. With double trump boat through turbulent markets oceans. Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems : proceedings of the Ninth International Scientific School MA SR - 2009 (Saint-Petersburg, Russia, July 7 - 11, 2009). Saint Petersburg: SUAI, 2009. ISBN 9785808804609, p. 212-217. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Stasytytė Viktorija; Stankevičienė Jelena. Profit, riskness and reliability - three-dimensional base for investment decisions management. Modeling and analysis of safety and risk in complex systems : proceedings of the ninth international scientific school MA SR - 2009 (Saint-Petersburg, Russia, July 7 - 11, 2009). Saint Petersburg: SUAI, 2009. ISBN 9785808804609, p. 105-110. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija. Utility function as a constructive instrument for investment decisions making. VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria : scientific proceedings / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, National Science-Technical Union "Management and Engineering", Technical University Sofia. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 1(104) (2008), p. 217-220. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Ginevičius Adomas. Three-dimensional measurement of market behaviour. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 297-302. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Stasytytė Viktorija. Kapitalo rinkos procesų analizė investuotojo požiūriu. Verslas XXI amžiuje : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje, 2008 m. vasario 7 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283843, p. 63-69. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Ginevičius Adomas. Оптимизация стуктуры затрат маркетингового комплекса как средство проектирования устойчивости развития бизнеса. Материалы 5-й Международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике». 5-й Международной научно-технический семинар «Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий», 31 мая-2 июня 2007 года. Минск: БНТУ, 2007. ISBN 9789854796918, p. 239-264. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2006 - Jakštas Vaidotas; Jakštienė Vilija; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund), Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-8]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Borisova Jelena; Stasytytė Viktorija. Advanced intention and applicability features of the double trump decision management model in exchange market. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria / Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(85) (2006), p. 24-27. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2021 - Kvieskienė Giedrė; Stasytytė Viktorija; Kvieska Vytautas; Mujčinović Alen. Social emotional education prototype conceptualization: NEET approach. Proceedings of the 3rd international conference on modern research in education, teaching and learning (ICMETL), August 20–22, 2021, Dublin, Ireland. Dublin: Diamond Scientific Publishing, 2021. ISBN 9786094851995, p. 44-70. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2007 - Stasytytė Viktorija; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Rinkos elgsenos tyrimas Vilniaus vertybinių popierių biržos pavyzdžiu. Verslas XXI amžiuje : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2007 m. vasario 8 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281887, p. 93-103. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Stasytytė Viktorija; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas. Sprendimų priėmimo kapitalo rinkoje sudėtingumas ir įvairovė. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 145-150. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2023 - Maknickienė Nijolė; Stasytytė Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Portfolio of Basic Materials sector stocks and the hedging potential of gold. International conference on accounting, auditing and finances. Sustainable finance: challenges and advances in the global economic reality, October 19 and 20, 2023 : conference proceedings. Bucaramanga: Universidad Autonoma de Bucaramanga UNAB, 2023, p. 67[Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Ginevičius Adomas. Three-dimensional measurement of market behaviour. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 101-102. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. On development of sustainable investment decisions strategies in capital and money markets. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: abstracts, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 995519037X, p. 45. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Jakštas Vaidotas; Jakštienė Vilija; Stasytytė Viktorija; Borisova Jelena. Imitative technologies as appropriate computational instrument of adequate portfolio application. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 83-85. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Stasytytė Viktorija. Investicijų portfelio sprendimų paramos sistema. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2011. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 11.714]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2017 - Stasytytė Viktorija; Maknickienė Nijolė. Sumanus valdymas viešajame sektoriuje. Vilnius: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 8.000]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2018 - Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Stasytytė Viktorija. Rizikos valdymas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.660]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2014 - Andriušaitienė Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Skačkauskienė Ilona; Stasytytė Viktorija; Zabarauskaitė Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Vilnius: Baltijos kopija, 2014. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]