Eldar Šabanovič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Kojis Paulius; Šabanovič Eldar; Skrickij Viktor. Deep neural network based data-driven virtual sensor in vehicle semi-active suspension real-time control. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-4142. vol. 37, iss. 1 (2022), p. 37-50. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2022 - Shi Dachuan; Šabanovič Eldar; Rizzetto Luca; Skrickij Viktor; Oliverio Roberto; Kaviani Nadia; Ye Yunguang; Bureika Gintautas; Ricci Stefano; Hecht Markus. Deep learning based virtual point tracking for real-time target-less dynamic displacement measurement in railway applications. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. vol. 166 (2022), p. 1-20. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2021 - Skrickij Viktor; Šabanovič Eldar; Shi Dachuan; Ricci Stefano; Rizzetto Luca; Bureika Gintautas. Visual measurement system for wheel–rail lateral position evaluation. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 21, iss. 4 (2021), p. 1-16. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2021 - Žuraulis Vidas; Sivilevičius Henrikas; Šabanovič Eldar; Ivanov Valentin; Skrickij Viktor. Variability of gravel pavement roughness: An analysis of the impact on vehicle dynamic response and driving comfort. Applied sciences-Basel. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 16 (2021), p. 1-18. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2021 - Šabanovič Eldar; Kojis Paulius; Šukevičius Šarūnas; Shyrokau Barys; Ivanov Valentin; Dhaens Miguel; Skrickij Viktor. Feasibility of a Neural Network-Based virtual sensor for vehicle unsprung mass relative velocity estimation. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 21, iss. 21 (2021), p. 1-17. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Šabanovič Eldar; Žuraulis Vidas; Prentkovskis Olegas; Skrickij Viktor. Identification of road-surface type using deep neural networks for friction coefficient estimation. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 20, iss. 3 (2020), p. 1-17. [M.kr.:T 001; T 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Skrickij Viktor; Šabanovič Eldar; Žuraulis Vidas. Autonomous road vehicles: recent issues and expectations. IET Intelligent Transport Systems. Hertford: The Institution of Engineering and Technology. ISSN 1751-956X. vol. 14, iss. 6 (2020), p. 471-479. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis; Šabanovič Eldar. Technological measures of forefront road identification for vehicle comfort and safety improvement. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 3 (2019), p. 363-372. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Serackis Artūras; Matuzevičius Dalius; Navakauskas Dalius; Šabanovič Eldar; Katkevičius Andrius; Plonis Darius. A robust identification of the proteins standard bands in two-dimensional electrophoresis gel images. Electrical, control and communication engineering. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2255-9140. Vol. 13, iss. 1 (2017), p. 63-68. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Kojis Paulius; Danilevičius Algimantas; Šabanovič Eldar; Skrickij Viktor. The second generation of electric vehicles: integrated corner solutions. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 87-100. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Romanovs Andrejs; Pichkalov Ievgen; Šabanovič Eldar; Skirelis Julius. Industry 4.0: methodologies, tools and applications. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-4. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Šabanovič Eldar; Stankevičius Gediminas; Matuzevičius Dalius. Deep neural network-based feature descriptor for retinal image registration. 2018 IEEE. 6th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), November 8-10, 2018 Vilnius, Lithuania : proceedings / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781728120003, p. 1-4. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Šabanovič Eldar; Matuzevičius Dalius. Experimental investigation of feature descriptors for retinal image registration. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-4. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Šabanovič Eldar; Matuzevičius Dalius. Application of human visual system models to LCD image analysis. AIEEE 2015. Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 2015 IEEE 3rd workshop, November 13–14, 2015 Riga, Latvia. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781509012015, p. 1-5. [M.kr.:N 011; T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2022 - Žuraulis Vidas; Kojis Paulius; Marotta Raffaele; Šukevičius Šarūnas; Šabanovič Eldar; Ivanov Valentin; Skrickij Viktor. Electric vehicle corner architecture: driving comfort evaluation using objective metrics. SAE Technical Paper. WCX SAE world congress experience, April 5-7, 2022. SAE International, 2022. ISSN 0148-7191, p. 1-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2021 - Žvirblis Tadas; Petkevičius Linas; Vaitkus Pranas; Šabanovič Eldar; Skrickij Viktor; Kilikevičius Artūras. Investigation of deep neural networks for hypoid gear signal classification to identify anomalies. 2020 IEEE 8th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), 22-24 April 2021, Vilnius. Piscataway, NJ: IEEE, 2021, p. [1-6]. [M.kr.:N 009; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Šabanovič Eldar; Matuzevičius Dalius; Vaitkevičius Petras Henrikas. Binokulinės regos skaitinis modelis horizontalių erdvės koordinačių kodavimui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 184-189. [M.kr.:S 006; T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Šabanovič Eldar; Matuzevičius Dalius; Serackis Artūras. Evaluation of the background extraction influence to quantitative analysis of two- dimensional electrophoresis gel images. Biomedical engineering-2016 : proceedings of 20th international conference, 24-25 November, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Tecnology, Lithuanian Society for Biomedical Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 2029-3380, p. 113-116. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2016 - Šabanovič Eldar; Matuzevičius Dalius; Serackis Artūras; Borutinskaitė Veronika Viktorija; Navakauskas Dalius; Navakauskienė Rūta. Investigation of background extraction techniques to novelty estimation in biomedical imaging. Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611, p. 57. [M.kr.:N 004; T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Šabanovič Eldar. Sąsūkos dirbtinių neuronų tinklų įgyvendinimas spartinančiuosiuose įrenginiuose vaizdams analizuoti realiuoju laiku. Vilnius: UAB "BMK leidykla", 2019. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 9.286]