Raimondas Šakalys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Batarlienė Nijolė; Šakalys Raimondas. Mathematical model for cargo allocation problem in synchromodal transportation. Symmetry. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-8994. vol. 13, iss. 4 (2021), p. 1-13. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Batarlienė Nijolė; Šakalys Raimondas. Criteria impacting synchronization of transport flows along international transport corridor. Promet - Traffic & Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. vol. 32, iss. 3 (2020), p. 399-408. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Šakalys Raimondas; Sivilevičius Henrikas; Miliauskaitė Laima; Šakalys Algirdas. Investigation and evaluation of main indicators impacting synchromodality using ARTIW and AHP methods. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 3 (2019), p. 300-311. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Šakalys Raimondas; Batarlienė Nijolė. Research on intermodal terminal Interaction in international transport corridors. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. vol. 187 (2017), p. 281-288. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Šakalys Algirdas; Greičiūnė Laima; Šakalys Raimondas. Corridor singe window as an innovative instrument ensuring integrity of the entire supply chain of the transport corridor. SMRLO 2016 : Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science, and Operations Management, 15–18 February 2016 Beer Sheva, Israel : proceedings / Edited by Ilia Frenkel and Anatoly Lisnianski. New York: IEEE, 2016. ISBN 9781467399418, p. 638-642. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Šakalys Raimondas; Batarlienė Nijolė. Įvairiarūšio transporto terminalų tarpusavio veiklos sprendimų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Transporto inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Transport engineering and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-6. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Greičiūnė Laima; Šakalys Algirdas; Zenevičius Laurynas; Šakalys Raimondas. New instruments of collaboration between main stakeholders along transport corridor of global supply chain. Интеграционный потенциал логистики в глобальной экономике : материалы международной научно-практической конференции, 25 сентября 2014 г.. Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2014. ISBN 9785731030915, p. 15-19. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Šakalys Algirdas; Greičiūnė Laima; Zenevičius Laurynas; Šakalys Raimondas. Innovative measures ensuring itegrity of the entire supply chain or transport corridor. BIT's 3rd Annual World Congress of Ocean-2014 (WCO 2014), October 16-18, 2014, Dalian International Conference Center, China : conference abstract book. Hui Xian Yuan: BIT Congress Inc, 2014, p. 103. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]