Remigijus Šalna

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Masėnas Juozas; Šalna Remigijus; Juknevičius Linas; Valivonis Juozas. Deflection analysis of layered slabs with plastic inserts. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 14, iss. 20 (2021), p. 1-16. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Šlaitas Justas; Valivonis Juozas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Load-bearing capacity of flexural reinforced concrete members strengthened with fiber-reinforced polymer in fracture stage. Advances in mechanical engineering. London: SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. vol. 10, no. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Valivonis Juozas; Šneideris Arnoldas; Šalna Remigijus; Popov Vladimir; Daugevičius Mykolas; Jonaitis Bronius. Punching strength of biaxial voided slabs. ACI structural journal. Farmington Hills: American Concrete Institute. ISSN 0889-3241. vol. 114, iss. 6 (2017), p. 1373-1385. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Martínez-Pérez Inmaculada; Valivonis Juozas; Šalna Remigijus; Cobo-Escamilla Alfonso. Experimental study of flexural behaviour of layered steel fibre reinforced concrete beams. Journal of civil engineering and management. Vilnius ; London: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1392-3730. Vol. 23, iss. 6 (2017), p. 806-813. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Vainiūnas Povilas; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Probability based design of punching shear resistance of column to slab connections. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 804-812. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Marčiukaitis Gediminas; Valivonis Juozas; Jonaitis Bronius; Kleiza Jonas; Šalna Remigijus. Determination of stiffness of the connections of composite steel and concrete bridge deck by the limit permissible deflections. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 1-9, 1a.. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus; Jonaitis Bronius; Valivonis Juozas. Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 3 (2011), p. 193-200. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus; Jonaitis Bronius; Valivonis Juozas. A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 137-145. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Levon Beata; Šalna Remigijus; Juknevičius Linas. Analysis of the different techniques for calculation of bearing capacity of flexural reinforced concrete deep beams. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 417-424. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus. Calculation of punching shear strength of steel fiber reinforced concrete flat slabs. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 1110-1114. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Conditions for failure of normal section in flexural reinforced concrete beams of rectangular cross-section. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 466-472. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 758-762. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Analysis of resistance to punching shear of beamless reinforced concrete floor slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 615-619. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Blaževičius Gediminas; Šalna Remigijus. Probability-based design of an optimal elastic–plastic truss. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 37-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Marčiukaitis Jonas Gediminas; Šalna Remigijus. Gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimo tyrimo ir skaičiavimo modelių analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering Structures and Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr. 3 (2010), p. 93-100. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. The influence of shear span ratio on load capacity of fibre reinforced concrete elements with various steel fibre volumes. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 13, no. 3 (2007), p. 209-215. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Estimation of factors influencing the punching shear strength of rc floor slabs. Journal of civil engineering and management : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 10, Suppl. 2 (2004), p. 137-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 763-767. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 763-767. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Besijų perdangos plokščių praspaudimo skaičiavimas pagal STR 2.05.05.2005 ir kitų šalių normas. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 36-42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Šalna Remigijus. Plieninių fibrų kiekio įtaka dispersiškai armuotų elementų stiprumui. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 241-246. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šalna Remigijus. Veiksnių, turinčių įtakos gelžbetoninės plokštės pradūrimo laikomąjai galiai, analizė. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 129-136. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Šalna Remigijus. Gelžbetoninių besijų perdangų atsparumo pradūrimui skaičiavimo ypatumai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 132-137. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Šalna Remigijus; Papinigis Vytautas. Besijų gelžbetoninių perdangų jungčių projektavimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 152-159. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2021 - Šalna Remigijus; Juknevičius Linas. VILNIUS TECH sprendimas verslui – naujosios kartos specialistai, veikiantys naujomis sąlygomis. Statybunaujienos.lt. Vilnius: VšĮ "Propagandos ministerija", 2021, p. 1. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2021 - Mažeika Dalius; Gargasas Justinas; Šalna Remigijus; Asakavičiūtė Vaida; Černiauskaitė Neda. VILNIUS TECH atsinaujina: susipažinkime su naujais keturių fakultetų dekanais : pokalbis. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2021, Nr. 2(26), p. 28-35. [M.kr.:S 003; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Šalna Remigijus; Šaparauskas Jonas. Kokie statybos inžinerijos specialistai reikalingi šiuolaikinei statybai?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2018, nr. 5, p. 16-17. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Kanapeckienė Loreta; Šalna Remigijus. Šiuolaikinei darbo rinkai - atnaujintos statybos inžinerijos studijų programos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 3, p. 87-89. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Juozapaitis Algirdas; Šaparauskas Jonas; Šalna Remigijus. Siekiantiesiems užtikrintos karjeros – modernios statybos inžinerijos studijos. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 6, p. 58-59. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 329-330. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šalna Remigijus; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Vainiūnas Povilas. Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 318-319. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Šalna Remigijus. Dispersinio armavimo įtaka gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimui. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2014 - Valivonis Juozas; Popov Vladimir; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti : patentas. Vilnius: 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]