Vaidotas Šarka

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Vilutienė Tatjana; Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Kiaulakis Arvydas. BIM application in infrastructure projects. Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 15, iss. 3 (2020), p. 74-92. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Vilutienė Tatjana; Podvezko Valentinas; Ambrasas Gintautas; Šarka Vaidotas. Forecasting the demand for blue-collar workers in the construction sector in 2020: the case of Lithuania. Economic research = Ekonomska istraživanja. Pula: Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014), p. 442-462. [M.kr.:N 001; N 009; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Ignatavičius Česlovas. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 4 (2008), p. 546-565. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2004 - Šarka Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers [Grafika] : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 260-267. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Migilinskas Darius; Galdikas Liudas; Šarka Vaidotas. Pastato informacinio modelio duomenų mainų taikant IFC standartą tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 5 (2013), p. 492-497. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Lepkova Natalija; Maya Rana; Ahmed Sonia; Šarka Vaidotas. BIM implementation maturity level and proposed approach for the upgrade in Lithuania. International journal of BIM and engineering science. .. ISSN 2571-1075. vol. 2, iss. 1 (2019), p. 22-38. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Šarka Vaidotas. Sėkmės galerija. Vaidotas Šarka : [prisiminimai]. Manoji Alma Mater 1956-2010: skirta VISI-VGTU absolventų pirmajam kongresui. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2010. ISBN 9789955286882, p. 162. [M.kr.:S 007; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Migilinskas Darius. Method of project multicriteria decision synthesis in construction. Badania operacyjne i systemowe 2006. T. 1, Metody i techniki. Warszawa: EXIT, 2006. ISBN 8360434204, p. 131-142. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Ustinovičius Leonas. A model for evaluating the investment in the construction of dwelling houses based on multiple criteria decision synthesis methods. Multiple criteria decision making '05. Katowice: Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2006. ISBN 8372468435, p. 233-250. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2005 - Šarkienė Edita; Ustinovičius Leonas; Šarka Vaidotas. Model of selection architectural solutions in housing construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 191-202. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Šarka Vaidotas; Šarkienė Edita; Budinas Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 1 (2005), p. 172-182. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Ustinovičius Leonas. Model of selection architectural decisions in dwelling-housing applying multicriteria decision synthesis methods. 9th German-Lithuanian-Polish Colloquium "Planning Instruments in Construction Management". Poznan-Kolobrzeg, 28-31 May 2003 : Program and abstracts. Poznan: 2003, p. 24. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Ustinovičius Leonas; Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas. Individualių namų architektūrinių sprendimų modelis, taikant daugiakriterinius sintezės metodus. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 9, nr. 1 (2003), p. 18-26. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas-Kazimieras; Ustinovičius Leonas. Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 3 (2000), p. 193-201. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Šarka Vaidotas. A decision support system applying multicriteria synthesis methods in construction. Statyba. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. T. VI, nr. 6 (2000), p. 464-468. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Šarka Vaidotas; Ustinovičius Leonas; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Projektų sintezė naudojant kompromiso kompensacinius modelius statyboje. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 6 (1999), p. 374-385. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kiaulakis Arvydas; Vilutienė Tatjana; Šarka Vaidotas. Public authorities’ attitude and perception regarding use of BIM for information management. Proceedings of the 13th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2019), July 6-9, 2019, Orlando, Florida, USA.. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2019. ISBN 9781950492121, p. 41-46. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Kiaulakis Arvydas; Vilutienė Tatjana; Šarka Vaidotas; Šarkienė Edita. Construction project stakeholders’ perceptions and expectations of their roles in BIM-based collaboration. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 588-594. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Gramauskas Vidmantas; Šarka Vaidotas. Betonavimo proceso analizė ir tobulinimas taikant Lean ir vertės srauto žemėlapio metodikas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Dirginčienė Nijolė; Šarkienė Edita; Šarka Vaidotas; Biekša Darius. Birštonas - EKO miestas. Nuo koncepcijos iki ECO-LIFE projekto. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 23-24. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šarka Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Šarka Vaidotas; Zavadskas Edmundas-Kazimieras. Projektų sintezė sprendimų paramos sistemoje. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 268-273. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Šarka Vaidotas. Viešieji pirkimai su BIM - milžiniškos galimybės taupyti ir tobulinti statybų sektorių. Skaitmeninė statyba. Vilnius: UAB Statybos marketingas. ISSN 2351-6925. 2014, p. 32-33. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Dirginčienė Nijolė; Matonienė Daiva; Gatautis Ramūnas; Biekša Darius; Šiupšinskas Giedrius; Šarka Vaidotas; Marčėnaitė Rusnė. Valstybė kratosi vedlio vaidmens : žurn. R.Marčėnaitės pokalbis su Birštono mere N.Dirginčiene, LR Aplinkos viceministre D.Matoniene, energetikos ir termoinžinerijos m.dr. R. Gataučiu, Valstyb. kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavad. D.. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 9, p. 14-20. [M.kr.:T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Šarka Vaidotas; Velička Arūnas; Encius Robertas. Ant svarstyklių - atestatas ir patirtis : žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su Lietuvos statybininkų asociacijos direktoriumi Vaidotu Šarka, bendrovės "Alvora" projektų vadovu Arūnu Velička ir Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriumi Robe. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 3, p. 6-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 - Vilutienė Tatjana; Šarka Vaidotas; Biekša Darius; Šarkienė Edita. Birstonas first eco-town in Lithuania: from the idea to the Eco-life Project. EURO-2010: 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal. Lisbon: Association of European Operational Research Societies, 2010, p. 269. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šarka Vaidotas; Šarkienė Edita; Budinas Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 65. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šarka Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 113-114. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Šarka Vaidotas. Daugiakriterinių sprendimų sintezė, parenkant racionalius pastatų technologinius-organizacinius variantus : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2000. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 17.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2008 - Šarka Vaidotas. Sprendimų paramos sistema statyboje taikant daugiakriterinius sintezės metodus : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 6.929]