Agnė Šimelytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Šimelytė Agnė; Tvaronavičienė Manuela. Reconsidering measurement of absorptive capacity in the case of knowledge transfer from Nordic to the Baltic countries. Acta Montanistica Slovaca. Kosice: Technical University of Kosice. ISSN 1335-1788. vol. 27, iss. 3 (2022), p. 800-814. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2022 - Aram Kimiya; Taherkhani Roohollah; Šimelytė Agnė. Multistage optimization toward a nearly net zero energy building due to climate change. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 15, iss. 3 (2022), p. 1-22. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2015 - Korsakienė Renata; Stankevičienė Asta; Šimelytė Agnė; Talačkienė Milda. Factors driving turnover and retention of information technology professionals. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, no. 1 (2015), p. 1-17. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2014 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Formation of foreign direct investment policy: case of Estonia : case of Estonia. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 2 (2014), p. 177-185. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Korsakienė Renata. Analytical network process based on BOCR analysis as an approach for designing a foreign direct investment policy. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 5 (2014), p. 833-852. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2011 - Ginevičius Romualdas; Šimelytė Agnė. Government incentives directed towards foreign direct investment: a case of Central and Eastern Europe. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 435-450. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Tvaronavičienė Manuela; Šimelytė Agnė; Stirblytė Gerda. The impact of foreign direct investment from the Nordic Countries on the structure of Lithuania's economy. Marketing and management of innovations. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. vol. 14, iss. 4 (2023), p. 112-127[Aut.lankų sk.: 1.143]
2022 - Šimelytė Agnė; Tvaronavičienė Manuela. Technology transfer from Nordic capital parenting companies to Lithuanian and Estonian subsidiaries or joint capital companies: The analysis of the obtained primary data. Data. Basel: MDPI. vol. 7, iss. 10 (2022), p. 1-23. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2022 - Šimelytė Agnė; Tvaronavičienė Manuela. Innovative foreign direct investment policy: Latvia’s case. Marketing and management of innovations. Summy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2022, no. 3, p. 129-138. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2021 - Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Maknickienė Nijolė. Sustainability and regional security in the context of Lithuania. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 8, iss. 3 (2021), p. 248-266. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2021 - Šimelytė Agnė; Tvaronavičienė Manuela; Holmen Bøgh R.; Burinskas Arūnas; Razminienė Kristina. Knowledge and technology transfer as driving force for social innovations. Polish journal of management studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452. vol. 23, iss. 2 (2021), p. 512-536. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2018 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International journal of social economics. Yorkshire: Emerald Publishing. ISSN 0306-8293. vol. 45, iss. 2 (2018), p. 372-386. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė. Education and economic development in the selected European Union countries. European journal of sustainable development. Rome: European Center Sustainable Development. ISSN 2239-5938. Vol. 7, iss. 2 (2018), p. 14-28. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Šimelytė Agnė; Dudzevičiūtė Gitana; Liučvaitienė Aušra. Scandinavian foreign direct investment and economic growth of the Baltic states. European journal of sustainable development. Rome: European Center Sustainable Development. ISSN 2239-5938. Vol. 6, no. 3 (2017), p. 105-118. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Korsakienė Renata; Liučvaitienė Aušra; Bužavaitė Monika; Šimelytė Agnė. Intellectual capital as a driving force of internationalization: a case of Lithuanian SMEs. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 502-515. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Causal nexus between export and economic growth in the European Union countries. Montenegrin journal of economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. Vol. 13, no. 2 (2017), p. 107-120. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Šimelytė Agnė; Ševčenko Galina; El Amrani El Idrissi Najiba; Monni Salvatore. Promotion of renewable energy in Morocco. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 3, iss. 4 (2016), p. 319-328. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2024 - Šimelytė Agnė; Tvaronavičienė Manuela; Peyravi Bahman; Beretta Edoardo. The impact of the external environment on transferring from linear to circular economy with the mediating role of knowledge assimilation. Journal of infrastructure policy and development. Tustin: EnPress. ISSN 2572-7923. vol. 8, iss. 2 (2024), p. 1-23[Aut.lankų sk.: 1.643]
2017 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė. Export, energy consumption and economic growth inter-linkages: the case of Lithuania. Scientific annals of economics and business. Iasi; Warsaw: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Publishing House; De Gruyter Open. ISSN 2501-3165. Vol. 64, iss. 3 (2017), p. 395-410. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Šimelytė Agnė; Korsakienė Renata; Ščeulovs Deniss. Americanization in Lithuania as a driving force for globalization. Journal of open innovation: technology, market, and complexity. London: Springer. ISSN 2199-8531. vol. 3, iss. 16 (2017), p. 1-13. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Rėmimo reikšmė pritraukiant TUI Baltijos valstybių pavyzdžiu. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 200-208. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Foreign direct investment policy as an instrument for sustainable economic growth: a case of Ireland. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. vol. 2, iss. 4 (2013), p. 25-34. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. Foreign direct investment policy–friendly business environment in R&D sectors: Baltic States versus visegrad countries. Journal of East-West business. Philadelphia: Taylor & Francis. ISSN 1066-9868. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 66-93. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2011 - Ginevičius Romualdas; Šimelytė Agnė. Valstybinės politikos taikymo tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti teorinės įžvalgos. Verslas: teorija ir praktika = Business: Theory and Practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 225-235. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Stankevičienė Asta; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Personalo kaitos stabilizavimo galimybės Lietuvos statybos sektoriuje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 151-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Burinskas Arūnas; Bøgh Holmen Rasmus; Tvaronavičienė Manuela; Šimelytė Agnė; Razminienė Kristina. FDI, technology & knowledge transfer from Nordic to Baltic countries. Insights into regional development. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 3, no. 3 (2021), p. 31-55. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.786]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2017 - Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. The application of smart cities concept for citizens of Lithuania and Sweden: comperative analysis. Independent journal of management & production. Jacareí - São Paulo: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. ISSN 2236-269X. vol. 8, no. 4 (2017), p. 1433-1450. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2015 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. Viešojo valdymo priemonių taikymas užsienio investicijų srautams intensyvinti: metodologinis aspektas. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2015, Nr. 10, p. 46-63. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2015 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Verslo analitika – VGTU pirmosios pakopos universitetinė studijų programa – atsakas į verslo poreikius. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2015, Nr. 1(4), p. 173-178. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic States: tendencies, advantages, and problems. American International Journal of Contemporary Research. New York, USA: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 5, no. 5 (2015), p. 194-202. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Tvaronavičienė Manuela; Šimelytė Agnė; Lace Natalja. Sustainable development facets: exporting industrial sectors from inside. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 37-44. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse: iššūkiai ir problemos. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr. 2 (38) (2013), p. 76-91. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Šimelytė Agnė. The characteristics of foreign direct investment intensification policy. Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 23 (2013), p. 96-102. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė. Economic development and its influence on state capital structure. Entrepreneurship and sustainability issues. .. ISSN 2345-0282. Vol. 1 (1) (2013), p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Šimelytė Agnė. The role of investment promotion in attracting FDI: evidence from the Baltic States. Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga: Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 22 (2012), p. 174-180. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Šimelytė Agnė. Valstybės kapitalo struktūros įtaka ekonominei plėtrai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 90-96. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Tvaronavičienė Manuela; Kalašinskaitė Kristina; Šimelytė Agnė. Review of approaches towards FDI: driving forces and plausible consequences. Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 2(2), p. 7-28. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2009 - Stankevičienė Asta; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Personnel training efficiency evaluation system: competitive ability aspect. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2009, no. 3, p. 218-229. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Šimelytė Agnė. Rizikos valdymas : įmonės kelias į sėkmę. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2009, iss. 1, p. 51-59. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2017 - Šimelytė Agnė; Dudzevičiūtė Gitana. Consumption of renewable energy and economic growth. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. Analysis of MNCs behaviour in developing and developed countries. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 180-190. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Ginevičius Romualdas; Šimelytė Agnė. The effect of regulatory incentives on bilateral foreign direct investment. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 66-74. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2018 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra. The impact of Scandinavian inward foreign direct investment on the Baltic States. Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319703763, p. 69-81. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Šimelytė Agnė; Tvaronavičienė Manuela. The impact of Nordic foreign direct investment on innovation and knowledge transfer in the Baltic countries. 13th International scientific conference “Business and management 2023”, May 11–12, 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023. ISSN 2029-4441, p. 343-349. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Peleckienė Valentina. The green card system and its role in ensuring the road traffic accident victims. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference 18-19 February 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781508841234, P. 88-95. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 23-27. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Formation of the country‘s image in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 19-23. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Šimelytė Agnė; Liučvaitienė Aušra; Merkienė Jūratė. Determinants of inward foreign direct investments in the Baltic States. State management: problems and prospects. Materials of international scientific conference = Государственное управление: проблемы и перспективы. Материалы международной научной kонференции, 15.11.2015, Тбилиси. Tbilisi: International Publishing House “Progress”, 2015. ISBN 9789941933783, p. 41-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Compparative analysis of insurance compepensation in Europian Union. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference 18-19 February 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781508841234, P. 95-100. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Šimelytė Agnė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Analysis of direct foreign investment legal regulation and promotion measures in the Baltic states. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015. ISBN 9785990737426, p. 14-19. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Theoretical aspects of management of functioning scientific and technical potential of university. Образование: традиции и инновации : Материалы VI международной научно - практической конференции, Прага, Чешская республика 21 октября 2014 года. Praha: World Press, 2014. ISBN 9788088005056, p. 380-384. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė. Theoretical and practical problems of the adaptive management of higher education institutions. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы 8 международной научно - практической конференции, 30 сентября 2014, Саратов. Саратов: издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990577169, p. 6-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė. Stability and integrity of higher education institutions in growing orientation towards innovation and business activity. Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе: материалы международной научно-практической конференции (30 сентября 2014 г.) / Отв. ред. Зарайский А.А. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990577169, P. 3-6. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Models and indicators of economic competitiveness in business. Социально–экономические проблемы информатизации : материалы II международной научно-практической конференции, (9 октября 2014). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990577183, p. 12-17. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Interpretations of the competitiveness concept. Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe : материалы 6-ой международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 22 октября 2014 год / / отв. редактор Уварина Н.В. Прага: World Press, 2014. ISBN 9788088005049, p. 138-143. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Innovative development of the scientific and technical potential of university. Образование: традиции и инновации : Материалы VI международной научно - практической конференции, Прага, Чешская республика 21 октября 2014 года. Praha: World Press, 2014. ISBN 9788088005056, p. 384-387. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė; Pipirienė Vida. Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability. Mировая наука и современное общество : актуальные вопросы экономики, социологии и права : материалы VII международной научно практической конференции, Россия, г. Саратов, 12 декабря 2014 г., в 2-х частях. Часть 1. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. ISBN 9785990632905, p. 4-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė; Švedienė Laima. Indicators for competitiveness evaluation analysis. Проблемы экономики, организации и управления в России и мирe : материалы 6-ой международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 22 октября 2014 год. Прага, Чешская Республика: World Press, 2014. ISBN 9788088005049, p. 143-148. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Increasing the international competitiveness of European Union insurance industry. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2014. ISBN 9781500415334, p. 126-140. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Peleckis Kęstutis; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. Factors of economic competitiveness in business. Социально-экономические проблемы информатизации : материалы II международной научно-практической конференции : 9 октября 2014. Саратов: Академия Бизнеса, 2014. ISBN 9785990577183, P. 7-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Šimelytė Agnė. Analysis of European Union insurance companies: new regulation quantitative impact study‘ results. The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the IV International scientific conference North Charleston, SC, USA 17-18 June 2014 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы IV международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 июня 2014 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2014. ISBN 9781500415334, p. 117-125. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Šimelytė Agnė. The peculiarities of foreign direct investment intensification policy. The 53rd International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" SCEE 2012 : conference proceedings, 10-12 October 2012. Riga: Riga Technical University, 2012. ISSN 1407-7337, p. 41-49. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Stankevičienė Asta; Liučvaitienė Aušra; Šimelytė Agnė. The evaluation of labour efficiency and its impact on the development of long-term competitive ability: a case study of production of food and beverages in the Baltic States. 50th International Scientific Conference of Rīga of Riga Technical University: RTU Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship (SCEE'2009), 15-16 October, 2009 Riga : conference proceedings = 50. RTU Starptautiskā Zinātniskā Konference [CD]. Riga: Riga Technical University, 2009. ISSN 1407-7337, p. 245-254. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2009 - Šimelytė Agnė. Gamybos valdymo problemų sprendimas taikant apribojimų teoriją. Verslas XXI amžiuje : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2022 - Šimelytė Agnė. Economic growth and energy demand problems. WayScience. Dnipro: FOP Marenichenko V.V., 2022. ISBN 9786179522932, p. 9-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2020 - Šimelytė Agnė. Promotion of renewable energy in Morocco. Energy transformation towards sustainability. Amsterdam: Elsevier, 2020. ISBN 9780128176887, p. 249-287. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.786]
2015 - Tvaronavičienė Manuela; Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Energetically secure and sustainable restructuring: Lithuanian industry in the world context. London: Omnibus Press, 2015. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 18.214]
2015 - Tvaronavičienė Manuela; Dudzevičiūtė Gitana; Šimelytė Agnė; Antanavičienė Jūratė Gintarė. Energetically secure and sustainable restructuring of industry. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 18.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Šimelytė Agnė. Tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimas Baltijos šalyse. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2023 - Davidavičienė Vida; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Šimelytė Agnė; Lapinskaitė Indrė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Korsakienė Renata; Skačkauskienė Ilona; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. 13th International Scientific Conference “Business and management 2023”, Vilnius, Lithuania, May 11–12, 2023 : selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023[Aut.lankų sk.: 48.071]
2022 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Šimelytė Agnė; Lapinskaitė Indrė; Davidavičienė Vida; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Korsakienė Renata; Skačkauskienė Ilona; Tamošiūnienė Rima; Bublienė Raimonda. 12th International scientific conference “Business and management 2022”,12–13 May 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 85.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2017 - Korsakienė Renata; Grybaitė Virginija; Šimelytė Agnė. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 16.450]

Mokomosios knygos

2013 - Antanavičienė Jūratė Gintarė; Šimelytė Agnė. Verslo įmonės ekonomikos pagrindai : mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2013. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 16.429]