Vida Šimulionytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2005 - Šimulionytė Vida. Pirmieji koordinatorių kursai. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2005, Nr. 5, p. 42. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2002 - Zalieckienė Elena; Šimulionytė Vida. Degimo ir gesinimo teorija : laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 6.286]