Šarūnas Šukevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Karpenko Mykola; Prentkovskis Olegas; Šukevičius Šarūnas. Research on high-pressure hose with repairing fitting and influence on energy parameter of the hydraulic drive. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability. Lublin: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 24, iss. 1 (2022), p. 25-32. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2021 - Dutta Joydeep; Barma Partha Sarathi; Mukherjee Anupam; Kar Samarjit; De Tanmay; Pamučar Dragan; Šukevičius Šarūnas; Garbinčius Giedrius. Multi-objective green mixed vehicle routing problem under rough environment. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-4142. vol. 00, iss. 00 (2021), p. 1-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2021 - Šabanovič Eldar; Kojis Paulius; Šukevičius Šarūnas; Shyrokau Barys; Ivanov Valentin; Dhaens Miguel; Skrickij Viktor. Feasibility of a Neural Network-Based virtual sensor for vehicle unsprung mass relative velocity estimation. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 21, iss. 21 (2021), p. 1-17. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - Bogdevičius Marijonas; Prentkovskis Olegas; Junevičius Raimundas; Skrickij Viktor; Šukevičius Šarūnas. Behavior and optimization of pneumatic damping system. Iranian journal of science and technology, transactions of mechanical engineering. New York: Springer International Publishing. ISSN 2228-6187. Vol. 40, iss. 2 (2016), p. 105-112. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Sivilevičius Henrikas; Šukevičius Šarūnas. Dynamics of vehicle loads on the asphalt pavement of European roads which cross Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 4 (2007), p. 147-154. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Sivilevičius Henrikas; Šukevičius Šarūnas. Manufacturing technologies and dynamics of hot-mix asphalt mixture production. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 15, no. 2 (2009), p. 169-179. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Karpenko Mykola; Prentkovskis Olegas; Šukevičius Šarūnas. Comparing analysis of standard and compact versions of two metal braid high-pressure hoses basing on experimental research. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 253-262. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2022 - Žuraulis Vidas; Kojis Paulius; Marotta Raffaele; Šukevičius Šarūnas; Šabanovič Eldar; Ivanov Valentin; Skrickij Viktor. Electric vehicle corner architecture: driving comfort evaluation using objective metrics. SAE Technical Paper. WCX SAE world congress experience, April 5-7, 2022. SAE International, 2022. ISSN 0148-7191, p. 1-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Šukevičius Šarūnas. Equivalent standard axle loads analysis on Lithuanian arterial highways. Вiсник Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехника". Теорiя i практика будiвництва. Львiв: Видавництва Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехника". ISSN 0321-0499. 2007, № 600, p. 549-554. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Šukevičius Šarūnas; Sivilevičius Henrikas. Lietuvos įmonių asfaltbetonio maišytuvų atnaujinimo kaitos analizė. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744, p. 192-199. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Šukevičius Šarūnas. Automobilių eismo Lietuvos keliuose intensyvumo skaičiavimo metodai, empyriniai duomenys ir jų taikymas kelių plėtrai. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities įvykusios Vilniuje 2005 m. gegžės 12 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 998605849X, p. 96-102. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Šukevičius Šarūnas. Trijų universitetų studijų infrastruktūros bazėms atnaujinti skirtas projektas. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2015, Nr. 3, p. 32-33. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Bogdevičius Marijonas; Šukevičius Šarūnas. Transporto mašinų ir jų dinaminių procesų optimizavimas : mokomoji knyga [CD]. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.220]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sivilevičius Henrikas; Šukevičius Šarūnas; Maskeliūnaitė Lijana; Bražiūnas Justas. Transporto sistemos elementai : praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]
2012 - Šukevičius Šarūnas. Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas : praktinių darbų metodika. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.000]