Birutė Tamulaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta. Technology for treatment of groundwater simultaneously containing iron, manganese, ammonium and organic matter. Journal of water supply: research and technology - AQUA. London: IWA Publishing. ISSN 0003-7214. vol. 66, iss. 8 (2017), p. 665-672. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Albrektienė Ramunė; Rimeika Mindaugas; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta; Gražėnienė Rūta. Fractionation of organic matter and validation of groundwater treatment technology. Desalination and water treatment. Hopkinton: Desalination Publ. ISSN 1944-3994. Vol. 87 (2017), p. 101-108. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2003 - Zalieckienė E; Tamulaitienė B.; Kurkova T.N.. Photometric determination of bromide content in oil. Environmental and chemical physics. .. ISSN 1392-740X. Vol.25, No.3 (2003), p. 148-154. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Tamulaitienė Birutė; Kulinič Halina. Šiaudų ir nendrių utilizavimas bei naudojimas statybinių dirbinių gamyboje. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. X, nr. 2 (2002), p. 77-83. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Juodagalvienė Birutė; Tamulaitienė Birutė. Engineering and computer-aided design in teaching biotechnology. BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 86-89. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Lubys Antanas; Radzevičienė Asta; Tamulaitienė Birutė. Coopération interationale en Lituanie. 5è recontre Europe-Amérique latine sur la coopération et la formation technologique et professionnelle. 5-10 Novembre 2006, Martinique, France / Instituts Universitaires de Technologie (IUT), Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP), de l'Assemblée des directeurs des IUP (ADIUP). Martinique: IUT. ISSN 0765-1333. 2006, p. [1-9]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Tamulaitienė Birutė. Kalcio hidrosilikatų termodinaminių funkcijų standartinių reikšmių priklausomybė nuo hidrosilikatų sudėties. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 6th international conference, held on May 19-21, 1999, Vilnius, Lithuania, Vol. IV. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 59-65. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2010 - Tamulaitienė Birutė. Tarptautinių studijų centro geriausieji. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 3, p. 16-18. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Tamulaitienė Birutė. 15-oje tarptautinėje studijų parodoje-mugėje Pekine pristatytas ir VGTU. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 2, p. 21-24. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Tamulaitienė Birutė. Tarptautinių studijų centras. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, spec. leidinys, p. 33. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Tamulaitienė Birutė. Geraširdė : [apie Chemijos ir bioinžinerijos katedros doc. Eleną Zalieckienę]. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2008, Nr. 1, p. 31. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Tamulaitienė Birutė. Tarptautinis studijų centras – vakar ir šiandien. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 3, p. 4-7. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Tamulaitienė Birutė. Tarptautinis studijų centras – tarptautinės studijų mugės Kinijoje dalyvis. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 2, p. 30-31. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Tamulaitienė Birutė. Tarptautinis studijų centras - tarptautinės studijų mugės Kinijoje dalyvis. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2006, Nr. 9, p. 15-16. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Tamulaitienė Birutė. Europos aukštojo mokslo mugė Indijoje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, nr. 6, p. 15. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Tamulaitienė Birutė. Tarptautinėje studijų parodoje Kinijoje. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 2, p. 19-21. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Tamulaitienė Birutė. "Studijų programos 2003-2005". Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 1, p. 26. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Tamulaitienė Birutė. "Studijos programos 2001-2002". Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2001, Nr.5, p. 19-20. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Tamulaitienė Birutė. Utilisation of wastes from agriculture and cellulose industry. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 140. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Tamulaitienė Birutė. Celiuliozinių pramonės ir žemės ūkio gamybos atliekų utilizavimas. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 37. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1996 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Milčiūnienė Violeta; Tamulaitienė Birutė. Organinių gamybos atliekų panaudojimo statybinių medžiagų gamyboje tyrimai. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 36. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1996 - Jankauskas Juozas; Tamulaitienė Birutė. Mobili analitinė "Merck" sistema aplinkosaugoje. 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d.. Vilnius: Technika, 1996, p. 30. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijos

2006 - Šiaučiūnas Raimundas; Žiliukas Pranas; Milišiūnaitė Inga; Janilionis Vytautas; Galkinas Stepanas; Marmaitė Gitana; Zakarevičius Povilas; Zuzevičiūtė Vaiva; Pociūtė Birutė Marytė; Dikčius Gintaras; Markevičienė Raimonda; Duoblienė Lilija; Daniūnas Alfonsas. Universitetų pajėgumas vykdyti magistrantūros studijas : [studija]. Vilnius: [Studijų kokybės vertinimo centras], 2006. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 19.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2001 - Bartulis Vilius; Tamulaitienė Birutė; Plaščinskienė Jūratė; Pelėdienė Aušra. ECTS Information Package 2001-2003. Vilnius: 2001. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 4.571]
2001 - Rinkevičienė Roma; Tamulaitienė Birutė; Plaščinskienė Jūratė; Pelėdienė Aušra. ECTS Information Package 2001-2003. Vilnius: 2001. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 5.286]
2001 - Marcinkevičius Andrejus Henrikas; Tamulaitienė Birutė; Plaščinskienė Jūratė; Pelėdienė Aušra. ECTS Information Package 2001-2003. Vilnius: 2001. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 7.286]
2001 - Jakučionis Algimantas; Tamulaitienė Birutė; Plaščinskienė Jūratė; Pelėdienė Aušra. ECTS Information Package 2001-2003. Vilnius: 2001. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 6.429]
2000 - Kerienė Jadvyga-Regina; Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Plaščinskienė Jūratė. ECTS Information Package 2000-2002. Vilnius: 2000. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 4.429]
2000 - Aksamitauskas Vladislovas-Česlovas; Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Plaščinskienė Jūratė. ECTS Information Package 2000-2002. Vilnius: 2000. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 3.786]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2002 - Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Juknevičienė Birutė; Pelėdienė Aušra. Vilnius Gediminas technical university : Have a look and decide...: [CD]. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Tamulaitienė Birutė; Kliukas Romualdas; Plakys Vytautas. Studijuokime Vilniaus Gedimino technikos universitete, 2000. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 5.429]
2000 - Stauskis Gintaras; Tamulaitienė Birutė; Radzevičienė Asta; Plaščinskienė Jūratė. European Credit Transfer System Information Package, 2000-2002 : Faculty of Architecture. Vilnius: International Office of VGTU, 2000. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 6.286]
1999 - Tamulaitienė Birutė. Studijuokime Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 1999. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 3.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Tamulaitienė Birutė; Gražėnienė Rūta. General chemistry. Theoretical background with supporting typical problem solutions and experiments : study book. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 12.571]
2010 - Gražėnienė Rūta; Jakeliūnienė Kristina; Jankauskas Juozas; Kerienė Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Voišnienė Violeta; Zalieckienė Elena. Chemija: teoriniai pagrindai, pratimai, laboratoriniai darbai ir uždaviniai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 13.460]
2008 - Gražėnienė Rūta; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai ir teoriniai pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 14.714]
2008 - Jankauskas Juozas; Kazragis Algimantas; Kerienė Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendroji chemija : teoriniai pagrindai ir uždaviniai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 16.500]
2007 - Gražėnienė Rūta; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai ir teoriniai pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 14.714]
2006 - Jankauskas Juozas; Kazragis Algimantas; Kerienė Jadvyga Regina; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos teoriniai pagrindai ir uždaviniai. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 17.714]
2004 - Tamulaitienė Birutė; Plaščinskienė Jūratė. VGTU study programmes : 2004-2006. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 19.500]
2003 - Tamulaitienė Birutė. Studijų programos 2003-2005. Vilnius: Technika, 2003. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 23.143]
2002 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Kerienė Jadvyga-Regina; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Bendrosios chemijos uždavinynas. Vilnius: Technika, 2002. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 14.143]
2001 - Tamulaitienė Birutė. Studijų programos 2001-2002. Vilnius: Technika, 2001. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 22.500]
2000 - Tamulaitienė Birutė. General chemistry, basis theory and laboratory tests. Vilnius: Technika, 2000. [M.kr.:N 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 6.786]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2013 - Prentkovskis Olegas; Bernotienė Valerija; Kliukas Romualdas; Ulinskaitė Dovilė; Tamulaitienė Birutė; Gujienė Ina; Mikaliūnas Šarūnas. 2013 metų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijas rezultatai : informacinis leidinys. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 2.210]
2009 - Čeikienė Nijolė; Pečeliūnas Robertas; Prentkovskienė Rasa; Rudinskas Darius; Tamulaitienė Birutė; Vadlūga Romualdas. Besidomintiems pagrindinėmis ir vientisosiomis studijomis VGTU 2009 m. Vilnius: VGTU Priėmimo komisija, VGTU leidykla "Technika", 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 7.470]
1995 - Girčienė Beatričė; Jankauskas Juozas; Kazragis Algimantas; Likšienė R.; Raudeliūnienė A.; Šeštokienė J.; Tamulaitienė Birutė; Zalieckienė Elena. Chemijos laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 1995. [M.kr.:T 005] [Aut.lankų sk.: 9.143]