Kamilė Taujanskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima; Banaitis Audrius; Ferreira Fernando A. F.; Banaitienė Nerija; Taujanskaitė Kamilė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Developing a composite sustainability index for real estate projects using multiple criteria decision making. Operational research. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH. ISSN 1109-2858. vol. 19, iss. 3 (2019), p. 617-635. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Dobrovolskienė Nomeda. Use of quantitative criteria in the management of personal consumption expenditure: challenges and opportunities. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 3 (2017), p. 355-373. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2016 - Taujanskaite Kamile; Milcius Eugenijus; Saltenis Simonas. Control of non-performing loans in retail banking by raising financial and consumer a wareness of clients. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. vol. 27, no. 4 (2016), p. 405-416. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Taujanskaitė Kamilė; Milcius Eugenijus; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Integrated cross-disciplinary approach to household expenditure management. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 26, iss. 5 (2015), p. 489-499. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2022 - Taujanskaitė Kamilė; Kuizinaitė Jurgita. Development of FinTech business in Lithuania: driving factors and future scenarios. Journal of business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 20, iss. 1 (2022), p. 96-118. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2021 - Taujanskaitė Kamilė; Karklytė Ieva. Borrowing alternatives for households in Lithuania: Current situation, trends and challenges. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 2 (2021), p. 389-411. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Development and sustainability risks of Lithuanian consumer credit market. The 2nd International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 1185-1196. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Impact of financial crisis on Lithuanian households‘ ability to manage budgets. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 233-240. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Pakėnaitė Simona; Taujanskaitė Kamilė. Investigation of the Blockchain’s influence on traditional banking: challenges and opportunities. European scientific journal. Kocani: European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. vol. 15, iss. 10 (2019), p. 1-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Sukačevskytė Vytautė. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market. European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. vol. 12, no. 1 (2016), p. 157-174. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2011 - Taujanskaitė Kamilė. Namų ūkių finansinės elgsenos pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje. Practice and research in private and public sector-11: to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011: 1st International scientific conference / Mykolas Romeris University. Faculty of Eonomics and Finance Management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 215-223. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Taujanskaitė Kamilė; Jurevičienė Daiva. Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis. Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania. Business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 2, Nr. 2 (2010), p. 104-111. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Subačiūtė Lina; Taujanskaitė Kamilė. Tarpusavio skolinimo platformų ir komercinių bankų teikiamų vartojimo kreditų analizė. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-13. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Pakėnaitė Simona; Taujanskaitė Kamilė. Analysis of relationship between Bitcoin emission and exchange rates of selected fiat currencies. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 344-352. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Pieczulis Ina; Taujanskaitė Kamilė. Analysis of cryptocurrencies market: current situation, tendencies of household investment and future forecasting. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 332-343. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Zaliotovaitė Viktorija; Taujanskaitė Kamilė. Lietuvos namų ūkių taupymo ir investavimo procesų palyginamoji analizė 2006–2016 m.. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Management of household expenditure by using value decomposition technique. 1st International Conference on Business Management, July 2nd - 3rd, 2015, Valencia (Spain) : conference proceeding. Valencia: Universitat politècnica de València, 2015. ISBN 9788490483428, p. 1-4. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Miečinskienė Algita; Stankevičienė Jelena; Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Danilevičienė Irena. O koks tavo finansinis IQ?. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2020, Nr. 3(24), p. 36-39. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Taujanskaitė Kamilė. A System for Formalized Control of Personal Consumption Expenditure. Vilnius: Leidykla "Technika", Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, 2016. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.571]