Inga Tumasonienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Abdiraman Aliya; Goranin Nikolaj; Balevičius Simas; Nurusheva Assel; Tumasonienė Inga. Application of multicriteria methods for improvement of information security metrics. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 15, iss. 10 (2023), p. 1-34. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 2.429]
2020 - Bansevičius R.; Mazeika D.; Kulvietis G.; Tumasoniene I.; Drukteinienė A.; Jurenas V.; Bakanauskas V.. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. vol. 136 (2020), p. 1-8. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Tumasonienė Inga; Bakanauskas Vytautas. The synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. Journal of vibration engineering & technologies. Chennai: Krishtel eMaging Solutions Pvt. Ltd. ISSN 2321-3558. Vol. 3, no. 3 (2015), p. 345-353. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Baurienė G.; Mamcenko J.; Kulvietis G.; Grigoravičius A.; Tumasonienė I.. The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 19, no. 6 (2013), p. 688-693. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Bansevičius Ramutis. New cylindrical piezoelectric actuator based on traveling wave. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013). [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bansevicius Ramutis; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga. Design of a mobile microrobot based on standing and travelling waves. International journal of advanced robotic systems. Thousand oaks, CA: SAGE Publications. ISSN 1729-8806. vol. 10, iss. 4 (2013), p. 1-7. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bansevičius Ramutis; Navickaitė Sigita; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga. Design and dynamic modeling of piezoelectric laser beam shutters. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. vol. 15, iss.1 (2013), p. 100-105. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Tumasonienė Inga; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis. The eigenvalue problem and its relevance to the optimal configuration of electrodes for ultrasound actuators. Journal of sound and vibration. Oxford: Elsevier. ISSN 0022-460X. Vol. 308, iss. 3-5 (2007), p. 683-691. [M.kr.:N 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Kulvietienė Regina; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga. A symbolic-numeric vibrations analysis of systems with many degrees of freedom = : Simbolno-številčno analiziranje nihanj sistemov z velikim številom stopenj prostosti. Strojniški vestnik. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia. ISSN 0039-2480. Vol. 52, no. 5 (2006), p. 309-316. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Mažeika Dalius. The design of the multicomponent ultrasonic actuators on the basis of mode - frequency analysis. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 5 (2006), p. 924-929. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. Eigenfrequency identification for optimization on multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 3 (2006), p. 558-564. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2010 - Kulvietis G.; Tumasonienė I.; Bansevičius R.; Grigoravičius A.; Jurėnas V.; Navickaitė S.. Geometry optimization of piezoceramic laser shutter. International journal of mechanics. North Atlantic: North Atlantic University Union. ISSN 1998-4448. vol. 4, iss. 3 (2010), p. 63-70. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2023 - Pleskach Mariia; Tumasonienė Inga. Legal support for information security of legal entities under Lithuanian and Ukrainian legislation. Право ібезпека - Law and safety. Kharkiv: Kharkiv National University. ISSN 1727-1584. vol. 4, no. 91 (2023), p. 161-174. [M.kr.:S 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Šerėjienė Svetlana; Goranin Nikolaj; Tumasonienė Inga. TOPSIS metodo pritaikomumas šalies ypatingos svarbos infrastruktūros objektams. Mokslas – Lietuvos ateitis. Informacinės technologijos ir multimedija = Science – Future of Lithuania. Information technologies and multimedia. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Duomenų saugyklų ir agentinių technologijų panaudojimas nuotolinio mokymo sistemos duomenims paruošti duomenų gavybai. Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. Vol. 14, no. 1 (2009), p. 115-121. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. The identification of rezonance eigenfrequencies for multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. Vol. 4, iss. 12 (2005), p. 2300-2306. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2023 - Pleskach Valentyna; Bulgakova Oleksandra; Zosimov Viacheslav; Vashchilina Elena; Tumasonienė Inga. An E-commerce recommendation systems based on analysis of consumer behavior models. CEUR Workshop Proceedings. .. ISSN 1613-0073. vol. 3538 (2023), p. 210-221. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2013 - Bansevičius Ramutis Petras; Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Drukteinienė Asta; Tumasonienė Inga; Bakanauskas Vytautas. Synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. ICOVP 2013 : 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013, Lisbon, Portugal. Lisbon: [s.n.], 2013, p. 1-10. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Bansevičius Ramutis Petras; Drukteinienė Asta; Kulvietis Genadijus; Lučun Andžej; Mačerauskas Eugenijus; Tumasonienė Inga. Judantys pjezomechaniniai robotai ir jų valdymo uždaviniai. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VI respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2013. Vilnius: Vilniaus kolegija. ISSN 2029-2279. , Nr. 1(6), p. 5-14. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Bansevičius Ramutis; Grigoravičius Artūras; Jūrėnas Vytautas; Navickaitė Sigita. Determining geometrical parameters at laser shutter. Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, September 15-17, 2010 / Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics. Malta: WSEAS Press, 2010. ISBN 9789604742257, p. 375-379. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių modeliavimas. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus : VII mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 73-77. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Grupinio darbo sistemos duomenų paruošimas duomenų gavybos technologijoms. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus : VII mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 43-47. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga. Duomenų gavybos technologijų taikymas dokumentų valdymo sistemoje. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 58-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Tumasonienė Inga; Mamčenko Jelena. BEM programinių paketų tobulinimo galimybės. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 90-95. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Mažeika Dalius. The identification of eigenfrequencies for cylinder-shaped piezo actuators. The 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '06) Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006 [CD]. WSEAS: Athenes, 2006. ISBN 9608457424, p. 176-180. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. The optimisation of electrodes configuration for multicomponent ultrasonic actuators. Proceedings of the WSEAS International Conferences [Elektroninis išteklius] : MATH'05, ISCOCO'05, ICOSSSE'05, POWER'05, EDUTE'05: Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005 [CD]. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457394, p. 200-204. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika Dalius; Tumasonienė Inga. Multi ultrasonic actuators with some degree of freedom. Proceedings of the WSEAS International Conferences [Elektroninis išteklius] : 2005 WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE'05) : 2005 WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED"05) : 2005 WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control (Control'05) : Venice, Italy, November 2-4, 2005. Venice: WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457378, p. 609-613. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Tumasonienė Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių savųjų formų atpažinimo problema. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 8.143]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Lučinskis Raimundas; Mamčenko Jelena; Tumasonienė Inga; Valentinavičius Saulius. Programavimas C++ : nuotolinių studijų modulio medžiaga. Vilnius: VGTU Informaciniu technologiju katedra, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 7.143]