Živilė Jezerskė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Katinienė Aušra; Jezerskė Živilė; Vaičiūtė Kristina. Research on competencies of logistics specialists in transport organisations. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 22, iss. 5 (2021), p. 1308-1322. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Trinkūnas Vaidotas; Tupėnaitė Laura; Raslanas Saulius; Siniak Nikolai; Kaklauskas Artūras; Gudauskas Renaldas; Naimavičienė Jurga; Binkytė Arūnė; Prialgauskas Darius; Tunčikienė Živilė. Sustainable development of real estate: decision support model and recommendations for the period of crisis. International journal of strategic property management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-715X. vol. 22, iss. 4 (2018), p. 252-264. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. Assessment of business conditions benevolence: case of occupational safety and health services. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 3 (2017), p. 505-520. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Drejeris Rolandas; Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė; Drejerienė Eglė. Determining the purposefulness of new services on the grounds of the results of quantitative analysis. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. vol. 14, no. 4 (2013), p.791-805 :. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Tunčikienė Živilė; Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Integrated DSS for strategic planning in public institutions. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 11, no. 4 (2010), p. 671-688. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Deikus Mykolas; Vveinhardt Jolita; Jezerskė Živilė. Workplace violence: Gender and age factors in the search for religious spiritual assistance. Economics and sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. vol. 14, iss. 4 (2021), p. 283-296. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2021 - Widelska Urszula; Jarocka Marta; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Jezerskė Živilė. Customer orientated leader - contribution to future research. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 8, no. 3 (2021), p. 40-51. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Tunčikienė Živilė; Katinas Romanas. Solutions for improving the partnership between airport and airline companies. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. vol. 18, no. 1 (2020), p. 247-264. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2020 - Binkova Kristyna; Pochobradska Katerina; Prakapienė Dalia; Tunčikienė Živilė. Preparation of soldiers for a second career: evaluation of approach of the Czech Republic. Ad Alta: journal of interdisciplinary research. Hradec Kralov: Magnanimitas. ISSN 1804-7890. vol. 10, iss. 2 (2020), p. 19-26. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Tunčikienė Živilė; Sinkevičiūtė Gabrielė. Strenthening opportunities of economic relations between Lithuania and Sweden within the perspective of IT startup company’s development. Business, management and education. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 15, Nr. 1 (2017), p. 57-76. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2015 - Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. Entrepreneurship ecosystem : methodological approaches to functions’ review of public sector institutions. Entrepreneurship and sustainability issues.. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss. 3 (2015), p. 118-132. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2007 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Integrated approach to strategic planning in public institutions. Journal of business economics and management. Stralsund: North-German Academy of Informatology. ISSN 1611-1699. vol. 8, no. 4 (2007), p. 245-252. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Tamulienė Vilma; Rašimaitė Aušra; Tunčikienė Živilė. Integrated marketing communications as a tool for building strong retail chain brand loyalty: case of Lithuania. Innovative marketing. Sumy: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”. ISSN 1814-2427. vol. 16, iss. 4 (2020), p. 37-47. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Widelska Urszula; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Tunčikienė Živilė. Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise — a contribution to further exploration. Engineering management in production and services. Warsaw: Bialystok University of Technology Publishing House and ISMSME. ISSN 2543-6597. vol. 10, iss. 4 (2018), p. 21-33. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Tunčikienė Živilė; Gaižauskienė Laura. The concept and role of knowledge worker and workplace fit in learning organisation. International journal of learning and change. Special issue on knowledge management: theory and practice in SMEs. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1740-2875. vol. 8, no. 3/4 (2016), p. 245-260. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Tunčikienė Živilė; Grenčikova Adriana; Skačkauskienė Ilona. Development of public and private sector partnership: managerial aspects. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 1 (2014), p. 11-21. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Tvaronavičienė Manuela; Grybaitė Virginija; Tunčikienė Živilė. Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 5-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Raudeliūnienė Jurgita; Tunčikienė Živilė; Petrusevičius Ramūnas. Competency assessment of professional military service in Lithuanian armed forces. Journal of security and sustainability issues / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 3, no. 1 (2013), p. 61-71. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo metodai: teorinis potencialas ir perspektyvos. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 2 (2006), p. 114-127. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2023 - Movsesjan Markas; Jezerskė Živilė. Oro bendrovių veiklos tęstinumo sprendimų vertinimą lemiantys veiksniai ekstremaliųjų situacijų kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-2341. vol. 15 (2023), p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Gaižauskienė Laura; Tunčikienė Živilė. Organizational level factors of knowledge worker-workplace fit: identifying the key drivers. Open economics. Warsaw: De Gruyter. vol. 1, iss. 1 (2018), p. 167-178. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Tunčikienė Živilė; Grigas Vilius. Vadybos funkcijų svarba orlaivių techninės priežiūros kokybei. Mokslas - Lietuvos ateitis: Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania: Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-2341. t. 9, Nr. 2 (2017), p. 162-170. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Tunčikienė Živilė. The labour income taxation: Lithuanian case. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises. ISSN 1745-0071. Vol. 4, no. 1/2 (2015), p. 65-79. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. New attitude to functions reviews of public institutions. Journal of business law and ethics. Madison: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4862. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 1-19. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Tunčikienė Živilė; Korsakienė Renata. Sustainable development of public institutions: the model of functional review. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Vol. 4, iss. 2 (2014), p. 187-195. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Tunčikienė Živilė; Skačkauskienė Ilona; Grenčiková Adriana. Sustainable development of public sector : the state and assumptions of improvement of functional review in public institutions. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013), p. 11-21. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Tunčikienė Živilė; Skačkauskienė Ilona. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo buklė ir jos gerinimo prielaidos. Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 97-110. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimų paramos modelių analizė. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. Vol. 49 (2009), p. 109-123. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2008 - Tunčikienė Živilė. Strategic planning decisions and their implementation in public institutions. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 2(12), p. 194-204. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo metodologinės nuostatos. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 1 (2005), p. 3-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Tunčikienė Živilė; Buzaitė Giedrė. Funkcinė analizė viešajame sektoriuje. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 185-200. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2009 - Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginiai sprendimai. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 224-232. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginės analizės metodai. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 93-104. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modeliai. Viešasis administravimas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2005, Nr. 3-4(7-8), p. 71-81. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Tunčikienė Živilė. Metodologinių požiūrių į viešojo sektoriaus institucijos strateginį planavimą ypatybės. Verslas, vadyba ir studijos'2004 : mokslo darbai = Business, management and education'2004 : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2005, p. 233-245. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2004 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas. Viešasis administravimas. .. ISSN 1648-4541. 2004, Nr. 4, p. 64-78. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2004 - Tunčikienė Živilė. Strateginis viešojo sektoriaus institucijų veiklos planavimas: strateginio planavimo vaidmuo. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 182-186. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Statybos produkto strategija liberalizuojant monopolinę rinką. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 4, nr. 2 (2003), p. 72-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2020 - Gaižauskienė Laura; Tunčikienė Živilė. Key performance indicators of compatibility process between knowledge workers and workplaces. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 264-272. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Drejeris Rolandas; Tunčikienė Živilė. Planning actions of new service technology creating. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 479-486. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Tunčikienė Živilė. Comparative evaluation of the labour income taxation in the Baltic States. The 2-dn international scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 439-449. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Skačkauskienė Ilona; Tunčikienė Živilė. The evaluation of the Lithuanian tax system reform. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 749-759. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Drejeris Rolandas; Tunčikienė Živilė. Complex assessment of the methods for new service idea generation. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 603-610. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tunčikienė Živilė. Modelling development of future−oriented activity of public institutions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 487-494. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Development of strategic planning in public institutions. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 238-244. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Čičiurkaitė Agata; Jezerskė Živilė. Oro linijų bendrovių sprendimų, skirtų veiklai tęsti, įvairovė siekiant prisitaikyti prie neapibrėžtos aplinkos. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 128-137[Aut.lankų sk.: 0.714]
2023 - Ivaškaitė Monika; Jezerskė Živilė. Aviakompanijų veiklos plėtros valdymo sprendimų įvairovės analizė. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 186-192[Aut.lankų sk.: 0.500]
2022 - Beniušytė Brigita; Jezerskė Živilė. Pokyčių valdymas kūrybinių industrijų kino subsektoriuje nenumatytų atvejų kontekste. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 299-309. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2022 - Bedulskė Jovita; Jezerskė Živilė. Organizacijų veiklos tęstinumo sprendimų vertinimas nenumatytų atvejų kotekste. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 392-403. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Petrauskaitė Gabrielė; Jezerskė Živilė. Oro linijų bendrovių veiklos tęstinumo iššūkiai COVID-19 pandemijos kontekste. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 223-232. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2021 - Lenčiauskaitė Živilė; Jezerskė Živilė. Organizacijų marketingo valdymo modelis nenumatytų atvejų kontekste. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 163-179. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Matuškevičius Paulius; Jezerskė Živilė. Lietuvos oro uostų valdymo sprendimai pandemijos metu. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 192-199. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Katinas Romanas; Tunčikienė Živilė. Oro uostų ir oro linijų bendrovių efektyvią partnerystę lemiantys veiksniai. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Gaižauskienė Laura; Tunčikienė Živilė. Mutuality, empowerment and fit in creative knowledge work performance. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 572-580. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Tunčikienė Živilė; Juknelytė-Osauskienė Gabija. Socialiniai atsakingas ir socialinis verslas: teoriniai aspektai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Nanevičiūtė Eglė; Tunčikienė Živilė. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės principas – oro uostų veiklos atvejis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-6. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Petrovskis Romanas; Tunčikienė Živilė. Aviacijos sektoriaus reguliuojančių institucijų poveikio oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos plėtrai tyrimas ir sprendimai. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Tunčikienė Živilė; Skačkauskienė Ilona. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo uždavinių racionalaus sprendimo prielaidos. Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 117-124. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Tunčikienė Živilė. Modelling development of future−oriented activity of public institutions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 751-758. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Improvement of planning the actions for implementation of public institution's strategic decisions. International Scientific Conference Unitech'06 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 24-25 November 2006: proceedings / Union of Automation & Informatics, IEEE, Union of Scientists in Bulgaria Branch Gabrovo. Vol. 3. Gabrovo: Technical University of Gabrovo, 2006. ISBN 9546833533, p. 148-151. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Development of strategic planning in public institutions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Tunčikienė Živilė. Statybos produkto valdymo ypatumai liberalizuojant monopolinę rinką. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 92-101. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2006 - Tunčikienė Živilė. Institucijos tikslinės orientacijos nustatymo metodai. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 47-53. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modeliai. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059313, p. 155-162. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo principai. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 99-104. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Tunčikienė Živilė. Statybos produkto strategijos formavimo principai liberalizuojant monopolinę rinką. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 183-187. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Tunčikienė Živilė. Grįžtamojo ryšio komunikacija kokybės valdyme. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 254- 264. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2001 - Tunčikienė Živilė. Ryšių statybos produkto kokybės valdymas: marketingo aspektai. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. vasario 14 - 15 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2001, p. 159-167. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2008 - Tunčikienė Živilė. Modelling development of future−oriented activity of public institutions. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 258-259. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Development of strategic planning in public institutions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 191-193. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2013 - Skačkauskienė Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa; Andriušaitienė Daiva; Tunčikienė Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 11.690]
2009 - Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas : monografija. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 13.200]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Tunčikienė Živilė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimai. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.643]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2011 - Bivainis Juozas; Chlivickas Eugenijus; Gaulė Eglė; Juralevičienė Jolanta; Kaziliūnas Adolfas; Melnikas Borisas; Mikalauskas Arvydas; Palidauskaitė Jolanta; Pivoras Saulius; Raipa Alvydas; Smalskys Vainius; Šenavičius Antanas; Šnapštienė Rasa; Tunčikienė Živilė; Vitkauskas Kęstutis; Žilinskas Gintaras. Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2011. [M.kr.:H 005; S 003] [Aut.lankų sk.: 20.000]