Tomas Ustinavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Digital signal processing algorithm for measurement of settling time of high-resolution high-speed DACs. Measurement science review. Bratislava: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences. ISSN 1335-8871. vol. 19, no. 3 (2019), p. 86-92. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Lučinskis Audrius; Grainys Audrius; Kurčevskis Sebastjanas; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas; Butkus Paulius. Planar inductor for biological experimentation in pulsed magnetic fields. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 27-30. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Novickij Vitalij; Grainys Audrius; Staigvila Gediminas; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas; Novickij Jurij. Design and optimization of pulsed magnetic field generator for cell magneto- permeabilization. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. vol. 23, no. 2 (2017), p. 21-25. [M.kr.:N 010; N 011; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas. Settling time testing of fast DACs. Acta Physica Polonica A. Warszawa: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 4 (2011), p. 521-527. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Ustinavičius Tomas; Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Jankauskas Zigmantas. Initial digital filtering of testing signals of high-speed DAC. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, No. 7(95), p. 63-66. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Kurčevskis Sebastjanas; Grainys Audrius; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas. High power electroporation system in food treatment – review. 7th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2019), 15-16 November 2019, Liepaja, Latvia : proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. ISBN 9781728167312, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Investigation of complex algorithm of Digital Signal Processing of High-Speed DACs Signals for Settling Time Testing. Measurement 2017 : proceedings of the 11th international conference, Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2017. ISBN 9788097262907, p. 71-74. [M.kr.:T 001; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Ustinavičius Tomas. Method of dynamic parameters measurement of high-speed D/A converters. 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010 : conference proceedings. Vilnius: GEOZONDAS Ltd. ISBN 9781424452880. Vol. 1 (2010), p. 48-51. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Kvedarienė Audronė; Masiulionis Ričardas. Investigation of digital signal processing of high-speed DACs signals for settling time testing. Universal journal of electrical and electronic engineering. Alhambra: Horizon Research Publishing, USA. ISSN 2332-3280. Vol. 4, No. 2 (2016), p. 67-72. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Ustinavičius Tomas. SAK išėjimo signalų pradinis skaitmeninis filtravimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 45-49. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Ustinavičius Tomas. Method of dynamic parameters measurement of high-speed DAC‘s. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials II: selected, peer reviewed papers from the 3rd international conference (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September 2007. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications LTD. ISSN 1012-0394. Vol. 144 (2009), p. 157-162. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas. Measurement of settling time of high-speed D/A converters. Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES 2012) : proceedings of the 19th international conference. 24-26 May, 2012, Warsaw, Poland. New York: IEEE, 2012. ISBN 9781457720925, p. 507-510. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Ustinavičius Tomas. Tiriamųjų SAK signalų skaitmeninis apdorojimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283737, p. 74-83. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Ustinovičius Tomas. Skaitmeninio signalo apdorojimo algoritmo SAK dinaminiams parametrams matuoti tyrimas. Elektronika ir elektrotechnika: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 16 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281849, p. 57-67. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Ustinovičius Tomas. Mikroprocesorinių relinių apsaugų apžvalga. Elektronika ir elektrotechnika (2006 m. kovo 17 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955280781, p. 106-111. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Kvedaras Vygaudas; Kvedaras Rokas; Ustinavičius Tomas. Method of dynamic parameters measurement of high-speed DAC's. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007), 27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania: abstracts of reviewed papers / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Sciences, Opole University of Technology, Bialystok Technical University, IFToMM National Committee of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2007, p. 143-144. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Ustinavičius Tomas. Sparčiųjų skaitmeninių-analoginių keitiklių nusistovėjimo trukmių tikrinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 8.786]