Kristina Vaičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Katinienė Aušra; Jezerskė Živilė; Vaičiūtė Kristina. Research on competencies of logistics specialists in transport organisations. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 22, iss. 5 (2021), p. 1308-1322. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Vaičiūtė Kristina; Bureika Gintautas; Bazaras Darius. Estimation of technological development of transport enterprises. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 589-598. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2022 - Pagirienė Sigita; Vaičiūtė Kristina; Bazaras Darius. A study of the impact of social responsibility on the technological development of a transport company. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 599-609. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2022 - Vaičius Dovydas; Batarlienė Nijolė; Vaičiūtė Kristina. A study of technological development (automation) of land transport companies in supply chain. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 610-620. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Batarlienė Nijolė; Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina; Šapalaitė Ingrida; Jarašūnienė Aldona. The impact of human resource management on the competitiveness of transport companies. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 110-116. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Palšaitis Ramūnas; Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina. Improvement of warehouse operations management by considering competencies of human resources. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 604-613. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Vaičiūtė Kristina; Skirmantienė Jolanta; Domanska Lidia. Assessment of transport specialists’ competencies in transport/logistics companies. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 628-634. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Palšaitis Ramūnas; Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina. Social competencies and perspectives of human resources in logistics organization. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Čižiūnienė Kristina; Vaičiūtė Kristina; Batarlienė Nijolė. Research on competencies of human resources in transport sector: Lithuanian case study. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 336-343. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skirmantienė Jolanta; Vaičiūtė Kristina. Competence evaluation of transport management specialists: research on graduates’ attitudes registered at labour exchange. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Jarašūnienė Aldona; Batarlienė Nijolė; Vaičiūtė Kristina. Application and management of information technologies in multimodal transportation. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 309-315. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Vaičiūtė Kristina; Bureika Gintautas. Transporto įmonės technologinės plėtros krypčių tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Transporto inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Transport engineering and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-6. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2020 - Tvaronavičienė Manuela; Plėta Tomas; Semaškaitė Vigailė; Paulauskienė Tatjana; Vaičiūtė Kristina. Cold energy economy and cybersecurity of floating storage and regasification units: emerging trends, challenges, and opportunities. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 10, no. 1 (2020), p. 249-262. [M.kr.:T 003; T 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2020 - Vaičiūtė Kristina; Katinienė Aušra; Bureika Gintautas. Assessment of the impact of road transport enterprise technological development on arranging of freight transportation by rail. Transport means 2020. Sustainability: research and solutions : proceedings of the 24th international scientific conference, September 30 - October 02, 2020, online conference - Kaunas, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-296X. Pt. 2 (2020), p. 855-859. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]