Vaidotas Vaišis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Vaišis Vaidotas; Chlebnikovas Aleksandras; Jasevičius Raimondas. Numerical study of the flow of pollutants during air purification, taking into account the use of eco-friendly material for the filter—mycelium. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 13, iss. 3 (2023), p. 1-16. [M.kr.:T 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2022 - Vaišis Vaidotas; Anužytė Eglė; Paliulis Dainius; Bradulienė Jolita. Modification of natural oil sorbent for improvement of hydrophobicity. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-6897. vol. 30, iss. 1 (2022), p. 226-233. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2022 - Chlebnikovas Aleksandras; Selech Jarosław; Kilikevičius Artūras; Przystupa Krzysztof; Matijošius Jonas; Vaišis Vaidotas. Modeling of two-phase flow parameters of a multi-channel cylindrical cyclone. Energies. Basel: MDPI. vol. 15, iss. 13 (2022), p. 1-15. [M.kr.:T 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2022 - Ranceva Justina; Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa; Vaišis Vaidotas. Indicators affecting the operation of public transport in regions and their interfaces. Promet - Traffic & transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. vol. 34, no. 6 (2022), p. 849-861. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2022 - Vasarevičius Saulius; Seniūnaitė Jurgita; Vaišis Vaidotas. Impact of natural weathering on stabilization of heavy metals (Cu, Zn, and Pb) in MSWI Bottom Ash. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 7 (2022), p. 1-15. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Mažeikienė Aušra; Vaiškūnaitė Rasa; Vaišis Vaidotas. Oil removal from runoff with natural sorbing filter fillers. Journal of environmental management. London: Elsevier. ISSN 0301-4797. vol. 141 (2014), p. 155-160. [M.kr.:N 012; T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Vaišis Vaidotas; Šuksta Lidija. Experimental analysis of iron impact on heavy metal (copper) migration in the soil. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 4 (2010), p. 306-311. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vaišis Vaidotas; Januševičius Tomas. Modelling of noise level in the northern part of Klaipėda city. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 3 (2009), p. 181-188. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, ir turinčiuose, ir neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor), arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2008 - Vaišis Vaidotas; Januševičius Tomas. Investigation and evaluation of noise level in the northern part of Klaipeda city. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 16, no. 2 (2008), p. 89-96. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2006 - Grubliauskas Raimondas; Stankus Gintas; Vaišis Vaidotas; Nainys Vytautas. Estimation of vibration in Klaipėda powdery manure discharge terminal. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 14, no. 2 (2006), p. 95-100. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Experimental investigation of thermal modification influence on sorption qualities of biosorbents. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 3-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. An experimental study of styrene aerosol adsorption. Chemical and petroleum engineering : translated from Russian. London: Kluwer Academic Publishers. ISSN 0009-2355. Vol. 41, no. 3-4 (2005), p. 149-152. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Oil product uptake by biosorbents. Chemical and petroleum engineering : translated from Russian. London: Kluwer Academic Publishers. ISSN 0009-2355. Vol. 40, no. 1-2 (2004), p. 54-58. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2020 - Inasaridze Nino; Vaišis Vaidotas. Atliekų konteinerių užpildymo lygio matavimas naudojant daiktų interneto ir „LoRaWAN“ technologijos mažos galios jutiklius. Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Pilžis Kristina; Vaišis Vaidotas. Detection of oil product on the water surface with thermal infrared camera. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 4 (2017), p. 357-362. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Budriūtė Eglė; Vaišis Vaidotas; Mikulskis Donatas. Investigation of hemp water sorption capacity. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 397-402. [M.kr.:T 002; T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Kukenienė Žydrūnė; Vaišis Vaidotas. Possibilities of using stone wool waste in composting. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 41-47. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Research into soil contamination by heavy metals in the northern part of the Klaipėda city, Lithuania. Geologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-110X. Vol. 55 (2006), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Vaišis Vaidotas; Januševičius Tomas. Triukšmo lygio šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje tyrimai ir analizė. Vadyba. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2006, Nr. 2(9), p. 270-275. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Экспериментальные исследования адсорбции аэрозолей стирола. Химическое и нефтегазовое машиностроение : международный научно-технический и производственный журнал. Москва: Редакция журнала ХНГМ. ISSN 0023-1126. 2005, № 3, p. 38-39. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas; Бабелите Инга. Натуральное сырье для проиводства сорбента нефтепродуктов. Экология и промышленость России (ЭКИП) : ежемесячный общественный научно-технический журнал. Москва.. ISSN 1816-0395. 2004, май, p. 36-39. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Исследование поглощения нефтепродуктов биосорбентами. Химическое и нефтегазовое машиностроение : международный научно-технический и производственный журнал. Москва.. ISSN 0023-1126. №. 1, с. 37-39 (2004), p. 37-39. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Vaišis Vaidotas. Investigation of biosorbents for oil products and their use advantages. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XI, no. 2 (2003), p. 47-53. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Baltrėnas Pranas; Staknytė Diana; Vaišis Vaidotas. Experimental investigation of filter foam plastics used for air filtering. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XI, no. 4 (2003), p. 133-140. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Nauja tarptautinė magistrantūros studijų programa "Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba". Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. t. 9, Nr. 1 (2002), p. 1. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Vaišis Vaidotas. Naftos produktus sorbuojantis biosorbentas SPHAG-SORB. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. X, nr. 3 (2002), p. 103-107. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Baltrėnas Pranas; Staknytė Diana; Vaišis Vaidotas. Eksperimentiniai filtrinio R80/25 tipo porolono tyrimai. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. X, nr. 4 (2002), p. 149-155. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Baltrėnas Pranas; Vaitiekūnas Petras; Ignatavičius Gytautas; Vaišis Vaidotas; Šimaitis Ramutis. Teršalų judėjimo smėlingo grunto sluoksniais modeliavimas kompiuterine programa VS2TDI. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T. 9, Nr. 3 (2001), p. 145-152. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Baltrėnas Pranas; Ignatavičius Gytautas; Vaišis Vaidotas. Pabradės centrinio poligono grunto užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai. Aplinkos inžinerija : Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1622. T.IX, nr. 1 (2001), p. 3-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2018 - Anužytė Eglė; Vaišis Vaidotas. Natural oil sorbents modification methods for hydrophobicity improvement. Energy procedia. International scientific conference “Environmental and climate technologies” , CONECT 2018, 16-18 May 2018, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1876-6102. vol. 147 (2018), p. 295-300. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Vaišis Vaidotas; Pilžis Kristina. Oil product spreading on the water surface limitation using air stream. Energy procedia. International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2017, 10–12 May 2017, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1876-6102. Vol. 128 (2017), p. 345-349. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vaišis Vaidotas; Probst Wolfgang; Januševičius Tomas. Noise prediction researches and modeling near by siauliai railway station. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282631, p. 416-422. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Digital modelling of oil product sorption process. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 20-24. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2017 - Vasarevičius Saulius; Dragūnaitė Skirmantė; Vaišis Vaidotas. Evaluation of polycyclic hydrocarbons in sewage sludge compost. Chemical engineering transactions. Milano: The Italian Association of Chemical Engineering. ISSN 2283-9216. vol. 56 (2017), p. 577-582. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2019 - Inasaridze Nino; Vaišis Vaidotas. Filling level measurements of mixed waste bins using low power IoT sensors and LoRa WAN technology. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2019 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7157, p. 52-58. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Anužytė Eglė; Vaišis Vaidotas. Improving hydrophobicity of natural oil sorbents by modification methods. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 33-38. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Kuzņecova Inga; Gedrovičs Mārtiņš; Vaišis Vaidotas. Sustainable use of fuel wood resources for individual heating system in Latvia. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 89-94. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Pilžis Kristina; Vaišis Vaidotas. Oil spill detection with remote sensors. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference of Lithuanian junior researchers "Science - Future of Lithuania" "Environmental Protection Engineering" 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 145-150. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2008 - Andrukonytė Katažina; Vaišis Vaidotas. Route optimization application in waste collection systems. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 325-333. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Vaišis Vaidotas; Probst Wolfgang; Januševičius Tomas. Noise prediction researches and modeling near by siauliai railway station. The 7th International conference "Environmental engineering". May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Januševičius Tomas; Vaišis Vaidotas. Triukšmą sugeriančių sienelių apžvalga ir taikymas urbanizuotoje teritorijoje. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 324-330. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Naftos produktus sugeriančio biosorbento iš vietinių žaliavų terminis modifikavimas. Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija: mokslinės konferencijos, skirtos VšĮ "Grunto valymo technologijos" gamybinės ir eksperimentinės veiklos 10-mečiui, pranešimų rinkinys [Vilnius, 2007 m. gruodžio 20 d.] / Viešoji įstaiga "Grunto valymo technologijos". Vilnius: Apyaušris, 2007. ISBN 9789955609322, p. 51-58. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Šuksta Lidija; Vaišis Vaidotas. Methodology of heavy metals migration forms in the soil and iron impact on the soil. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 388-396. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Digital modelling of oil product sorption process. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2017 - Kirliauskaitė Eglė; Vaišis Vaidotas. Būti atsakingam, kad VGTU skambėtų: „Eureka! : pokalbis su VGTU doc. dr. Vaidotu Vaišiu, kalbėjosi redaktorė Eglė Kirliauskaitė. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2017, Nr. 1(14), p. 28-35. [M.kr.:S 008; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Vaišis Vaidotas. Magistrantūros programa "Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba". Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2003, Nr. 8-9, p. 11-12. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Biosorbentų iš vietinių natūralių medžiagų naudojimo Lietuvoje perspektyvos. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius.. ISSN 0134-3084. 2003, Nr. 8-9, p. 20-21. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų darbų leidiniuose

2006 - Šuksta Lidija; Vaišis Vaidotas. Researches of soil pollution with oil products of Klaipeda city nothern part. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 356-361. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Januševičius Tomas; Vaišis Vaidotas. Klaipėdos miesto triukšmo lygių pasiskirstymas. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 348-355. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Petrauskas Linas; Vaišis Vaidotas. Analysis of ambient air quality data from monitoring units of Klaipėda city. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 277-283. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Vaišis Vaidotas; Baltrėnas Pranas. Aplinkos oro drėgmės įtaka biosorbentų laikymui. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058767, p. 437-441. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Vaišis Vaidotas; Baltrėnas Pranas. Infraraudonosios spektroskopijos panaudojimas biosorbentų modifikavimo tyrimuose : Use of spectroscope in researches of thermal modification of biosorbents. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057558, p. 153-159. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Babelytė Inga; Vaišis Vaidotas; Baltrėnas Pranas. Naftos produktų sorbentas iš natūralių medžiagų. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 20 d., medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056454, p. 34-40. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Vaišis Vaidotas; Baltrėnas Pranas. Naftos produktus sorbuojančių biosorbentų tyrimai. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 21 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055644, p. 145-151. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Vaišis Vaidotas; Vaitiekūnas Petras. Taršos sklaidos dirvožemyje matematinis modeliavimas naudojant VS2TDI programą. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 15 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2001, p. 201-207. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Vaišis Vaidotas; Spruogis Aleksandras. Buvusių karinių teritorijų renovacija. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 24 d., pranešimų medžiaga : aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika, 2000, p. 236-240. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2002 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Oil spill biosorbent sphang - sorb researches and priorities of using. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 148-149. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Naftos produktus sugeriančio bioserbento SHAG-SORB tyrimai ir panaudojimo galimybės. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 45. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2003 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Investigation of oil spill biosorbents from natural resources. International conference ''Integrative approaches towards sustainability'' Baltic sea region taking the lead, 26-29 March, 2003, University of Latvia, Riga. Riga-Jurmala: 2003, p. 196. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2007 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Naftos produktų sorbentai aplinkosaugoje : monografija. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 11.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Vaišis Vaidotas. Naftos produktus sugeriančių biosorbentų tyrimas ir įvertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2005 - Baltrėnas Pranas; Vaišis Vaidotas. Biosorbentas : patentas : LT 5244 B. Vilnius: 2005. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2015 - Baltrėnas Pranas; Grubliauskas Raimondas; Pranskevičius Mantas; Vaišis Vaidotas; Zagorskis Alvydas. Modelling of environmental processes : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 10.286]
2009 - Vaitiekūnas Petras; Vaišis Vaidotas. Computational fluid dynamics in the environmental engineering : study book. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 11.680]