Loreta Valaitytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena. Portlandcemenčio kiekio betone nustatymas. Cheminė technologija. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2001, Nr. 2(19), p. 32-37. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Kulinič Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija, apnašų susidarymas ir jų mažinimas. Statyba = Civil engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. t. 5, Nr. 3 (1999), p. 217-221. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra. The thermodynamics of the synthesis, decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Kazragis Algimantas; Gailius Albinas; Valaitytė Loreta. Binders on the Base of Gypsum Either Phosphogypsum and Kaolin. Ibausil : 14. Internationale Baustoffagung, 20-23 September, 2000, Weimar Bundesrespublik Deautschland. Tagunsbericht-Band 1. Weimar.. 2000, p. 227-229. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 111-112. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Kazragis Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Juknevičiūtė Aušra. The thermodynamics of the synthesis decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 86-87. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Valaitytė Loreta; Kulinič Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija bei apnašų susidarymas ir jų sumažinimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Zalieckienė Elena; Valaitytė Loreta; Savin L.. Anhidridinių statybinių medžiagų, gautų iš fosfogipso, fizikinių mechaninių savybių tyrimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa = 3rd International conference "Civil engineering and environment" program : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998 m. gegužės 28-29 d. Vilnius: Technika, 1998, p. 26, 88-89. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]