Nida Vasiliauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Vasiliauskaitė Nida. I do believe in science. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. t. 33, Nr. 3 (2022), p. 191-196. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2021 - Vasiliauskaitė Nida. Coping with multitudes. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. t. 32, Nr. 1 (2021), p. 1-4. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2020 - Vasiliauskaitė Nida. Judith Butler lietuviškai: vargas dėl vertimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 3 (2020), p. 250-260. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Vasiliauskaitė Nida. Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013), p. 11-21. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Vasiliauskaitė Nida. Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 23, Nr. 3 (2012), p. 175-186. [M.kr.:S 002; S 005; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2012 - Vasiliauskaitė Nida. Racionalumo ir teisingumo sąjungos problema Johno Rawlso „Politiniame liberalizme”. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T.82 (2012), p. 126-138. [M.kr.:H 001; S 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2008 - Vasiliauskaitė Nida. Juoko teorijos juok(ingum)as: Pro et contra henri bergson. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 55, p. 74-81. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Demokratija be prievartos: socialinė utopija?. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. priedas (2006), p. 36-45. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Vasiliauskaitė Nida. Seksualinis nacionalizmas: „Aš myliu Lietuvą“. Politologija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. T. 1 (69), spec, nr. „Politika ir medijos“ (2013), p. 62-87. [M.kr.:S 002; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Eurofobija ir tautinės tapatybės mistika: ar galime prarasti tai, ko neturime?. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3, p. 14-19. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Eurofobija ir tautinės tapatybės mistika: ar galime prarasti tai, ko neturime?. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. Anamorfinės strategijos Lietuvoje. Athena: filosofijos studijos = Athena: Philosophical Studies. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 1822-5047. 2006, Nr. 1, p. 215-218. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Vasiliauskaitė Nida. "Riba" kaip aporetinė Jeano François Lyotard'o filosofijos prielaida. Athena. Filosofijos studijos / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius: Versus aureus. ISSN 1822-5047. 2006, Nr. 1, p. 82-96. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2005 - Vasiliauskaitė Nida. Jeanas Baudrillardas: racionalumo, politikos ir politinės filosofijos erozija. Žmogus ir žodis / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392-8600. T. 7, nr. 4 (2005), p. 13-22. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Vasiliauskaitė Nida. Tolerancija kaip galios santykis : kur ir kodėl jos nereikia. Naujasis židinys-Aidai. Vilnius: VšĮ Naujasis Židinys-Aidai. ISSN 1392-6845. 2017, Nr. 4, p. 10-16. [M.kr.:H 001; S 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2017 - Vasiliauskaitė Nida. Editorial. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 10, no. 2 (2017), p. 109-110. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Vasiliauskaitė Nida. Postmodernaus būvio laidotuvės?: (pratarmė). Postmodernus būvis : ataskaita apie žinojimą / Jean-FranÇois Lyotard. Vilnius: Baltos lankos, 2010. ISBN 9789955233572, p. 7-12. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Tikėjimas, žinojimas ir linksmas disertacijos gynimas : [recenzija VGTU Filosofijos ir politologijos katedros dėst. Mindaugo Briedžio disertacijai „Tikėjimo ir žinojimo problema P. Tillicho filosofinėje teologijoje“]. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T. 71 (2007), p. 176-179. [M.kr.:H 001; H 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Filosofinė poetika, poetinė filosofija ar filosofinė poezija? : [recenzija]. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 18, Nr. 3 (2007), p. 83-84. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Vasiliauskaitė Nida. Filosofinė poetika, poetinė filosofija ar filosofinė poezija? : [recenzija kn.: Kačerauskas, Tomas. Filosofinė poetika. Vilnius : Versus aureus, 2006]. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 18, nr.3 (2007), p. 83-84. [M.kr.:H 001; H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2006 - Vasiliauskaitė Nida. Nepolitinė politika, arba šiuolaikinio politinio gyvūno metamorfozė : [recenzija kn.: Arendt, Hannah. Žmogaus būklė : vertė Aldona Radžvilienė, Arvydas Šliogeris. Vilnius : Margi raštai, 2005. 311 p.]. ŠMC interviu. Pokalbiai apie meną. Vilnius: ŠMC. ISSN 1822-2064. 2006, Nr. 5, p. 23. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2020 - Vasiliauskaitė Nida. Racionalumas ar teisingumas? (Post)moderni utopija XX a pabaigos politinėje filosofijoje : monografija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. [M.kr.:H 001; S 002; S 008] [Aut.lankų sk.: 11.429]

Studijos

2010 - Reingardė Jolanta; Vasiliauskaitė Nida; Erentaitė Rasa. Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose : studija. Vilnius: "Sorre", 2010. [M.kr.:S 005; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 7.286]