Dalius Vrubliauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Journal of sustainable architecture and civil engineering. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 2029-9990. Vol. 21, no. 4 (2017), p. 17-22. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Vrubliauskas Dalius. XXI a. pr. Lietuvos paveldosaugos problematika: holistinio požiūrio stoka. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2011 = K. Šešelgis Readings - 2011. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 3 (2011), p. 131-135. [M.kr.:H 003; H 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Vrubliauskas Dalius. Geležinkelio ruožo Vilnius–Turmantas senųjų pastatų architektūra: tarp išnykimo ir išlikimo. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 320-325. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Vrubliauskas Dalius. Miesto bendruomenių vaidmuo tausojant istorinės aplinkos savitumą. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 33-36. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Vrubliauskas Dalius. Statybos metodų, medžiagų ir technologijų vietinis ir tarpregioninis pobūdis. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 3, priedas (2004), p. 43-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Vrubliauskas Dalius. Change in approach towards new qualities for the cultural tourism. Proceedings of the 19th General assembly of the international experts "Heritage for planet earth" by Life Beyond Tourism, Centro Congressi al Duomo, Florence, March 11-13, 2017. Florence: Fondazione Romualdo del Bianco, 2017. ISBN 9788840474304, p. 267-273. [M.kr.:H 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Ecological Architecture' 2017. 4th international scientific conference dedicated to sustainability in architecture & planning, 23rd November, 2017 Kaunas, Lithuania : book of abstracts / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU, 2017. ISSN 2345-0738, p. 15-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Jurevičienė Jūratė; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius; Traškinaitė Dalia. The teaching of the heritage protection and revitalization of historical cities at the faculties of architecture /in the field of architecture/ in Lithuania. Best practices handbook "Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation" / edited by Bogusław Szmygin. Lublin: Lublin University of Technology, 2017. ISBN 9788379472628, p. 115-136. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Vrubliauskas Dalius. Sakralinių pastatų pritaikymas. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia Vilniuje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.020]