Giedrė Lapinskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Lapinskienė Giedrė; Podviezko Askoldas; Tvaronavičienė Manuela. The state of international technology transfer in the Northern Europe region: Comparative analysis by modern multiple criteria methods. Acta Montanistica Slovaca. Kosice: Technical University of Kosice. ISSN 1335-1788. vol. 28, iss. 1 (2023), p. 69-82. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2022 - Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Potocan Vojko. Generation Z and ethicality of advancement in the workplace: a study of Slovenia and Lithuania. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 23, iss. 2 (2022), p. 482-506. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2022 - Grybaitė Virginija; Stankevičienė Jelena; Lapinskienė Giedrė; Podviezko Askoldas. Comparison of the environment of EU countries for sharing economy state by modern multiple criteria methods. Amfiteatru economic journal. Bucuresti: The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 1582-9146. vol. 24, no. 59 (2022), p. 194-213. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2019 - Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Potocan Vojko. The impact of economic attitudes on natural and social corporate responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 3 (2019), p. 362-372. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Podviezko Askoldas; Kurschus Ralph; Lapinskienė Giedrė. Eliciting weights of significance of criteria for a monitoring model of performance of SMEs for successful insolvency administrator’s intervention. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 20 (2019), p. 1-16. [M.kr.:N 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Ginevičius Romualdas; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The evolution of the environmental Kuznets curve concept: the review of the research. Panoeconomicus. Novi Sad: Savez Ekonomista Vojvodine. ISSN 1452-595X. vol. 64, iss. 1 (2017), p. 93-112. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Nedelko Zlatko. Testing environmental Kuznets curve hypothesis: the role of enterprise’s sustainability and other factors on GHG in European countries. Journal of business economics and management. Vilnius, London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 1 (2017), p. 54-67. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa. Energy consumption, economic growth and greenhouse gas emissions in the European Union countries. Journal of business economics and management. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 6 (2017), p. 1082-1097. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Radavičius Marijus. Economic development and greenhouse gas emissions in the European Union countries. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1109-1123. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Lapinskienė Giedrė; Tvaronavičienė Manuela; Vaitkus Pranas. Greenhouse gases emissions and economic growth – evidence substantiating the presence of environmental Kuznets curve in the EU. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014), p. 65-78. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Slavinskaitė Neringa; Lapinskienė Giedrė; Hlawiczka Roman; Vasa Laszlo. Financial innovation management: Impact of fiscal decentralization on economic growth of the Baltic countries. Marketing and management of innovations. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. vol. 1, iss. 1 (2022), p. 257-271. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2023 - Lapinskienė Giedrė; Gedvilaitė Dainora; Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis. How does environmental data from ESG concept affect stock returns: Case of the European Union and US capital markets. Emerging science journal. Reggio Calabria: Ital Publication. ISSN 2610-9182. vol. 7, iss. 2 (2023), p. 410-427. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2013 - Lapinskienė Giedrė; Tvaronavičienė Manuela; Vaitkus Pranas. Analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve for the Baltic States. Environmental and climate technologies. Riga: Rigas Tehniskas Universitates. ISSN 1691-5208. vol. 12, iss. 1 (2013), p. 41-46. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Lapinskienė Giedrė; Tvaronavičienė Manuela. Sustainable development across Central and Eastern Europe: key factors driving the eonomic growth of the countries. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 3 (2009), p. 204-213. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Impact of sustainable development indicators on economic growth: Baltic countries in the context of developed Europe. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 2 (2009), p. 107-117. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2022 - Lapinskienė Giedrė; Malakaitė Daiva; Pašiušienė Inga; Žarskienė Laura. Z kartos investuotojų elgsena: Vilniaus kolegijos studentų tyrimas. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-1068. t. 1, Nr. 18 (2022), p. 138-144. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2022 - Lapinskienė Giedrė; Pikelienė Asta; Kutkienė Jelena; Achranovič Genė; Buckiūnienė Olga. Apskaitininkų darbo laiko ypatumai: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro atvejis. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-1068. t. 1, Nr. 18 (2022), p. 130-137. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The relationship between greenhouses gas emisions and economic growth: possible causes of environmental Kuznets curve patterns. International journal of social science and economic research. Madhya Pradesh: IJSSER. ISSN 2455-8834. vol. 2, iss. 4 (2017), p. 3155-3174. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Economic growth and the environmental degradation: the review of the scientific research. IJRDO-Journal of Applied Management Science. Haryana: IJRDO. ISSN 2455-9229. Vol. 3, iss. 4 (2017), p. 37-56. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2011 - Lapinskienė Giedrė. The analysis of the relationship between the sustainable development and competitiveness in the European countries. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. Vol. 5, no. 3 (2011), p. 434-444. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Lapinskienė Giedrė. Sustainable enterprises: responses of market values. Verslo sistemos ir ekonomika = Business Systems & Economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2011, Nr. 1 (1), p. 71-83. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Nedelko Zlatko. Preparation of international business negotiation strategies: competitive assessment aspects in the market power system. The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy, 9th–10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovakia. Les Ulis: EDP Sciences. 2020, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Potocan Vojko; Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Concern for economic results and corporate social responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 289-298. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lapinskienė Giedrė; Dudzevičiūtė Gitana. Principles of effective communication and persuasion in business negotiations. Business and management 2016 : the 9th international scientific conference, May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Lapinskienė Giedrė; Radavičius Marijus. The analysis of the validity of Environmental Kuznets Curve of the EU member states. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 229-237. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Lapinskienė Giedrė; Tvaronavičienė Manuela. Environmental, social and governance performance of companies: the empirical research on their willingness to disclose information. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers.. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 663-668. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2017 - Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė. Changes of insurance intermediares regulation in the EU countries. Economic science for rural development: proceedings of the international scientific conference, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. ISSN 1691-3078, p. 135-141. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Griežė Nerijus; Lapinskienė Giedrė. Statybų verslo vertinimas žaliuoju aspektu. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 38-44[Aut.lankų sk.: 0.500]
2022 - Kurlenskaitė Danielė; Lapinskienė Giedrė. Bankų komunikavimo su klientais priemonių taikant informacines technologijas analizė Lietuvos atvejais. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 264-270. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2021 - Lapinskienė Giedrė; Lazauskas Gytis. Klientų valdymo sistemos vystymo specifikos analizė bankų sektoriuje remiantis darnaus verslo koncepcija. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 346-354. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2021 - Onuchukwu Chukwuka Chidinma; Lapinskienė Giedrė. A practical approach to sustainable competitiveness. the case of the oil industry in Nigeria. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 335-345. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Kazickas Domantas; Lapinskienė Giedrė. Žalio verslo koncepcijų analizė ir galimas jų praitaikomumas statybos sektoriuje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Jafarov Ilkin; Lapinskienė Giedrė. The model of sustainable competitive business for Azerbaijan’s technology industry. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Lapinskienė Giedrė; Mofor Ngu Gordon. Green business model for international development of industries in the energy sector: in the case of South Africa. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Latvinskas Tautvydas; Lapinskienė Giedrė. Assessment of theoretical aspects of sustainable competitiveness of an industry using multiple criteria decision making techniques. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Taluntis Romualdas; Lapinskienė Giedrė. Statybų sektoriaus sukuriamos vertės ir ekonomikos augimo sąsajos. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė; Polajeva Tatjana; Nedelko Zlatko; Potocan Vojko. Search for equilibrium of negotiating powers in business negotiations under conditions of globalization (case monopsony). Globalization and its socio-economic consequences : 18th International scientific conference, 10th-11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic, Part VI. – Inequality in Society : proceedings. Žilina: University of Zilina, 2018. ISSN 2454-0943, p. 2743-2750. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Modelling of integral sustainability of small and medium enterprises. The fourteenth international conference on economic sciences, 20th February, 2017, Austria, Vienna : proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903115774, p. 86-101. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Greenhouse gas emissions in European Union. The fifteenth International conference on economic sciences, May 20, 2017 : proceedings of the conference. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. ISBN 9783903197060, p. 13-18. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Analysis of rezults the experience of crop yield in Lithuanian agricultural sector. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы XIII международной научной конференции, Северный Чарльстон, Южная Каролина, США,14-15 февраля 2017 г. = The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the XIII International scientific conference North Charleston, SC, USA, 14-15 February 2017. North Charleston: Scientific Publishing Center "Discovery", 2017. ISBN 9781544205977, p. 71-77. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Сhosen theoretical causes and proxy variables referring a particular point effecting Environmental Kuznets Curve. V international scientific conference European research : сборник статей победителей V международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 октября 2016 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897748, p. 66-68. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The selection of econometric methods and data for analysis of the impact of economic growt on greenhouse gas emissions in european union countries. International innovation research : сборник статей IV Международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 октября 2016 г. в г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. ISBN 9785990914407, p. 22-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The reduced form Environmental Kuznets Curve estimation by the fixed effekt panel model for the whole sample. World science: problems and innovations : сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 27 октября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990914483, p. 121-123. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The reduced form Environmental Kuznets Curve estimates for countries European Union. World science: problems and innovations : сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 27 октября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990914483, p. 115-120. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The interrelation of economic growth and the indicators of environmental degradation – environmental approach. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of X international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 12-13 April 2016. North Charleston: CreateSpace, 2016. ISBN 9781533065865, p. 74-77. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The identification of factors influencing the interrelationship of economic growth and greenhouse gas emissions. V international scientific conference European research : сборник статей победителей V международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 октября 2016 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897748, p. 69-72. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The extended fixed effect panel data model for impact of economic growt on Greenhouse Gas Emissions. World science: problems and innovations : сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции "World science: problems and innovations", состоявшейся 27 октября 2016 г. в г. Пенза / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990914483, p. 124-134. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The classification of causes and factors of environmental Kuznets curve. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the XI international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 12-13 October 2016. North Charleston: CreateSpace, 2016. ISBN 9781540574633, p. 78-88. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. The analysis of the variable greenhouse gas emissions in European Union countries. V international scientific conference European research : сборник статей победителей V международной научно-практической конференции, состоявшейся 7 октября 2016 г. вг. Пенза / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016. ISBN 9785990897748, p. 61-65. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Relationship between economic growt and environmental quality. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of X international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 12-13 April 2016. North Charleston: CreateSpace, 2016. ISBN 9781533065865, p. 70-74. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Relations of economic growth and greenhouse gas emissions. Экономика. Теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции (9 сентября 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807273, p. 3-5. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Economic growth and the environmental degradation in 2006-2015. Инновационное развитие современной экономики : сборник научных статей, по материалам I Международной научно - практической конференции, г. Пермь, 20 сентября 2016 г. / Под общ. ред. Т.М. Сигитова. Пермь: ИП Сигитов Т.М, 2016. ISBN 9785990864740, p. 12-16. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Economic growth and the environmental degradation in 1996-2005. Инновационное развитие современной экономики : сборник научных статей, по материалам I Международной научно - практической конференции, г. Пермь, 20 сентября 2016 г. / Под общ. ред. Т.М. Сигитова. Пермь: ИП Сигитов Т.М, 2016. ISBN 9785990864740, p. 8-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Economic growth and the environmental degradation in 1991-1995. Инновационное развитие современной экономики : сборник научных статей, по материалам I Международной научно - практической конференции, г. Пермь, 20 сентября 2016 г. / Под общ. ред. Т.М. Сигитова. Пермь: ИП Сигитов Т.М, 2016. ISBN 9785990864740, p. 4-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Economic growt and indicators of environmental quality. Информационные технологии в жизни современного человека : материалы VI международной научно-практической конференции (7 апреля 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807150, p. 3-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Dinamic models systems of economic growth and greenhouse gas emissions. Экономика. Теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции (9 сентября 2016 г.). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2016. ISBN 9785990807273, p. 6-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana; Lapinskienė Giedrė. The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: World Press, 2015. ISBN 9788088005124, p. 159-161. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Promoting sustainable development of modern enterprises: theoretical aspects. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the IX international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 16-17 October, 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781519416322, p. 79-84. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Integral sustainability of enterprises: structural and content dimensions. 8th International Scientific Conference Science and Society, 24-29 November 2015, London. Rusija: Compass Publishing SCIEURO, 2015. ISBN 9781907308642, p. 61-77. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Economic growt and sustainable development: the Baltic states in European Union. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the IX international scientific–practical conference, North Charleston, USA, 16-17 October, 2015. North Charleston: CreateSpace, 2015. ISBN 9781519416322, p. 85-89. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana; Lapinskienė Giedrė. Development of crop insurance system in Lithuania. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: World Press, 2015. ISBN 9788088005124, p. 161-164. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Dudzevičiūtė Gitana; Lapinskienė Giedrė. Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loos indemnity costs. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: World Press, 2015. ISBN 9788088005124, p. 164-167. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Peleckis Kęstutis; Lapinskienė Giedrė. Sustainable economic growth: Baltic countries in the context of European Union. VI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education". June 4-11, 2010, Varna, Bulgaria: proceedings = VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 4-11 июня 2010 г., Варна, Болгария: материалы (в 4-х томах) / Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Ministry of the Industrial Politics of Ukraine, Ukrainian State Committee on Technical Regulation Question and a Consumer Politics, National Accreditation Agency of Ukraine, National Metallurgical Academy of Ukraine (NMetAU), Technical University Varna, State Institute of the Industry Personel Training and Retraining (SIIPTR). Varna: Technical University Varna. ISBN 9789661696234. Vol. 1(1) (2010), p. 403-416. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Monografijos

2017 - Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Акчурина Ирина Геннадьевна; Асрарова Мадина Бахтияровна; Бекренёв Юрий Владимирович; Грибкова Ольга Владимировна; Добровольская Оксана Петровна; Дрягин В.Б.; Козина Елена Вячеславовна; Лебедева Алена Олеговна; Николе. Экономический рост: проблемы, закономерности, перспективы. : mонография. Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.000]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Lapinskienė Giedrė. The evaluation of the impact of economic growth on greenhouse gas emissions. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2023 - Ginevičius Romualdas; Grybaitė Virginija; Lapinskienė Giedrė. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023[Aut.lankų sk.: 15.250]
2020 - Davidavičienė Vida; Davidavičius Sigitas; Lapinskienė Giedrė; Grybaitė Virginija. Verslo valdymas informaciniame amžiuje : vadovėlis. Vilnius: VILNIUS TECH leidykla Technika, 2020. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 18.390]
2016 - Ginevičius Romualdas; Grybaitė Virginija; Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 14.520]