Irena Danilevičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Miečinskienė Algita; Stankevičienė Jelena; Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Danilevičienė Irena; Gudelytė-Žilinskienė Laura. The role of financial intelligence quotient and financial literacy for paving a path towards financial well-being. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 24, iss. 5 (2023), p. 901-922[Aut.lankų sk.: 1.571]
2021 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Danilevičienė Irena; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Portfolio of macroeconomic processes as a tool of the country's economic efficiency management. Transformations in business and economics. Kaunas: Vilnius University. ISSN 1648-4460. vol. 20, no. 2 (2021), p. 62-84. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2020 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Danilevičienė Irena; Tvaronavičienė Manuela. Assessment of the factors influencing competitiveness fostering the country’s sustainability. Economic research-Ekonomska istrazivanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 33, iss. 1 (2020), p. 1909-1924. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas; Gusarovienė Modesta; Vaičiūnas Gediminas; Pečeliūnas Robertas; Danilevičienė Irena. Determination of optimal traffic light period using a discrete traffic flow model. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 24, iss. 6 (2018), p. 845-851. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Tvaronavičienė Manuela; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Stasytytė Viktorija. The possibilities and consequences of investment decisions by stepwise optimization. Economic research-Ekonomska istrazivanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 35, iss. 1 (2022), p. 1061-1087. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.929]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Danilevičienė Irena; Lace Natalja. Assessment of the factors of sustainable competitiveness growth of the companies in Latvia and Lithuania. International journal of learning and change. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1740-2875. vol. 13, iss. 4-5 (2021), p. 510-526. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Nazarova Karina; Mysiuk Viktoriia; Gordopolov Volodimir; Koval Viktor; Danilevičienė Irena. Preventional audit: implementation of SOX control to prevent fraud. Business: theory and practice = Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-0627. vol. 21, iss. 1 (2020), p. 293-301. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Danilevičienė Irena; Lace Natalja. The features of economic growth in the case of Latvia and Lithuania. Journal of open innovation: technology, market, and complexity. London: Springer. ISSN 2199-8531. vol. 3, iss. 21 (2017), p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Gruževskis Boguslavas; Danilevičienė Irena. The strategic aspects of a country's human capital education. International journal of learning and change. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1740-2875. vol. 8, no. 3-4 (2016), p. 198-210. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Raudeliūnienė Jurgita; Račinskaja Irena. Žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriuje. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 149-159. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Raudeliūnienė Jurgita; Račinskaja Irena. Integral knowledge, innovation and technology cluster formation nurturing the universal development sustainability in the context of globalization. Economics & sociology. Ternopil: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, iss. 4 (2014), p. 41-58. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2021 - Danilevičienė Irena; Sakalauskas Mantas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Assessment of the financial technologies influence on county’s competitiveness. International journal of social science and economic research. Madhya Pradesh: IJSSER. ISSN 2455-8834. vol. 6, iss. 1 (2021), p. 220-236. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2018 - Danilevičienė Irena. Ekonominės plėtros vertinimas Lietuvos pavyzdžiu. Socialinis ugdymas : mokslo darbai = Social education : research papers. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. t. 50, Nr. 3 (2018), p. 56-66. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Danilevičienė Irena; Lukšytė Vilma. Tiesioginių užsienio investicijų įtakos šalies ekonomikos konkurencingumui vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 183-196. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Gruževskis Boguslavas; Danilevičienė Irena. Integral knowledge, innovation and technology cluster – new perspective of labour development. Edukacja Ekonomistów i Menedzerów. Problemy. Innowacje. Projekty = Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects. Warsaw: Institute of Human Capital, Warsaw School of Economics. ISSN 1734-087X. 2015, Nr. 4(38), p. 47-66. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Kvietkauskienė Alina. The technology of adaptive complex systems as an adequate synergy tool of knowledge, innovation and technology features designing universal sustainable development of country. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises. ISSN 1745-0071. Vol. 3, no. 2 (2014), p. 104-114. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Račinskaja Irena; Raudeliūnienė Jurgita. Elektroninio gyvybės draudimo verslo plėtra skatinantys veiksniai integracijos kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 1 (2014), p. 111-119. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Kvietkauskienė Alina. Integrated knowledge, innovation and technology cluster as a self-regulating complex system. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 11, nr. 2 (2013), p. 294-314. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Kvietkauskienė Alina; Danilevičienė Irena. Lietuvos ekonomikos konkurencingumo skatinimas puoselėjant tvarias investicijas į žmogiškojo kapitalo ugdymą. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedra. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. ISSN 2335-7061, p. 98-112. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Danilevičienė Irena; Kvietkauskienė Alina. The interactions of wage changes and sustainable investment – example of Lithuania. Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta: Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. Vol. 3, iss. 5 (2015), p. 392-401. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė Alina; Račinskaja Irena. Measurement and management of development sustainability. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 2, no. 2 (2015), p. 1-20. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Stasytytė Viktorija. Optimization of integral knowledge, innovation and technologies cluster structure. Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta: Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. Vol. 2, iss. 1 (2014), p. 42-52. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Račinskaja Irena; Žalimienė Asta; Žaptorius Jonas. Knowledge, innovations and technologies integration nurturing electronic insurance business. Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 1(14) (2013), p. 15-20. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2020 - Mehmood Khalid; Lace Natalja; Danilevičienė Irena. Comparative efficiency analysis of conventional banks and Islamic banks: in evidence of Pakistan. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 397-406. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Danilevičienė Irena. The growth of competitiveness as a result of the changes of wage and employment. 10th international scientific conference “Business and management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 436-443. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Danilevičienė Irena; Gruževskis Boguslavas. The influence of wage on the economic development in Lithuania. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Kvietkauskienė Alina. Complex system technologies as an adequate synergy tool of knowledge and innovation functions projecting sustainability of the development. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 113-121. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2023 - Danilevičius Algimantas; Danilevičienė Irena. Assessment of trends in improving the performance of transportation companies. TRANSBALTICA XIII: Transportation Science and Technology. Proceedings of the 13th International Conference TRANSBALTICA, September 15-16, 2022, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2023. ISBN 9783031258626, p. 427-437. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2019 - Lace Natalja; Danilevičienė Irena. The assessment of competitiveness in the case of Latvia and Lithuania. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 304-313. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Danilevičienė Irena. Produktyvumo, kaip esminio ekonominės plėtros sverto, vertinimo ypatumai. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Danilevičienė Irena. Features of the assessment of factors influencing productivity. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 208-219. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Radavičiūtė Modesta; Danilevičienė Irena. Banko sektoriaus veiklos efektyvumo vertinimas. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-7. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Danilevičienė Irena; Macutkevičienė Janina. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Danilevičienė Irena. Darbo užmokesčio nelygybės įtaka socialinės atskirties fenomeno atsiradimui. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. : recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094596131, p. 107-118. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Račinskaja Irena; Ramaškaitė Greta. Paslaugų verslo projekto efektyvumo vertinimas. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 268-275. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena; Stasytytė Viktorija. The universal sustainability of development as a tool of constructive interaction of interests and possibilities of development and the balance of goals and resources. 4th international scientific conference Whither our economics, November 12-13, 2014 : conference proceedings. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISSN 2029-8501, p. 196-206. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Račinskaja Irena. Knowledge, innovation and technologies integration, nurturing the universal sustainable development of small country. Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекcт : cборник научных статей. В 2 частях, Ч. 1.. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2014. ISBN 9789855158135, p. 46-51. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Račinskaja Irena. Integrated intelligence and knowledge, innovation and technology management, nurturing country universal sustainable development. II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст», 23-24 мая 2013, Гродно. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2013. ISBN 9789855157114, p. 205-211. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Račinskaja Irena; Paliulis Narimantas Kazimieras. Elektroninis verslas draudimo sektoriuje. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 79-85. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2020 - Miečinskienė Algita; Stankevičienė Jelena; Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Danilevičienė Irena. O koks tavo finansinis IQ?. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2020, Nr. 3(24), p. 36-39. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2014 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Raudeliūnienė Jurgita; Račinskaja Irena. Integral knowledge, innovation and technology cluster formation nurturing the universal development sustainability in the context of globalization. Drivers for progress in the global society : abstracts of an European Interdisciplinary Forum 2014 (EIF 2014), June 18-19, 2014, Vilnius-Netabstracts / Academic Association of Management and Administration. Vilnius: AVADA, 2014. ISBN 9786099546827, p. 102-103. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Danilevičienė Irena. Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika. Vilnius: BMK leidykla, 2019. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 11.429]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2021 - Danilevičienė Irena. Valdymo apskaita : vadovėlis. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.560]