Oleg Bystrov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Bystrov Oleg; Kačeniauskas Arnas; Pacevič Ruslan; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Stupak Eugeniuš; Igumenov Aleksandr. Performance evaluation of parallel haemodynamic computations on heterogeneous clouds. Computing and informatics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics. ISSN 1335-9150. vol. 39, no. 4 (2020), p. 695-723. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 2.071]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Bystrov Oleg; Pacevič Ruslan; Kačeniauskas Arnas. Debesų kompiuterijos programinės įrangos paslaugų greitaveikos tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Informacinės technologijos ir multimedija = Science – Future of Lithuania. Information technologies and multimedia. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11, art. no. mla.2019.9793 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Bystrov Oleg. Autentifikavimo duomenų sinchronizavimas naudojant IBM Tivoli Directory Integrator. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283027, p. 383-390. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]