Ignas Daugėla

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Kumpienė Jūratė; Suzdalev Ivan. Measurements of flammable gas concentration in landfill areas with a low-cost sensor. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 14, iss. 13 (2021), p. 1-15. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2020 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Skeivalas Jonas. Analysis of air pollution parameters using covariance function theory. Ecological chemistry and engineering S-Chemia i inzynieria ekologiczna S. Opole: Society of Ecological Chemistry and Engineering. ISSN 1898-6196. vol. 27, iss. 4 (2020), p. 555-565. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Ruzgienė Birutė; Aksamitauskas Česlovas; Daugėla Ignas; Prokopimas Šarūnas; Puodžiukas Virgaudas; Rekus Donatas. UAV photogrammetry for road surface modelling. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. vol. 10, no. 2 (2015), p. 151-158. [M.kr.:T 002; T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Skeivalas Jonas; Kalinka Maris. Covariate model of pixel vector intensities of invasive H. sosnowskyi plants. Journal of imaging. Basel: MDPI. ISSN 2313-433X. vol. 7, iss. 3 (2021), p. 2-17. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2020 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Kumpienė Jūratė. Detection and analysis of methane emissions from a landfill using unmanned aerial drone systems and semiconductor sensors. Detritus - Multidisciplinary journal for waste resources and residues. Padova: Cisa publisher. ISSN 2611-4127. vol. 10 (2020), p. 127-138. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. RPAS and GIS for landfill analysis. 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, Centrum Zdrowia i Wypoczynku Nowy Zdrój, Polanica-Zdrój, Politechnika Wrocławska, 16–18 April 2018. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-9. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė; Antanavičiūtė Urtė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Comparing quality of aerial photogrammetry and 3D laser scanning methods for creating 3D models of objects. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Sužiedelytė Visockienė Jūratė; Tumelienė Eglė; Daugėla Ignas; Kučienė Jūratė. Programme for European Cooperating States (PECS): project Space Image Processing (SIP). EDULEARN 20: 12th international conference on education and new learning technologies online conference, 6-7 July 2020. Palma: IATED Academy, 2020. ISSN 2340-1117, p. 964-973. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė Visockienė Jūratė. Modern Remote Sensing techniques applied to landfill site monitoring. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), 7-9 November 2019, Istanbul, Turkey : proceedings. Istanbul: Yildiz Technical University. ISBN 9789754615647. vol. 1, no. 1 (2019), p. 579-614. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 2.571]
2019 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Augmenijos biomasės sąvartyno teritorijoje įvertinimas pagal vegetacijos indeksą, nustatytą artimo infraraudoniesiems spindulių spektro nuotraukose. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2019 m. kovo 29 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 29 March, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2019, p. 1-4. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Fotokameros ir kitų tipų jutikliai, taikomi cheminiams elementams aptikti ir gradientui įvertinti. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2018 m. kovo 23 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 23 March, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Daugėla Ignas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Aplinkos tyrimas ir modeliavimas naudojant bepiločio orlaivio duomenis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė Visockienė Jūratė. Modern Remote Sensing techniques applied to landfill site monitoring. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), 7-9 November 2019, Istanbul, Turkey : abstract book. Istanbul: Yildiz Technical University. ISBN 9789754615630. vol. 1, no. 1 (2019), p. 155. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2021 - Daugėla Ignas. Bepiločių orlaivių sistemų taikymas metano sklaidai sąvartyne stebėti ir modeliuoti. Vilnius: Technika, 2021. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 11.857]