Ramūnas Jucevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2020 - Bayar Yilmaz; Remeikienė Rita; Androniceanu Armenia; Gasparėnienė Ligita; Jucevičius Ramūnas. The shadow economy, human development and foreign direct investment inflows. Journal of competitiveness. Zlin: Tomas Bata University in Zlín. ISSN 1804-171X. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 5-21. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]