Alma Mačiulytė-Šniukienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas. Does infrastructure development contribute to EU countries’ economic growth?. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 14, iss. 9 (2022), p. 1-40. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.857]
2020 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Are the marginal convergence outcomes of the Cohesion Policy diminishing?. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss. 5 (2020), p. 1390-1410. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida; Matuzevičiūtė Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, nr. 4 (2016), p. 292-303. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Sekhniashvili Dali. The eco-innovation impact on economic and environmental performance of EU member states. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 2 (2021), p. 212-228. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Macaitienė Renata; Matuzevičiūtė Kristina. A new approach to examine non-linear and mediated growth and convergence outcomes of cohesion policy. Economies. Basel: MDPI AG. vol. 9, iss. 3 (2021), p. 1-28. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2019 - Butkus Mindaugas; Matuzevičiūtė Kristina; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Do economic conditions still cause Crime? Some comforting empirical evidences from EU panel. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci - proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka: University of Rijeka. ISSN 1331-8004. vol. 37, iss. 2 (2019), p. 603-628. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2018 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Davidavičienė Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 1, p. 338-352. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Impact of human capital development on productivity growth in EU member states. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. Vol. 16, iss. 1 (2018), p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida. The impact of financial openness on EU member states productivity. New challenges in economic and business development – 2020: Economic inequality and well-being : 12th international scientific conference proceedings, October 2, 2020, Riga, University of Latvia. Riga: University of Latvia, 2020. ISBN 9789934185984, p. 234-245. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Burinskienė Aurelija. Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 139-148. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Davidavičienė Vida; Mačiulytė-Šniukienė Alma. The impact of international trade on EU member states performance. New challenges of economic and business development – 2019: incentives for sustainable economic growth : the 11th international scientific conference, May 16 -18, 2019 Riga, University of Latvia : proceedings. Riga: University of Latvia, 2019. ISBN 9789934184284, p. 204-216. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey. Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 286-294. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Gaile-Sarkane Elina. Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 1271-1282. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2022 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Ruplienė Dovilė. Decomposition of the effects of ageing population and migration on labour force. International journal of economic policy in emerging economies. Genève: Inderscience Publishers. ISSN 1752-0452. vol. 00, iss. 00 (2022), p. 1-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2020 - Dadelytė Elena; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Technologinių inovacijų poveikis telematikos įmonių konkurencingumui. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas. Impact of information and communication technologies on productivity growth. International journal of information technology and management. Geneve: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1461-4111. vol. 19, no. 1 (2020), p. 1-18. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Mačiulytė-Šniukienė Alma. Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 4 (2014), p. 362-379. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2012 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Vizbaras Audrius. Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos sąjungos šalių kontekste. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2012, Nr. 2(26), p. 17-32. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Paliulis Narimantas Kazimieras. Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 3, nr. 4 (2011), p. 35-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2021 - Žebrytė Ugnė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Bankroto tikimybės modelių teorinis palyginimas. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 442-447. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Škėlaitė Beatričė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Gamybinių įmonių veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai ir modelis. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Ruplienė Dovilė. Evaluating the impact of ageing population on labour market. Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (CIBMEE-2019) : international scientific conference, May 9-10, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 48-57. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Vitonytė Dovilė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Bankroto tikimybės vertinimo modelis skirtingo mokumo ir pelningumo įmonėms. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Mačiulytė-Šniukienė Alma. Darbo produktyvumą lemiančių veiksnių poveikio vertinimas globalizacijos kontekste. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2015. [M.kr.:S 000; S 004] [Aut.lankų sk.: 15.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2021 - Stankevičienė Jelena; Lankauskienė Toma; Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida; Jokšienė Izolda; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Korsakienė Renata; Mačiulytė-Šniukienė Alma. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13-14 May 2021 Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 28.357]
2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019)", 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]