Alma Mačiulytė-Šniukienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas; Szarucki Marek. Infrastructure in the framework of production functions: Evidence of EU member states at the regional level. Technological and economic development of economy. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-4913. vol. 28, iss. 6 (2022), p. 1897-1914. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2022 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas; Macaitienė Renata; Davidavičienė Vida. Infrastructure and EU regional convergence: What policy implications does non-linearity bring?. Mathematics. Basel: MDPI. ISSN 2227-7390. vol. 11, iss. 1 (2022), p. 1-23. [M.kr.:N 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2022 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas. Does infrastructure development contribute to EU countries’ economic growth?. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 14, iss. 9 (2022), p. 1-40. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.857]
2022 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas; Davidavičienė Vida. Development of the model to examine the impact of infrastructure on economic growth and convergence. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 23, iss. 3 (2022), p. 731-753. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2020 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Are the marginal convergence outcomes of the Cohesion Policy diminishing?. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss. 5 (2020), p. 1390-1410. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida; Matuzevičiūtė Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, nr. 4 (2016), p. 292-303. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Transport infrastructure investments as a factor of economic growth of European Union countries. TalTech journal of European studies. Warsaw: de Gruyter. ISSN 2674-4600. vol. 13, iss. 1 (2023), p. 150-176. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2021 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Sekhniashvili Dali. The eco-innovation impact on economic and environmental performance of EU member states. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 2 (2021), p. 212-228. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Macaitienė Renata; Matuzevičiūtė Kristina. A new approach to examine non-linear and mediated growth and convergence outcomes of cohesion policy. Economies. Basel: MDPI AG. vol. 9, iss. 3 (2021), p. 1-28. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2019 - Butkus Mindaugas; Matuzevičiūtė Kristina; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Do economic conditions still cause Crime? Some comforting empirical evidences from EU panel. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci - proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka: University of Rijeka. ISSN 1331-8004. vol. 37, iss. 2 (2019), p. 603-628. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2018 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Davidavičienė Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 1, p. 338-352. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Impact of human capital development on productivity growth in EU member states. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. Vol. 16, iss. 1 (2018), p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2023 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Ruplienė Dovilė. Decomposition of the effects of ageing population and migration on labour force. International journal of economic policy in emerging economies. Genève: Inderscience Publishers. ISSN 1752-0452. vol. 18, iss. 2 (2023), p. 159-174. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2023 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Dargenytė-Kacilevičienė Laura; Matuzevičiūtė Kristina. Convergence in transport and ICT infrastructure: Evidence of EU member states. Journal of international studies. Szczecin: Centre of Sociological research. ISSN 2071-8330. vol. 16, iss. 4 (2023), p. 77-96[Aut.lankų sk.: 1.429]
2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas. Impact of information and communication technologies on productivity growth. International journal of information technology and management. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1461-4111. vol. 19, no. 1 (2020), p. 1-18. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2023 - Grikietytė Giedrė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Bankroto tikimybės vertinimo modelių pritaikomumas finansų sektoriaus įmonėms. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-2341. vol. 15 (2023), p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Dadelytė Elena; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Technologinių inovacijų poveikis telematikos įmonių konkurencingumui. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Mačiulytė-Šniukienė Alma. Evaluation of information and communication technologies as the factor increasing labour productivity. International journal of transitions and innovation systems. Zagreb: Inderscience Enterprises. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 4 (2014), p. 362-379. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2012 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Vizbaras Audrius. Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos sąjungos šalių kontekste. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2012, Nr. 2(26), p. 17-32. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2011 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Paliulis Narimantas Kazimieras. Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 3, nr. 4 (2011), p. 35-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Growth outcomes of transport infrastructure investment in the EU: The role of government quality and diminishing marginal effects. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida. The impact of financial openness on EU member states productivity. New challenges in economic and business development – 2020: Economic inequality and well-being : 12th international scientific conference proceedings, October 2, 2020, Riga, University of Latvia. Riga: University of Latvia, 2020. ISBN 9789934185984, p. 234-245. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Burinskienė Aurelija. Logistics and international trade development relationship: evidence of European Union member states. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 139-148. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Davidavičienė Vida; Mačiulytė-Šniukienė Alma. The impact of international trade on EU member states performance. New challenges of economic and business development – 2019: incentives for sustainable economic growth : the 11th international scientific conference, May 16 -18, 2019 Riga, University of Latvia : proceedings. Riga: University of Latvia, 2019. ISBN 9789934184284, p. 204-216. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey. Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 286-294. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Gaile-Sarkane Elina. Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 1271-1282. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Svirplys Lukas; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Projektų valdymo statybų sektoriuje sėkmė. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 21-28[Aut.lankų sk.: 0.571]
2021 - Žebrytė Ugnė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Bankroto tikimybės modelių teorinis palyginimas. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 442-447. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Škėlaitė Beatričė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Gamybinių įmonių veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai ir modelis. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Ruplienė Dovilė. Evaluating the impact of ageing population on labour market. Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (CIBMEE-2019) : international scientific conference, May 9-10, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 48-57. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Vitonytė Dovilė; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Bankroto tikimybės vertinimo modelis skirtingo mokumo ir pelningumo įmonėms. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Mačiulytė-Šniukienė Alma. Darbo produktyvumą lemiančių veiksnių poveikio vertinimas globalizacijos kontekste. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2015. [M.kr.:S 000; S 004] [Aut.lankų sk.: 15.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2023 - Davidavičienė Vida; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Šimelytė Agnė; Lapinskaitė Indrė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Korsakienė Renata; Skačkauskienė Ilona; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. 13th International Scientific Conference “Business and management 2023”, Vilnius, Lithuania, May 11–12, 2023 : selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023[Aut.lankų sk.: 48.071]
2021 - Stankevičienė Jelena; Lankauskienė Toma; Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida; Jokšienė Izolda; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Korsakienė Renata; Mačiulytė-Šniukienė Alma. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13-14 May 2021 Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 28.357]
2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019)", 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]