Neringa Vilkaitė-Vaitonė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2024 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Tamulienė Vilma. Unveiling the untapped potential of green consumption in tourism. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 16, iss. 1 (2024), p. 1-16[Aut.lankų sk.: 1.143]
2024 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. From likes to sustainability: How social media influencers are changing the way we consume. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 16, iss. 4 (2024), p. 1-14[Aut.lankų sk.: 1.000]
2023 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Green marketing and customers’ purchasing behavior: A systematic literature review for future research agenda : review. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 16, iss. 1 (2023), p. 1-20. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2022 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona; Díaz-Meneses Gonzalo. Measuring green marketing: Scale development and validation. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 15, iss. 3 (2022), p. 1-17. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. Predicting textile recycling through the lens of the theory of planned behaviour. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 13, iss. 20 (2021), p. 1-12. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Diaz-Meneses Gonzalo; Estupiñán Ojeda Miriam; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Online museums segmentation with structured data: The case of the Canary Island’s online marketplace. Journal of theoretical and applied electronic commerce research. Basel: MDPI. ISSN 0718-1876. vol. 16, iss. 7 (2021), p. 2750-2767. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2020 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Service customer loyalty: an evaluation based on loyalty factors. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-20. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2020 - Díaz-Meneses Gonzalo; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Pinpointing the barriers to recycling at destination. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 7 (2020), p. 1-19. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2020 - Diaz-Meneses Gonzalo; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Estupinan-Ojeda Miriam. Gaining insight into violence from gender stereotypes and sexist attitudes in the context of tourism. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 22 (2020), p. 1-13. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira. Influence of customer loyalty program on organizational performance: a case of airline industry. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 1 (2016), p. 109-116. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. A model for measuring passenger loyalty. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1 (2016), p. 100-107. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Vojtovic Sergej. Model for measuring customer loyalty towards a service provider. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1185-1200. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Povilaitienė Karolina. E-management as a game changer in local public administration. Economies. Basel: MDPI. ISSN 2227-7099. vol. 10, iss. 8 (2022), p. 1-16. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Lukaitė Ugnė. Company image in social network as predictor of intention to apply for a job position. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2019, iss. 3, p. 209-222. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira; Stulgienė Virginija. Vadovaujančio personalo lyderystės vertinimas. Management theory and studies for rural business and infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas, Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. t. 38, Nr. 4 (2016), p. 436-443. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira; Grikienė Toma. Paslaugų vartotojų pasitenkinimo nustatymas: VŠĮ „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“ atvejis. Management theory and studies for rural business and infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas, Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. t. 38, Nr. 4 (2016), p. 444-452. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Komunikacija su tiksline auditorija per socialinius tinklus: apgyvendinimo įstaigų atvejis. Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas: Akademija. ISSN 1822-6760. t. 37, Nr. 4 (2015), p. 586-597. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Green marketing – a new norm: A qualitative evidence of green marketing challenges and future perspectives in high-low context communication cultures. Cultural management: science and education. Berlin: Logos. ISSN 2512-6962. vol. 6, iss. 1 (2022), p. 109-128. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2021 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. An exploratory study on logistician professional competencies: the case of Lithuanian logistics companies. International journal of logistics systems and management. Olney: Inderscience Enterprises. ISSN 1742-7967. vol. 39, iss. 3 (2021), p. 1-17. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. An exploratory study on logistician professional competences: The case of Lithuanian logistics companies. International journal of logistics systems and management. Olney: Inderscience Enterprises. ISSN 1742-7967. vol. 39, iss. 3 (2021), p. 292-308. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2011 - Bivainis Juozas; Daukševičiūtė Irena; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Ryšių rinkodara per vartotojų lojalumo prizmę. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 4 (2011), p. 348-361. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Bivainis Juozas; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Vartotojų lojalumo nustatymo metodinio potencialo analizė. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 1 (2010), p. 49-60. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2020 - Volbikienė Asta; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Bubnys Remigijus; Girdzijauskienė Rūta. Theoretical preconditions for [a] change in the student assessment system: Toward good practices. Labor et educatio. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. ISSN 2353-4745. vol. 8 (2020), p. 73-93. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2020 - Vyšedvorskytė Miglė; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų vartotojų lojalumą lemiantys veiksniai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Sologubas Simas. Strategic planning of marketing communications in the digital age: an empirical study of small and medium freight transport companies. Journal of business administration research. Singapore: Bilingual Publishing Co. vol. 2, iss. 4 (2019), p. 1-7. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Methodological perspective of evaluation of green marketing performance. Economics and business. Riga ; Warsaw: Riga Technical University. ISSN 2256-0386. vol. 33, iss. 1 (2019), p. 183-191. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Green marketing orientation: evolution, conceptualization and potential benefits. Open economics. Warsaw: De Gruyter. ISSN 2451-3458. vol. 2, iss. 1 (2019), p. 53-62. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Sologubas Simas. Darbuotojų lojalumą lemiantys veiksniai verslo organizacijose: teorinės įžvalgos. Jaunųjų mokslinininkų darbai. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. t. 49, Nr. 1 (2019), p. 27-34. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Measurement of customer loyalty towards service providers: a conceptual framework. International journal of management - theory and applications (IREMAN). London: Praise Worthy Prize. ISSN 2281-8588. vol. 2, no. 4 (2014), p. 109-115. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira. Human resources management oriented to customer loyalty expression in Lithuanian organizations. Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2012, Nr. 1 (58), p. 57-69. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Daukševičiutė Irena. Vartotojų lojalumo tyrimų diskursas. Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, Nr. 4 (2011), p. 105-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Daukševičiūtė Irena; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Valainis Aivaras. Loyalty programmes for small and medium enterprises applied by the world's safest banks. Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific research journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. Vol. 5, no. 4(12) (2011), p. 526-546. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2011 - Daukševičiūtė Irena; Valainis Aivaras; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Conceptualization of the effectiveness of marketing tools. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. Vol. 5, no. 2(10) (2011), p. 200-211. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Papšienė Palmira; Vilkaitė Neringa. Vartotojų lojalumas kaip efektyvios žmogiškųjų išteklių vadybos rezultatas. Vadyba = Journal of Management. Klaipėda: Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. Vol. 14, nr. 2 (2009), p. 127-134. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Workforce ageing issue and its management in Baltic States. Central Asian review of economics & policy. .. ISSN 2667-8233. vol. 1, no. 1 (2019), p. 24-32. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Vilkaitė Neringa. Klientų lojalumo programų vertinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius: VTVK. ISSN 1822-9530. T. 1 (2008), p. 157-166. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2020 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Factors affecting implementation of green marketing orientation. The 19th international scientific conference Globalization and its socio-economic consequences 2019 – Sustainability in the global-knowledge economy, 9th–10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovakia. Paris: EDP Sciences. 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Evaluation of green marketing performance: a methodological perspective. RTU 60th international scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE’2019) proceedings, Riga, Latvia, 11–12 October 2019 / Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University. Riga: RTU Press, 2019. ISBN 9789934223549, p. 61-66. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2020 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Šalkauskis Vytenis. Vartotojų prisijungimo prie didžiausių Europos oro linijų bendrovių lojalumo programų sąlygos. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Rudokaitė Sandra; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Oro linijų bendrovių marketingo komunikacijos socialiniuose tinkluose vertinimas. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Marketing communication in social media: the case of airlines in Central and Eastern Europe. 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts (SGEM 2017): modern science conference proceedings. Book. 1, Vol. 5. Business and management, 24-30 August, 2017, Albena Co, Bulgaria.. Sofia: STEF92 Technology. ISBN 9786197408171. 2017, p. 635-642. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Vasiliauskaitė Ugnė; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Darbuotojų lojalumą lemiantys veiksniai. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Customer loyalty measurement in catering industry. 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts (SGEM 2017): modern science conference proceedings. Book. 1, Vol. 5. Business and management, 24-30 August, 2017, Albena Co, Bulgaria.. Sofia: STEF92 Technology. ISSN 2367-5659. 2017, p. 271-278. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Vilkaitė Neringa. Ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemų samprata, esmė ir nauda verslui. Verslas. Mokslas. Studijos 2008: tarptautinė konferencija = Business. Science. Studies 2008: international conference. Rietavas, 2008-05-08 / Žemaitijos kolegija. Vadybos fakultetas. Rietavas: Žemaitijos kolegija, 2008. ISBN 9789955725663, p. 22-25. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2010 - Papšienė Palmira; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Žmogiškųjų išteklių vadybos orientavimo į vartotojų lojalumo skatinimą Lietuvos organizacijose įvertinimas. Aukštojo mokslo erdvės: iššūkiai ir galimybės = Higher Education Studies: Challenges and Opportunites: tarptautinė mokslinė konferencija, Šiauliai, 2010 m. balandžio 15 d.: pranešimų anotacijos. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2010. ISBN 9786094150142, p. 110-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Vartotojų lojalumą lemiantys veiksniai. Verslas XXI amžiuje : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilkaitė Neringa. Vartotojų lojalumo nustatymo problemos interpretacija sistemų teorijos požiūriu. Verslas XXI amžiuje : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2023 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Korsakienė Renata; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima. The prevalence of lotteries and gambling based on the theory of consumer behavior. 44th EBES conference - Istanbul program and abstract book; Istanbul, Türkiye, July 6-8, 2023. Istanbul: EBES, 2023. ISBN 9786057173942, p. 63[Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Importance of adopting green logistics practices. 2nd Sustainable Solutions for Growth conference (SSG 2019). September 16-17, 2019, Wrocław, Poland : book of abstracts. Wrocław: Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2019. ISBN 9788394850753, p. 60. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Evaluation of green marketing performance: a methodological perspective. “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE'2019", organized within the 60th international scientific conference of Riga Technical University, 11-12 October 2019, Riga, Latvia : book of abstracts. Riga: RTU Press, 2019. ISSN 2256-0866, p. 55. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Customers perceived corporate social responsibility: the case of Lithuanian telecommunication companies. 2nd Sustainable Solutions for Growth conference (SSG 2019). September 16-17, 2019, Wrocław, Poland : book of abstracts. Wroclaw: Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2019. ISBN 9788394850753, p. 65. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. An empirical study of intentions to adopt green logistics solutions. 2nd Sustainable Solutions for Growth conference (SSG 2019). September 16-17, 2019, Wrocław, Poland : book of abstracts. Wrocław: Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2019. ISBN 9788394850753, p. 63. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Papšienė Palmira; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Žmogiškųjų išteklių vadybos orientavimo į vartotojų lojalumą teorinis diskursas : Theoretic discourse of human resource management orientated to customer loyalty. Verslas, studijos ir aš = Business, Studies and Me : ketvirtoji dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija : Šiauliai, 2011 m. vasario 24 d. : pranešimų anotacijos. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2011. ISBN 9786094150319, p. 143-144. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2019 - Babayeva Balash; Rahimli Etimad; Kálmán Anikó; Ţenko Zdenka; Huđek Ivona; Zorkóciová Otília; Palušková Hana; Nogová Kristína; Antalová Mária; Labudová Viera; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Ożarowski Oleh; Vaníčková Radka; Belanova Katarina; Bezpartochna Olesia; Britchenko Igor; Jarosz Piotr; Radochonska-Jarosz Renata; Kuranovič Veslav; Lysiuk Oleksandra; Pidlypna R.P.; Pidlypnyi Y.V.; Indus K.P.; Štoković Marija; Grţinić Jasmina; Anufriieva Kateryna; Martynenko Valentyna; Mavlutova Inese; Vojinović Sirk Tanja; Chovanová Supeková Soňa; Eisingerné Balassa Boglárka; Nyéki Emőke; Petříček Martin; Chalupa Štěpán; Popek Biškupec Petra; Hercig Filip; Krakić Ana-Marija; Bezpartochnyi Maksym; Gróf Katalin; Kriţanič France; Vojinović Borut; Lukáš Melecký; Michaela Staníčková; Pártlová Petra; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Vojinović Borut. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : Collective monograph. Przeworsk: Higher School of Social and Economic, 2019. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 29.429]
2017 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumas : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 12.380]
2016 - Bezpartochnyi Maksym; Živitere Marga; Riashchenko Viktoriia; Čižiūnienė Kristina; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Kolnhofer-Derecskei Anita; Zs Reicher Regina; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Olkiewicz Marcin; Tokarz-Kocik Anna; Kuranovič Veslav; Petkova Evdokiya; Bukowska Urszula; Łukasiewicz Grzegorz; Urmanavičienė Audronė; Vaníčková Radka; Bílek Stanislav. Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management : collective monograph edited by M. Bezpartochnyi. Riga: ISMA University, 2016. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 8.357]

Studijos

2022 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Skačkauskienė Ilona. Žaliasis marketingas Lietuvoje: kritinis vertinimas ir plėtros galimybės : mokslo studija. Vilnius: Ciklonas, 2022. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumo vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba (03S). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 12.286]
2014 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumo vertinimas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 10.714]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2023 - Korsakienė Renata; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Management challenges for business in digital economy: New pathways and research trends. Basel: MDPI, 2023[Aut.lankų sk.: 12.714]