Jonas Žukas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, ir turinčiuose, ir neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor), arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2020 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive spatial interaction in landscape design. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 15, iss. 15 (2020), p. 22-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive design potential for optimization of material environment. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 81-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Žukas Jonas; Gaitanži Konstantin; Zabulionis Darius. Prospects of intuitive interaction modeling in automated shape generation. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Warsaw: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 18, iss. 1 (2022), p. 10-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2021 - Stylidis Kostas; Rossi Monica; Žukas Jonas; Söderberg Rikard. Addressing information asymmetry during design: customer-centric approach to harmonization of car body split-lines. Procedia CIRP. 54th CIRP CMS 2021 - Towards Digitalized Manufacturing 4.0, 22-24 September 2021. Amsterdam: Elsevier. ISSN 2212-8271. vol. 104 (2021), p. 110-115. [M.kr.:H 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Žukas Jonas. Experimental harmonization of shape intuitive interaction. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Warsaw: Sciendo. vol. 16, iss. 1 (2020), p. 72-77. [M.kr.:H 003; V 001; V 002; V 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2017 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Research proposition for aesthetic and functional harmonization of the material environment. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2017, Nr. 1 (14), p. 99-106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Žukas Jonas. Meno kūrinių integravimo į viešąsias erdves problematika. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2016, Nr. 1(13), p. 409-413. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas; Užkuraitis Mindaugas. Universalaus dizaino ir daiktinės aplinkos kokybės prieinamumo galimybių plėtotės problematika šiuolaikinėje visuomenėje. Statyba ir architektūra. Vilnius: Statyba ir architektūra. Nr. 4 (2018), p. 54-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2021 - Žukas Jonas. Estetinės formos harmonizavimas intuityvaus pažinimo aspektu. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 11.143]