Maksimas Anbinderis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Ašmontas Steponas; Anbinderis Maksimas; Čerškus Aurimas; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Šilėnas Aldis; Širmulis Edmundas; Umansky Vladimir. Gated bow-tie diode for microwave to sub-terahertz detection. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 20, iss. 3 (2020), p. 1-9. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Čerškus Aurimas; Sužiedėlis Algirdas; Lučun Andžej; Anbinderis Maksimas; Gradauskas Jonas; Šutinys Ernestas. Photoluminescence peculiarities of epitaxial structure with 2DEG layer designed for microwave detectors. Applied physics A. Materials science & processing. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISSN 0947-8396. vol. 124, iss. 11 (2018), p. 1-6. [M.kr.:N 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Čerškus Aurimas; Lučun Andžej; Paškevič Česlav; Anbinderis Maksimas; Žalys Ovidijus Alfonsas. Planar asymmetric dual diode for millimetre wave detection and power measurement. Lithuanian journal of physics. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1648-8504. Vol. 57, no.4 (2017), p. 225-231. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Lučun Andžej; Čerškus Aurimas; Paškevič Česlav; Žalys Ovidijus Alfonsas; Anbinderis Maksimas. Pulsed microwave sensor on heavily doped semiconductor substrate. 2017 Progress in electromagnetics research symposium (PIERS 2017) : Singapore, 19-22 November, 2017. Singapore: IEEE. ISBN 9781538612125. 2017, p. 1037-1042. [M.kr.:N 002; T 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Derkach Vadim; Golovashchenko Roman; Ostryzhnyi Yevhenii; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Anbinderis Maksimas; Skiba Ruslan. Photoconductivity of semiconductor materials at low temperatures. 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW) Kharkiv, Ukraine, September 21-25, 2020. Piscataway, NJ: IEEE, 2020. ISBN 9781728173146, p. 837-840. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2020 - Anbinderis Maksimas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Derkach Vadim; Golovashchenko Roman. Gated bow-tie diode with selectively doped 2DEG active layer for microwave sensing. 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW) Kharkiv, Ukraine, September 21-25, 2020. Piscataway, NJ: IEEE, 2020. ISBN 9781728173146, p. 907-911. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Anbinderis Maksimas; Sužiedėlis Algirdas. Measurements of high frequency parameters of microwave diodes in Ka frequency range using automated probe station setup. Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 274. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Anbinderis Maksimas; Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Čerškus Aurimas; Lučun Andžej; Steikūnienė Angelė Danutė; Steikūnas Gytis Julius. Jautrūs ir spartūs planariniai mikrobangų dvigubi diodai, pagaminti AlGaAs mezadarinio pagrindu. 43-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2019 m. spalio 3-5 d., Kaunas : pranešimų medžiaga. Kaunas: 2019, p. 242. [M.kr.:N 002; T 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Lučun Andžej; Čerškus Aurimas; Paškevič Česlav; Žalys Ovidijus Alfonsas; Anbinderis Maksimas. Pulsed microwave sensor on heavily doped semiconductor substrate. Progress in electromagnetics research symposium (PIERS 2017) : abstracts, Singapore, 19-22 November, 2017. Singapore: 2017, p. 1441. [M.kr.:N 002; T 001; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Čerškus Aurimas; Sužiedėlis Algirdas; Lučun Andžej; Anbinderis Maksimas; Paškevič Česlav. Mikrobangų detektoriams skirto epitaksinio puslaidininkinio darinio su dvimačių elektronų dujų sluoksniu fotoliuminescencijos ypatumai. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 174. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Lučun Andžej; Čerškus Aurimas; Paškevič Česlav; Anbinderis Maksimas; Steikūnienė Angelė Danutė; Steikūnas Gytis Julius. Heterosandūrinių mikrobangų diodų detekcinių savybių modifikavimas šviesa. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 287. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]