Laura Gudelytė-Žilinskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Miečinskienė Algita; Stankevičienė Jelena; Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Danilevičienė Irena; Gudelytė-Žilinskienė Laura. The role of financial intelligence quotient and financial literacy for paving a path towards financial well-being. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 24, iss. 5 (2023), p. 901-922[Aut.lankų sk.: 1.571]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Juškaitė Lina; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Investigation of the feasibility of including different cryptocurrencies in the investment portfolio for its diversification. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 20, iss. 1 (2022), p. 172-188. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Gudelytė-Žilinskienė Laura. On the failure and systemic risk of innovation cluster: copula approach. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 1 (2021), p. 24-33. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Gudelytė Laura. On the resilience and the risk spillovers in innovation clusters. International journal of economics and business research. Olney: Inderscience Enterprises. ISSN 1756-9850. vol. 21, iss.1 (2021), p. 126-142. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2022 - Alejūnaitė Sandra; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Pirmųjų globalių finansų krizių požymių bankų finansinėje atskaitomybėje nustatymas ir tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-2341. vol. 14 (2022), p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura. Socialinių indikatorių konstravimas taikant informacijos matavimo principus. Nekilnojamojo turto kainos modeliavimo pavyzdys. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 52 (2011), p. 195-199. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura; Laukevičius Tadas. Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(2), p. 301-315. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2023 - Durovič Viktorija; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Lietuvos švietimo sektoriaus finansų valdymo ypatumų ir tendencijų apžvalga. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Klaipėda: Socialinių mokslų kolegija. 2023, Nr. 1(4), p. 18-27[Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Gudelytė Laura; Krylovas Aleksandras; Laukevičius Tadas; Kosareva Natalja. Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. t. 53 (2012), p. 73-77 :. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2022 - Simonovič Emilija; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Pirmųjų globalių finansų krizių požymių pinigų rinkoje tyrimas. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 580-592. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2022 - Jankoit Rūta; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Finansinių technologijų įtakos komercinių bankų rodikliams daugiakriterinis vertinimas. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 534-542. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2022 - Gerdijevskaja Diana; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Covid-19 įtakos FinTech sektoriui tyrimas. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 470-482. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2021 - Matiukaitė Indrė; Gudelytė-Žilinskienė Laura. Euro įvedimo poveikio Baltijos šalių ekonomikoms tyrimas. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 591-603. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Dzalbo Veronika; Gudelytė Laura. Baltijos šalių finansinio stabilumo ir rizikos vertinimas. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Gudelytė Laura. On the systemic risk and optimality in non-homogenous innovation clusters. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 130-140. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2018 - Gudelytė Laura; Skaržauskas Simonas. On the efficiency and optimality of innovation cluster structure. Cocreating responsible futures in the digital age : Exploring new paths towards economic, social and environmental sustainability : book of abstracts : 5th Business Systems Laboratory International Symposium, Università di Napoli "Federico II", Napoli – January 22-24, 2018 / Editor: Gandolfo Dominici. Naples: Business Systems Laboratory, 2018. ISBN 9788890824265, p. 30. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura; Laukevičius Tadas. Modeling of real estate price using the methodics of dichotomous test. Social Technologies '11: ICT for Social transformations. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. ISBN 9789955193784, p. 138. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2020 - Melnikas Borisas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Andriušaitienė Daiva; Jurevičienė Daiva; Skvarciany Viktorija; Gudelytė-Žilinskienė Laura; Kvedarienė Audronė. Ekonomikos augimas: globalizacija, socialiniai iššūkiai, dinamiškoji vadyba : kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 37.740]
2020 - Skaržauskienė Aelita; Mačiulienė Monika; Gudelytė Laura. Assessing digital co-creation in urban transformations: Case of Vilnius. Co-creation of public open places. Practice - Reflection - Learning. Lisbon: Universidade Lusófona, 2020. ISBN 9789897571251, p. 39-53. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 1.071]