Tadas Limba

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2020 - Limba Tadas; Novikovas Andrejus; Stankevičius Andrius; Andrulevičius Antanas; Tvaronavičienė Manuela. Big data manifestation in municipal waste management and cryptocurrency sectors: positive and negative implementation factors. Sustainability. [Basel]: MDPI AG. vol. 12, iss. 3 (2020), p. 1-14. [M.kr.:N 009; S 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2020 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Janušonis Edgaras; Baušys Romualdas; Limba Tadas; Kiškis Mindaugas. Assessment of the segmentation of RGB remote sensing images: A subjective approach. Remote sensing. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 24 (2020), p. 1-24. [M.kr.:N 009; S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.714]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2013 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Limba Tadas. Theoretical models of business competitiveness : formation and evaluation. Strategic management quarterly. [Monticello]: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4951. vol. 1, no. 1 (2013), p. 31-44. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Limba Tadas. Competitive advantage in global market : theoretical assumptions and assessment options. Strategic management quarterly. [Monticello]: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]