Sebastjanas Kurčevskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Butkus Paulius; Tolvaišienė Sonata; Kurčevskis Sebastjanas. Validation of a SPICE model for high frequency electroporation systems. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 6 (2019), p. 1-10. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Lučinskis Audrius; Grainys Audrius; Kurčevskis Sebastjanas; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas; Butkus Paulius. Planar inductor for biological experimentation in pulsed magnetic fields. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 27-30. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Kurčevskis Sebastjanas; Grainys Audrius; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas. High power electroporation system in food treatment – review. 7th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2019), 15-16 November 2019, Liepaja, Latvia : proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. ISBN 9781728167312, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Butkus Paulius; Kurčevskis Sebastjanas; Tolvaišienė Sonata; Grainys Audrius. Computer model of the high frequency up to 30 kV/cm electric field generator. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-3. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]