Vytenis Surblys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis. Assessment of risky cornering on a horizontal road curve by improving vehicle suspension performance. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: RTU Press. ISSN 1822-427X. vol. 16, iss. 4 (2021), p. 1-27. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2019 - Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis; Šabanovič Eldar. Technological measures of forefront road identification for vehicle comfort and safety improvement. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 3 (2019), p. 363-372. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Pravilonis Tautvydas; Sokolovskij Edgar; Surblys Vytenis. The analysis of deformations of the frame in a basic minibus and a low floor minibus. Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. Vol. 23, Nr. 3 (2017), p. 365-369. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Surblys Vytenis; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. Estimation of road roughness from data of on-vehicle mounted sensors. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 3 (2017), p. 369-374. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Surblys Vytenis; Žuraulis Vidas; Sokolovskij Edgar. The influence of semi-active suspension adjustment on vehicle body pitch oscillations. Transport and telecommunication. Warsaw; Riga: Sciendo; Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. vol. 20, iss. 2 (2019), p. 107-113. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Surblys Vytenis; Sokolovskij Edgar. Research of the vehicle brake testing efficiency. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2015: proccedings of the 9th international scientific conference, May 7–8, 2015. Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 134 (2016), p. 452-458. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Ozokutgen Rengim; Surblys Vytenis. An overview of the possibility of road surface determination methods. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2021, [Nr.] 12, p. 8-12. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2020 - Pilipuitis Donatas; Surblys Vytenis. Galimybės nustatyti kelio paviršių naudojant išmanaus telefono jutiklius apžvalga. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2020, [Nr.] 11, p. 53-56. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Gvozdas Vaidotas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis. Lengvųjų automobilių padangų slėgio kontrolės sistemų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 77-81. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Surblys Vytenis; Ślaski Grzegorz; Pikosz Hubert. The usage of a laser height sensors for estimating road unevenness profile. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. ISSN 1234-754X. Vol. 79, no. 1 (2018), p. 95-106. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Surblys Vytenis; Sokolovskij Edgar. Lengvųjų automobilių pasyvių ir pusiau aktyvių pakabų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Transporto inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania: Transport engineering and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Janhar Urban; Navikas Deividas; Surblys Vytenis. Comparative analysis of semi-active suspension control. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 93-99. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Matulis Audrius; Surblys Vytenis; Rimkus Alfredas; Navikas Deividas. Automobilio pakabos tyrimų stendai. Apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 45-50. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Mužar Matjaž; Surblys Vytenis; Navikas Deividas. A comparison of passive and semi-active mathemtical car models. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 131-136. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Čižiūnienė Kristina; Rimkus Alfredas; Surblys Vytenis. Jaunų specialistų motyvai dirbti aukštojoje mokykloje. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(6) (2017), p. 63-66. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Rimkus Alfredas; Surblys Vytenis. Kibirkštinio uždegimo variklio energetinių ir ekologinių rodiklių pokyčiai benziną pakeitus E85 degalais. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 208-215. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Levulytė Loreta; Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis. The influence of suspension regulation modes to body pitch angle of braked vehicle. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika 12 = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Kryminalistyka i ekspertologia sadowa: nauka, studia, praktyka : [12 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2016 m. rugsėjo 29-30 d. Varšuvos universitetas]. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2016. ISBN 9789986555438, p. 534-546. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Surblys Vytenis; Pukalskas Saugirdas. Krovininių automobilių stabdymo efektyvumo tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 112-117. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Surblys Vytenis. Nelygia kelio danga važiuojančio lengvojo automobilio pusiau aktyvios pakabos valdymo algoritmai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas: leidykla "Technika", 2020. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.429]