Jolita Šliogerienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Kačerauskas Tomas; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Šliogerienė Jolita. Gamification in management: Positive and negative aspects. E&M Ekonomie a Management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. vol. 26, iss. 4 (2023), p. 86-98. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2023 - Diržytė Aistė; Perminas Aidas; Kaminskis Lukas; Žebrauskas Giedrius; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena; Rimašiūtė-Knabikienė Romualda; Patapas Aleksandras; Gajdosikienė Indrė. Factors contributing to dropping out of adults’ programming e-learning. Heliyon. Oxford: Elsevier. vol. 9, iss. 12 (2023), p. 649-669. [M.kr.:S 006; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2022 - Kačerauskas Tomas; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Šliogerienė Jolita. Gamification in socio-cultural structures: advantages and disadvantages. Transformations in business & economics. Vilnius: Vilnius University. ISSN 1648-4460. vol. 21, no. 2 (56) (2022), p. 181-192. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Burkšaitienė Nijolė; Leščinskij Robert; Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Self-directedness for sustainable learning in university studies: Lithuanian students' perspective. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 13, iss. 16 (2021), p. [1-14]. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2021 - Diržytė Aistė; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Šliogerienė Jolita; Vijaikis Aivaras; Perminas Aidas; Kaminskis Lukas; Žebrauskas Giedrius; Mačiulaitis Kęstutis. Peer-to-peer confirmation, positive automatic thoughts, and flourishing of computer programming e-learners. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 13, iss. 21 (2021), p. 1-24. [M.kr.:S 006; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2018 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius; Šliogerienė Jolita. Quantitative assessment of the dynamics of the economic development of socioeconomic systems based on the MDD method. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 3 (2018), p. 531-532. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, ir turinčiuose, ir neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor), arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Burkšaitienė Nijolė; Šliogerienė Jolita. Lithuanian undergraduate students’ approaches to learning English for Specific Purposes. Journal of education culture and society. Wrocław: University of Wrocław. ISSN 2081-1640. vol. 12, no. 1 (2021), p. 469-477. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Darginavičienė Irena; Šliogerienė Jolita. Learners’ perceptions of performance in major speaking activities at tertiary level. Journal of teaching English for specific and academic purposes. Niš: University of Niš. ISSN 2334-9182. vol. 8, no. 2 (2020), p. 135-145. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Burkšaitienė Nijolė; Šliogerienė Jolita. Students' experience of learning ESP: Findings from a case study in Lithuania. Journal of teaching English for specific and academic purposes. Niš: University of Niš. ISSN 2334-9182. vol. 6, no. 3 (2018), p. 489-500. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Šliogerienė Jolita. Is ESP standardized assessment feasible?. Journal of teaching English for specific and academic purposes. Niš: University of Niš. ISSN 2334-9182. vol. 6, no. 3 (2018), p. 525-534. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Darginavičienė Irena; Šliogerienė Jolita. Remote learning versus traditional learning: Attitudes of university students. RUDN journal of philosophy. Moscow: People's Friendship University of Russia. ISSN 2313-2302. vol. 26, no. 1 (2022), p. 194-206. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Valūnaitė Oleškevičienė Giedrė; Rackevičienė Sigita; Burkšaitienė Nijolė; Mockienė Liudmila; Šliogerienė Jolita; Gulbinskienė Dalia. Annotating Causal Discourse Markers ‘because’ and ‘so’ for Learning English as a Foreign Language. Pedagogika = Pedagogy : mokslo darbai. Vilnius: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0340. t. 137, Nr. 1 (2020), p. 193-207. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2019 - Šliogerienė Jolita; Stunžaitė Alisa. The perception of creative verbal communication in idiomaticity. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 376-393. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Gulbinskienė Dalia; Masoodi Marjan; Šliogerienė Jolita. Moodle as virtual learning environment in developing language skills, fostering metacognitive awareness and promoting learner autonomy. Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. t. 127, Nr. 3 (2017), p. 176-185. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Darginavičienė Irena; Šliogerienė Jolita. Culture and religion: is there a link between the two?. Religious-Philosphical Articles = Religiski-filozofiski raksti. Riga: University of Latvia. ISSN 1407-1908. t. 27 (2019), p. 15-37. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2006 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams. Santalka: filologija, edukologija = Coactivity: phylology, educology. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 45-53. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. Metakognityvinių įgūdžių ugdymo būtinybė aukštosiose mokyklose. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3(23), p. 77-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. The necessity for development of metacognitive skill at tertiary institutions. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3(32), p. 77-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Recognition of a new teacher's role in student-centered environment. Kultūra - Ugdymas - Visuomenė = Culture - education - society : mokslo darbai. Kaunas: LŽŪU leidykla, 2005. ISBN 9955448334, p. 266-271. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. Promoting research of autodidactic ESP projections. Zinatniskie raksti = Scientific articles /Riga teacher training and educational management academy. [D.] IV. Rīga: RPUIVU, 2004. ISBN 9984689530, p. 27-34. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Mokymosi motyvacijos ir autonominių svetimosios kalbos studijų sinergija. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 65-73. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Netikšienė A.; Šliogerienė Jolita. Developing language skills in teaching ESP. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 157-164. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Test development in ESP (Englisch for specific purposes) for quality assurance. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2003, p. 385-392. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita; Saar H.. Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11, p. 129-136. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Šliogerienė Jolita. Svetimosios kalbos studijų individualizavimo būtinybė aukštojoje nekalbinėje mokykloje. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2001, nr.9, p. 80-86. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2018 - Valūnaitė Oleškevičienė Giedrė; Burkšaitienė Nijolė; Rackevičienė Sigita; Šliogerienė Jolita. Annotating discourse marker because in TED Talks. Drivers for progress in the global society : the 5th European interdisciplinary forum 2017 (EIF 2017) Vilnius (Lithuania) / editors Agota Giedrė Raišiene, Yuriy Bilan. Bologna: EDlearning, 2018. ISBN 9788887729474, p. 165-175. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Autonomijos skatinimas mokantis mišriuoju (hibridiniu) būdu. Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching : new language learning : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 9789955914006, p. 130-135. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šarkaitė A.; Šliogerienė Jolita. Syllabus design in ESP teaching. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 217-235. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2002 - Šliogerienė Jolita. Productivity environment preference survey (PEPS) in buisiness management faculty. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 218-222. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Šliogerienė Jolita. Motivation and positive attitude – the basis of students independent enriching of a language. Verslas, vadyba ir studijos'98 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 249-256. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1998 - Šliogerienė Jolita. The analysis of typical language mistakes in business english. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 307-314. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2019 - Vasconcelos Sandra; Balula Ana; Pirsl Danica; Milosevic Danica; Stojkovic Nadežda; Burkšaitienė Nijolė; Šliogerienė Jolita; Stankovic Vesna. Videos as partners in ESP and technical terminology teaching – profiling an international joint project. ReCles.pt international conference 2019 : approaches to teaching and learning languages for specific purposes: building bridges across the classroom and the professional world, 3-4 October, Portugal : book of abstracts. Algarve: Universidade do Algarve, 2019, p. 68-69. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2020 - Valūnaitė Oleškevičienė Giedrė; Šliogerienė Jolita. Social media use in university studies. Cham: Springer, 2020. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 11.786]
2019 - Valūnaitė Oleškevičienė Giedrė; Rackevičienė Sigita; Burkšaitienė Nijolė; Mažeikienė Viktorija; Mockienė Liudmila; Šliogerienė Jolita; Crible Ludivine; Abuczki Ágnes; Zikánová Šárka; Péter Furkó B.. Fuzzy boundaries in the different functions and translations of the discourse marker and (annotated in TED Talks). Fuzzy boundaries in discourse studies : theoretical, methodological, and lexico-grammatical fuzziness / editors: Péter B. Furkó, Ildikó Vaskó, Csilla Ilona Dér, Dorte Madsen. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 9783030275723, p. 239-257. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Suchanova Jelena; Mockienė Liudmila; Šliogerienė Jolita. A paradigm shift in teaching business English vocabulary. Establishing predominance of English for specific purposes within adult English language teaching / edited by Nadežda Stojković and Nijolė Burkšaitienė. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 1527511596, p. 119-133. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]