Vilma Tamulienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2024 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Tamulienė Vilma. Unveiling the untapped potential of green consumption in tourism. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 16, iss. 1 (2024), p. 1-16[Aut.lankų sk.: 1.143]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Pilelienė Lina; Tamulienė Vilma. Consumer attitudes and behavior towards organic products: Evidence from the Lithuanian market. Journal of entrepreneurship, management and innovation. Nowy Targ: The Cognitione Foundation. ISSN 2299-7075. vol. 17, iss. 1 (2021), p. 269-299. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.214]
2017 - Kazlauskienė Eglė; Tamulienė Vilma; Skačkauskienė Ilona. Evaluation model for the components of organizational identity. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. Vol. 13, No. 3 (2017), p. 119-133. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Tamulienė Vilma; Kazlauskienė Eglė; Pilelienė Lina. Ecologically-conscious consumer purchases in Lithuania. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit. ISSN 1800-5845. Vol. 12, no. 4 (2016), p. 87-96. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Tamulienė Vilma; Rašimaitė Aušra; Tunčikienė Živilė. Integrated marketing communications as a tool for building strong retail chain brand loyalty: case of Lithuania. Innovative marketing. Sumy: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”. ISSN 1814-2427. vol. 16, iss. 4 (2020), p. 37-47. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Knystautas Dovydas; Tamulienė Vilma. Teorinis mobiliosios rinkodaros poveikio vertinimo modelis prekės ženklo žinomumui didinti. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 202-213[Aut.lankų sk.: 0.857]
2023 - Radavičius Tomas; Tamulienė Vilma. Prekybos internetu paslaugų teikimo tendencijos. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 138-146[Aut.lankų sk.: 0.643]
2023 - Jasiukonytė Klaudija; Tamulienė Vilma. Integruotos rinkodaros komunikacijos poveikio vartotojų elgsenai vertinimo modelis. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 104-116[Aut.lankų sk.: 0.929]
2023 - Tamulienė Vilma; Pilelienė Lina. Impact of environmental awareness and organic consumption on consumer subjective well-being. 13th International scientific conference “Business and management 2023”, May 11–12, 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023. ISSN 2029-4441, p. 140-147. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2023 - Panasevič Karina; Tamulienė Vilma. Ekonominės ir konkurencinės aplinkos poveikis vartotojų aptarnavimo sektoriaus gerinimui. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 117-127[Aut.lankų sk.: 0.786]
2022 - Černiauskaitė Vaiga; Tamulienė Vilma. Marketingas kaip įrankis ekologiškų produktų vartojimui: ekologinės gamybos subjektų situacija Lietuvoje. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 322-330. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2021 - Freitakaitė Kamilė; Tamulienė Vilma. Socialiai atsakingo marketingo strategijos formavimas. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 93-104. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Vosyliūtė Reda; Tamulienė Vilma. Paslaugų pardavimo marketingo kanalų tobulinimas keičiantis vartotojų elgsenai. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 276-281. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2021 - Račkauskaitė Simona; Tamulienė Vilma. Mažmeninės prekybos įmonių prekės ženklo marketingo komunikacijos priemonių veiksmingumas socialinėse medijose: APB „Apranga“ atvejis. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 233-241. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Vaičiuvienė Aina; Tamulienė Vilma. Vaikų maisto prekės ženklo „SEMPER“ žinomumo vertinimas Pabaltijos šalių rinkoje. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Rašimaitė Aušra; Tamulienė Vilma. Integruotos marketingo komunikacijos vystymasis ir iššūkiai praktikoje. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2023 - Tamulienė Vilma. Formation of relationship-oriented sales process in the B2B sector. WayScience. Dnipro: FOP Marenichenko V.V., 2023, p. 75-76. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]