Jurga Vestertė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Vestertė Jurga; Skačkauskienė Ilona. Developing a new technique for determining service modularity level. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 23, iss. 5 (2022), p. 1133-1154. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Peculiarities of planning for service modularity. International journal of learning and change. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1740-2875. vol. 13, iss. 4-5 (2021), p. 337-351. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2020 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Tasks for service modularization planning. Business: theory and practice = Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: VILNIUS TECH. ISSN 1648-0627. vol. 21, iss. 2 (2020), p. 813-819. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2019 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Modulinio projektavimo taikymo paslaugoms problematika. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-7. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Paslaugos sampratos aktualizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Mokslas – Lietuvos ateitis: Ekonomika ir vadyba – 2018 = Science – future of Lithuania: Economics and Management - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Drejeris Rolandas; Vestertė Jurga. New public service development : identifying elements of process model. Journal of System and Management Sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 5, no. 3 (2015), p. 65-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Mugurusi Godfrey; Vestertė Jurga; Asamoah David; Khatiwada Pankaj; Mitcheltree Christina Marie; Holtskog Halvor; Underbekken Stian. The significance and barriers to organizational interoperability in smart service ecosystems: A socio-technical systems approach. Advances in production management systems. Smart manufacturing and logistics systems: Turning ideas into action : IFIP WG 5.7 International conference, APMS 2022, Gyeongju, South Korea, September 25–29, 2022 : proceedings. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783031164101, p. 253-261. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2021 - Vestertė Jurga; Skačkauskienė Ilona. Towards a decision support framework for service modularisation. Procedings the 7th Naples forum on service 2021: a service lens on changing business and society, Capri, Villa Orlandi, Italy, 6-9 September 2021. Naples: University of Salerno for Naples Forum on Service, 2021. ISBN 9791280791023, p. 1-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2021 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Service modularisation compatibility to organisational objectives. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13–14 May 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Skačkauskienė Ilona; Vestertė Jurga. Discourse on service modularity: investigating service delivery process. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 600-607. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Drejeris Rolandas; Vestertė Jurga. Naujų viešųjų paslaugų kūrimo proceso modeliavimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2022 - Vestertė Jurga. Paslaugų moduliarizavimo sprendimų parama. Vilnius, Lietuva: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.571]