Deividas Navikas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Navikas Deividas; Pitrėnas Aurelijus. Determination and evaluation of a three-wheeled tilting vehicle prototype’s dynamic characteristics. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 10 (2022), p. 1-12. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Ižvolt Libor; Dobeš Peter; Holešova Michaela; Navikas Deividas. Numerical modelling of thermal regime of railway track – structure with thermal insulation (Styrodur). Journal of civil engineering and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-3730. vol. 27, iss. 7 (2021), p. 525-538. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Ižvolt Libor; Dobeš Peter; Navikas Deividas. Comparison of the dimensions design methodologies of the railway track bed structure according to frost effect in Slovakia and Lithuania. Journal of civil engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1392-3730. vol. 25, iss. 7 (2019), p. 646-653. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Navikas Deividas; Sivilevičius Henrikas; Bulevičius Matas. Investigation and evaluation of railway ballast properties variation during technological processes. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0950-0618. vol. 185 (2018), p. 325-337. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Navikas Deividas; Bulevičius Matas; Sivilevičius Henrikas. Determination and evaluation of railway aggregate sub-ballast gradation and other properties variation. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 5 (2016), p. 699-710. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Navikas Deividas; Sivilevičius Henrikas. Modelling of snow cover thickness influence on the railway construction temperature regime under variable weather conditions. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 124-134. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Janhar Urban; Navikas Deividas; Surblys Vytenis. Comparative analysis of semi-active suspension control. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 93-99. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Matulis Audrius; Surblys Vytenis; Rimkus Alfredas; Navikas Deividas. Automobilio pakabos tyrimų stendai. Apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 2(12) (2018), p. 45-50. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Mužar Matjaž; Surblys Vytenis; Navikas Deividas. A comparison of passive and semi-active mathemtical car models. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 131-136. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Navikas Deividas; Sivilevičius Henrikas. Aplinkos oro neigiamos temperatūros įtakos geležinkelio konstrukcijos įšalimo gyliui Lietuvoje modeliavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 547-552. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Navikas Deividas; Sivilevičius Henrikas. Geležinkelio pobalastinio sluoksnio iš užpildų mišinio savybių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 540-545. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Navikas Deividas; Bartulis Vilius. Tankinimo mašinos darbo režimų ir parametrų įtaka grunto stiprumui. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 9-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Navikas Deividas. Geležinkelio kelio balasto ir pobalastinio sluoksnių struktūros ir savybių kaitos modeliavimas, įvertinant aplinkos oro veiksnius ir traukinių eismo apkrovas. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 11.429]