Andrius Čeponis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2023 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Bareikis Regimantas. 5-DOF cone-shaped piezoelectric positioning robot for optical systems. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier BV. ISSN 0924-4247. vol. 354 (2023), p. 1-12. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2022 - Čeponis Andrius; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius. Triangular-shaped 5-DOF piezoelectric robot for optical lens positioning. Applied science. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 12, iss. 5 (2022), p. 1-20. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2022 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Jūrėnas Vytautas; Deltuvienė Dovilė; Bareikis Regimantas. Ring-shaped piezoelectric 5-DOF robot for angular-planar motion. Micromachines. Basel: MDPI. ISSN 2072-666X. vol. 13, iss. 10 (2022), p. 1-18. [M.kr.:T 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2022 - Čeponis Andrius; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius. Development of 5-DOF piezoelectric actuator for planar—angular positioning. Applied science. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 12, iss. 3 (2022), p. 1-20. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2022 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Kilikevičius Artūras. Bi-directional piezoelectric multi-modal energy harvester based on saw-tooth cantilever array. Sensors. Basel: MDPI. vol. 22, iss. 8 (2022), p. 1-28. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2021 - Yang Ying; Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Jūrėnas Vytautas. Inertial piezoelectric rotary motor based on low profile stator with trapezoidal waveguides. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 27, no. 2 (2021), p. 139-147. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2021 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Makutėnienė Daiva. Development of a novel 2-DOF rotary–linear piezoelectric actuator operating under hybrid bending–radial vibration mode. Micromachines. Basel: MDPI. ISSN 2072-666X. vol. 12, iss. 6 (2021), p. 1-22. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2021 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Jūrėnas Vytautas. 2-DOF small-size piezoelectric locomotion platform with the unlimited motion range. Micromachines. Basel: MDPI. ISSN 2072-666X. vol. 12, iss. 11 (2021), p. 1-19. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2020 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr. Flat cross-shaped piezoelectric rotary motor. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 10, iss. 14 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2020 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Makutėnienė Daiva. A cylinder-type multimodal traveling wave piezoelectric actuator. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-16. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Pliuskuvienė Birutė. Saw-tooth type piezoelectric multi-modal energy harvester. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne: Elsevier. ISSN 0924-4247. vol. 288 (2019), p. 125-133. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Kilikevičius Artūras. Bidirectional piezoelectric energy harvester. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 19, iss. 18 (2019), p. 1-21. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2018 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Yang Ying. Piezoelectric cantilevers for energy harvesting with irregular design of the cross sections. Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 221-231. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Yang Ying. Multifrequency piezoelectric energy harvester based on polygon-shaped cantilever array. Shock and vibration. London: Hindawi. ISSN 1070-9622. Vol. 2018 (2018), p. 1-11. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Bakanauskas Vytautas. Trapezoidal cantilevers with irregular cross-sections for energy harvesting systems. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 7, iss. 2 (2017), p. 1-16. [M.kr.:T 007; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Investigation of multifrequency piezoelectric energy harvester. Shock and vibration. London: Hindawi. ISSN 1070-9622. Vol. 2017 (2017), p. 1-13. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. An inertial piezoelectric plate type rotary motor. Sensors and actuators A: Physical. Lausanne, Switzerland: Elsevier Science. ISSN 0924-4247. vol. 263 (2017), p. 131-139. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Bansevičius Ramutis Petras; Bakanauskas Vytautas. Piezoelectric actuator with traveling wave waveguide. Journal of Vibroengineering. Kaunas: JVE International. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 5 (2016), p. 2936-2946. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Čeponis A.; Mažeika D.; Jūrėnas V.; Vasiljev P.; Bareikis R.; Borodinas S.; Ostaševičius V.. Small size 2-DOF piezoelectric platform for unlimited locomotion. IOP conference series: Materials science and engineering. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1757-8981. vol. 1239 (2022), p. 1-6. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2022 - Čeponis A.; Jūrėnas V.; Mažeika D.. 5DOF planar – rotary motion piezoelectric robot. IOP conference series: Materials science and engineering. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1757-8981. vol. 1239 (2022), p. 1-7. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - Mazeika D.; Ceponis A.; Vasiljev P.; Jurenas V.. Investigation of flat rotary type piezoelectric actuator. Proceedings of ISMA2020 international conference on noise and vibration engineering. USD2020 international conference on ucertainty in structural dynamics: Leuven, 7–9 September, 2020. Leuven: KU Leuven, 2020. ISBN 9789082893113, p. 1387-1401. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Investigation of the cantilever beam for piezoelectric energy harvesting. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 52-61. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Vasiljev Piotr; Borodinas Sergejus; Bareikis Regimantas; Jurenas Vytautas; Ostasevicius Vytautas; Kulvietis Genadijus. Flat small size piezoelectric actuator operating in several modes. ACTUATOR: International conference and exhibition on new actuator systems and applications 2021, 17-19 February 2021, online. Berlin: VDE, 2021. ISBN 9783800754540, p. 85-88. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Pjezoelektrinių energijos surinkimo sistemų apžvalga. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 676-681. [M.kr.:T 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2022 - Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; Yang Ying; Čeponis Andrius; Bareikis Regimantas; Struckas Arūnas; Borodinas Sergejus. Disc type piezoelectric actuator for optical lens positioning. ACTUATOR 2022 : international conference and exibition on new actuator systems and application, Congress Center Rosengarten Mannheim, Germany, June 29–30, 2022. Offenbach am Main: VDE VERLAG GMBH, 2022. ISBN 9783800758944, p. 260-263. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Multi-frequency piezoelectric energy harvester based on the square type cantilever array. Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd international scientific conference, 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2017. ISSN 1822-2951, p. 81-87. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2021 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Jurėnas Vytautas; Vasiljev Piotr; Bareikis Regimantas; Borodinas Sergejus; Ostaševičius Vytautas. Small size 2-DOF piezoelectric platform for unlimited locomotion. 16th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2021), July 1–2, 2021, VilniusTech, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 7-8. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2021 - Čeponis Andrius; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius. 5 – DOF planar – rotary motions piezoelectric robot. 16th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2021), July 1–2, 2021, Vilnius Tech, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 6. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Bansevičius Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Bakanauskas Vytautas; Čeponis Andrius. Piezoelectric actuator with traveling wave waveguide. The 12th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators (IWPMA 2015), 29 June - 1 July, 2015 Vilnius, Lithuania : abstracts / compiled by Dalius Mažeika, Andrius Čeponis. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094578243, p. 24. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius; Vasiljev Piotr; QIU Jianmin. Flat cross-shaped piezoelectric rotary motor. International workshop on piezoelectric materials and applications in actuators 2019 & ENHANCE workshop, October 1st-4th 2019, Lyon, France. Lyon: Université de Lyon, 2019, p. 245-246. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius; Borodinas Sergejus; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus. A cylinder type multimodal traveling wave piezoelectric actuator. International workshop on piezoelectric materials and applications in actuators 2019 & ENHANCE workshop, October 1st-4th 2019, Lyon, France. Lyon: Université de Lyon, 2019, p. 247-248. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Čeponis Andrius. Research of piezoelectric energy harvesting systems based on cantilevers with irregular cross-sections. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2018. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 12.786]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2015 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius. The 12th international workshop on piezoelectric materials and applications in actuators (IWPMA 2015) : abstracts : 29 June - 1 July, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 4.929]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2023 - Čeponis Andrius; Mažeika Dalius. Pjezoelektrinė slenkamojo - sukamojo judesio pavara : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2023. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2021 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius. Pjezoelektrinė sukamojo-slenkamojo judesio pavara : patentas. Vilnius: 2021. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2021 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius. Pjezoelektrinė sukamojo-slenkamojo judesio pavara : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2021. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Mažeika Dalius; Čeponis Andrius. Pjezoelektrinė sukamojo judesio pavara ir jos tvirtinimo būdas : patentas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2021. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]