Gražina Droessiger

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Droessiger Gražina; Vdovinskienė Sonata. Factors for increasing motivation to theory class attendance among students of technology studies. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. Saransk: National Research Ogarev Mordovia State University. ISSN 1991-9468. vol. 24, iss. 1 (2020), p. 50-61. [M.kr.:S 007; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Droessiger Gražina; Girdenienė Skaidra. Efektyvaus užsienio kalbų mokymo(si) veiksniai: studentų požiūrio analizė. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. t. 20, Nr. 4 (2018), p. 27-45. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Droessiger Gražina. Schimpfwörter in der deutschen Übersetzung der Romane "Sterne der Eiszeit" und "Blaubarts Kinder" von R. Šerelytė. Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven : Akten des 51. linguistischen Kolloquiums in Vilnius 2016 = Foreign and own languages. Linguistic perspectives : selected papers of the 51st linguistics colloquium in Vilnius 2016.. Berlin: Peter Lang. ISSN 1436-6150. vol. 40 (2018), p. 233-246. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Navickienė Vida; Droessiger Gražina; Kirliauskaitė Eglė. Kai mokslininkai vėl tampa studentais : pokalbis su VGTU Edukacinių kompetencijų grupės (EKG) edukologėmis. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 2(17), p. 10-15. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]