Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Are the marginal convergence outcomes of the Cohesion Policy diminishing?. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss. 5 (2020), p. 1390-1410. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida; Matuzevičiūtė Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, nr. 4 (2016), p. 292-303. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Butkus Mindaugas; Matuzevičiūtė Kristina; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Do economic conditions still cause Crime? Some comforting empirical evidences from EU panel. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci - proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka: University of Rijeka. ISSN 1331-8004. vol. 37, iss. 2 (2019), p. 603-628. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2018 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Davidavičienė Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 1, p. 338-352. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Impact of human capital development on productivity growth in EU member states. Business, management and education. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-7491. Vol. 16, iss. 1 (2018), p. 1-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey. Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 286-294. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Ruplienė Dovilė. Evaluating the impact of ageing population on labour market. Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (CIBMEE-2019) : international scientific conference, May 9-10, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 48-57. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Damašienė Violeta; Matuzevičiūtė Kristina. Firmų kūrimosi regionų centruose esminiai aspektai. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 27-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]