Eglė Jotautienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2010 - Jasinskas Algirdas; Šarauskis Egidijus; Butkus Vidmantas; Jotautienė Eglė; Mieldažys Algimantas; Viselga Gintas. Vibration and noise measurements during silage thickening with inertia directional vibrator. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 611-620. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2021 - Jotautienė Eglė; Juostas Antanas. Combine harvester performance development using Telemetry data. The 16th International Conference "Mechatronic Systems and Materials" (MSM 2021), July 1– 2, 2021, Vilnius Tech, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 52. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]