Gabrielius Mejeras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Mejeras Gabrielius; Rimkus Alfredas; Matijošius Jonas. Investigation of the influence of hydrogen on the energy performance of a spark ignition engine using gasoline and bioethanol fuel mixtures. Transport problems = Problemy transportu. Katowice: Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. vol. 16, iss. 3 (2021), p. 41-52. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Mejeras Gabrielius; Rimkus Alfredas. Comparative analysis of energy and ecological indicators of a spark ignition engine running on different amount of petrol and bioethanol. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 343-352. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Skačkauskas Paulius; Grakovski Alexander; Mejeras Gabrielius; Skačkauskas Paulius. The analysis of the stanley’s controller performance in the presence of the steering angle disturbances. Reliability and statistics in transportation and communication: selected papers from the 19th International conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat’19, 16-19 October 2019, Riga, Latvia. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030446093, p. 583-592. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Mejeras Gabrielius; Rimkus Alfredas. Vandenilio įtakos variklio rodikliams, naudojant benzino ir etanolio mišinius, tyrimų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 105-110. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Mejeras Gabrielius; Černiauskaitė Neda. Universiteto emeritų įvertintas G. Mejeras: „Dirbu ir stengiuosi ne dėl apdovanojimų“. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2020, Nr. 2(23), p. 68-71. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]