Milena Seržantė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Klumbytė Eglė; Bliūdžius Raimondas; Medineckienė Milena; Fokaides Paris A.. An MCDM model for sustainable decision-making in municipal residential buildings facilities management. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 13, iss. 5 (2021), p. 1-17. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Medineckienė Milena; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Björk Folke; Turskis Zenonas. Multi-criteria decision-making system for sustainable building assessment/certification. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015), p. 11-18. [M.kr.:N 012; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Staniūnas Mindaugas; Medineckienė Milena; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kalibatas Darius. To modernize or not: ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 13, iss. 1 (2013), p. 88-98. [M.kr.:N 012; T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Medineckienė Milena; Björk Folke. Owner preferences regarding renovation measures - the demonstration of using multi-criteria decision making. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 2 (2011), p. 284-295. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Medineckienė Milena; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas. Dwelling selection by applying fuzzy game theory. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Wroclaw University Technology. ISSN 1644-9665. Vol. 11, iss. 3 (2011), p. 681-697. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2010 - Medineckienė Milena; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Sustainable construction taking into account the building impact on the environment. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 2 (2010), p. 118-127. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Popov Vladimir; Medineckienė Milena; Grigorjeva Tatjana; Zabulėnas Arūnas Remigijus. Building information modelling: procurement procedure. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 1 (2021), p. 180-197. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Medineckienė Milena; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Medineckienė Milena; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 957-961. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Peldschus Friedel; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė Jolanta; Turskis Zenonas; Medineckienė Milena. Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285939, p. 493-497. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Medineckienė Milena; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė Jolanta. Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285939, p. 455-460. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Medineckienė Milena; Kirdaitė Viktorija. Evaluation of influencing factors on Great Britain‘s export values. Economic and culture. Warsaw: De Gruyter. ISSN 2255-7563. vol. 18, iss. 1 (2021), p. 59-69. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Džiugaitė-Tumėnienė Rasa; Medineckienė Milena. Daugiakriterių metodų taikymas racionaliam pastato energetinės sistemos technologijų deriniui nustatyti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 410-422. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Medineckienė Milena; Kračka Modestas. Išorinių pastato atitvarų vertinimas taikant daugiakriterinius metodus. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011), p. 30-34. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Medineckienė Milena; Džiugaitė-Tumėnienė Rasa. Energy simulation in buildings with the help of multi-criteria decision making method. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7]. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Medineckienė Milena; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Life-cycle analysis of a sustainable building, applying multi-criteria decision making method. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 957-961. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Peldschus Friedel; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė Jolanta; Turskis Zenonas; Medineckienė Milena. Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 493-497. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Medineckienė Milena; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė Jolanta. Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 455-460. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Medineckienė-Pčelina Milena. Specialiai apdoroti šiaudai – efektyvi statybinė medžiaga iš atsinaujinančiųjų išteklių. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba" : 2009 m. kovo 25-27 d., Vilnius : straipsnių rinkinys [CD] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 24-28. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Medineckienė-Pčelina Milena. Mediniai ir nendriniai stogai. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 56-62. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Medineckienė Milena. Fuzzy multi-criteria assessment of dwelling's sutainability. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 7.357]