Edita Leonavičienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Leonavičienė Edita; Burinskienė Aurelija. Accelerating cultural dimensions at international companies in the evidence of internationalisation. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 14, iss. 3 (2022), p. 1-22. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2021 - Burinskienė Aurelija; Leonavičienė Edita; Grybaitė Virginija; Lingaitienė Olga; Merkevičius Juozas. Core elements affecting sharing: evidence from the United States. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 13, iss. 7 (2021), p. 1-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Leonavičienė Edita; Burinskienė Aurelija; Peleckis Kęstutis. The role of national culture as an indicator of evidence of sustainable development. Folia oeconomica stetinensia. Warsaw: De Gruyter. ISSN 1730-4237. vol. 22, iss. 2 (2022), p. 146-167. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2022 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Challenges of market definition and price discrimination in preparing strategy of negotiations. International journal of learning and change. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1740-2883. vol. 14, iss. 3 (2022), p. 296-305. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2021 - Leonavičienė Edita; Burinskienė Aurelija. Research on the reflection of cultural dimensions in international business. Insights into regional development. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 3, no. 4 (2021), p. 101-114. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Tarptautinio verslo derybų strategijų rengimą įtakojantys veiksniai: kainų diskriminacijos viešuosiuose pirkimuose atvejai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 93-103. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. International business negotiation strategies: cases of discrimination in public procurements. International journal of science and management studies (IJSMS). Tamil Nadu: Science Research Publication. vol. 2, iss. 3 (2019), p. 54-64. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Derybų strategijų ruošimas atsižvelgiant į konkurencijos mastą: rinkos apibrėžimo svarba. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2019, Nr. 1(8), p. 85-92. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2022 - Burinskienė Aurelija; Leonavičienė Edita. Risk management in international business development projects. Journal of service, innovation and sustainable development. Hong Kong: Beijing Union University. ISSN 2709-9210. vol. 3, iss. 2 (2022), p. 51-64. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2022 - Burinskienė Aurelija; Leonavičienė Edita. Factors of international business development outside domestic market. Journal of service, innovation and sustainable development. Hong Kong: Success Culture Press & Beijing Union University. ISSN 2709-9210. vol. 3, iss. 1 (2022), p. 54-66. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Leonavičienė Edita; Burinskienė Aurelija; Peleckis Kęstutis. Commitment to sustainable development and the role of national culture. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 213-223. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peyravi Bahman; Leonavičienė Edita. International business negotiations in a regulated and incomplete information market. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 122-130. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peyravi Bahman; Leonavičienė Edita. Competition assessment in business negotiations under distorting market conditions. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 111-121. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2020 - Černiauskaitė Guoda; Sabaitytė Jolanta; Leonavičienė Edita. Use of generational theory for the assessment of involvement in international electronic commerce activities. Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation. Vilnius: General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2669-2023. vol. 2020, iss. 1 (2020), p. 272-281. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2021 - Vegienė Rasa; Leonavičienė Edita. EU integrated political crisis response system within the scope of the eu common security and defence policy: The role of negotiation as instrument to manage crisis. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13–14 May 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 1-8. [M.kr.:S 002; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Leonavičienė Edita. Negotiating strategy: importance of the market definition. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 781-788. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Leonavičienė Edita; Slavinskaitė Neringa. AB „Vilniaus degtinė” ir AB „Stumbras” veiklos rodiklių 2007–2014 m. palyginamoji analizė ir vertinimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]