Linas Plioplys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas; Plioplys Linas; Misiūnaitė Ieva; Boris Renata; Pravilonis Tautvydas. Evaluating mechanical efficiency of glass fibres in a polymer profile. Polymer testing. Oxford: Elsevier. ISSN 0142-9418. vol. 102 (2021), p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2021 - Gribniak Viktor; Rimkus Arvydas; Plioplys Linas; Misiūnaitė Ieva; Garnevičius Mantas; Boris Renata; Šapalas Antanas. An efficient approach to describe the fiber effect on mechanical performance of pultruded GFRP profiles. Frontiers in materials. Lausanne: Frontiers Media SA. ISSN 2296-8016. vol. 8 (2021), p. 1-17. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Garnevičius Mantas; Plioplys Linas; NG Pui Lam; Chu Shaohua; Gribniak Viktor. Investigation and improvement of bond performance of synthetic macro-fibres in concrete. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 13, iss. 24 (2020), p. 1-14. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Plioplys Linas; Kudžma Andrius; Sokolov Aleksandr; Antonovič Valentin; Gribniak Viktor. Bond behavior of stainless-steel and ordinary reinforcement bars in refractory castables under elevated temperatures. Journal of composites science. Basel: MDPI. vol. 7, iss. 12 (2023), p. 1-13. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2021 - Garnevičius Mantas; Plioplys Linas; Gribniak Viktor. Determination and modelling of bond properties of synthetic macro-fibres in concrete. Mokslas – Lietuvos ateitis. Statybos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Civil engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-2341. vol. 13 (2021), p. 1-6. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Plioplys Linas; Kudžma Andrius; Sokolov Aleksandr; Antonovič Valentin; Gribniak Viktor. Reinforcement bonding performance in refractory castables under elevated temperatures. Proceedings of the fourth European and Mediterranean structural engineering and construction conference, Leipzig, Germany, June 20 - June 25, 2022. Fargo: ISEC Press. 2022, p. 1-6. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2022 - Kudžma Andrius; Plioplys Linas; Antonovič Valentin; Stonys Rimvydas; Gribniak Viktor. Curing temperatures effect on explosive spalling in alumina cement-based concretes. Proceedings of the fourth European and Mediterranean structural engineering and construction conference, Leipzig, Germany, June 20 - June 25, 2022. Fargo: ISEC Press, 2022, p. 1-6. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2020 - Garnevičius Mantas; Plioplys Linas; Gribniak Viktor. A bond model of synthetic macro-fibre in concrete. Proceedings of the 13th FIB International PhD Symposium in Civil Engineering, held in Paris, France, August 26-28, 2020. Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2020. ISBN 9782940643066, p. 33-39. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2022 - Antonovič Valentin; Kudžma Andrius; Plioplys Linas; Stonys Rimvydas; Gribniak Viktor. Investigation on the CAC-based refractory concrete explosive spalling. XIX International scientific-technical conference "Refractory materials: manufacturing, test methods, application", 18-20 May 2022 in Wisła Jawornik, Poland : abstracts = XIX Międzynarodowa konferencja naukowa-techniczna "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie", 18-20.05.2022, Wisła Jawornik : streszczenia referatów. Kraków: Lukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2022, p. 27-28. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]