Juliana Smirnova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Skačkauskienė Ilona; Smirnova Juliana. Review of possibilities for evaluating the performance of an organization in the aspect of greenness : review. Energies. Basel: MDPI. vol. 15, iss. 19 (2022), p. 1-18. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Skačkauskienė Ilona; Smirnova Juliana. Government regulations as an opportunity to foster the creation and application of innovations in the context of green organisations: the case of Lithuania. International journal of innovation and sustainable development. Geneve: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1740-8822. vol. 17, iss. 3 (2023), p. 339-361. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2023 - Skačkauskienė Ilona; Smirnova Juliana. Assessment of the greenness of an organization: bibliometric study and strategic document analysis. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 21, iss. 2 (2023), p. 279-292[Aut.lankų sk.: 1.000]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2023 - Skačkauskienė Ilona; Smirnova Juliana. Analysis of the methodical basis for evaluating the resources of an organization in the aspect of greenness. 17th Edition of the International Conference on Business Excellence (ICBE), 23-25 March 2023, Bucharest, Romania : proceedings. Warsaw: Sciendo. ISSN 2502-0226. vol. 17, iss. 1 (2023), p. 649-659[Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Smirnova Juliana. Identification of features of a green organization based on bibliometric analysis. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020. ISSN 2029-4441, p. 236-243. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2021 - Smirnova Juliana. Strateginio valdymo sprendimų žaliųjų organizacijų plėtrai identifikavimas, didinant žaliąjį tapatumą nematerialiųjų organizacijos išteklių kontekste. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 242-250. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2021 - Skačkauskienė Ilona; Smirnova Juliana. Opportunities for the development of a green organisation in the context of national and international strategic documents and iniciatives. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13–14 May 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]