Paulius Kojis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Kojis Paulius; Šabanovič Eldar; Skrickij Viktor. Deep neural network based data-driven virtual sensor in vehicle semi-active suspension real-time control. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-4142. vol. 37, iss. 1 (2022), p. 37-50. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2021 - Šabanovič Eldar; Kojis Paulius; Šukevičius Šarūnas; Shyrokau Barys; Ivanov Valentin; Dhaens Miguel; Skrickij Viktor. Feasibility of a Neural Network-Based virtual sensor for vehicle unsprung mass relative velocity estimation. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 21, iss. 21 (2021), p. 1-17. [M.kr.:T 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Kojis Paulius; Danilevičius Algimantas; Šabanovič Eldar; Skrickij Viktor. The second generation of electric vehicles: integrated corner solutions. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 87-100. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2022 - Žuraulis Vidas; Kojis Paulius; Marotta Raffaele; Šukevičius Šarūnas; Šabanovič Eldar; Ivanov Valentin; Skrickij Viktor. Electric vehicle corner architecture: driving comfort evaluation using objective metrics. SAE Technical Paper. WCX SAE world congress experience, April 5-7, 2022. SAE International, 2022. ISSN 0148-7191, p. 1-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]