Donatas Kriaučiūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas; Kriaučiūnas Donatas; Matijošius Jonas; Ragauskas Tadas. The effect of intake valve timing on spark-ignition engine performances fueled by natural gas at low power. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 15, iss. 2 (2022), p. 1-21. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2021 - Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas; Matijošius Jonas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas. Study of indicators of CI engine running on conventional diesel and chicken fat mixtures changing EGR. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 4 (2021), p. 1-19. [M.kr.:T 003; T 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2021 - Kriaučiūnas Donatas; Žvirblis Tadas; Kilikevičienė Kristina; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Vainorius Darius. Impact of simulated biogas compositions (CH4 and CO2) on vibration, sound pressure and performance of a spark ignition engine. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 14, iss. 21 (2021), p. 1-15. [M.kr.:T 003; T 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2021 - Pukalskas Saugirdas; Kriaučiūnas Donatas; Rimkus Alfredas; Przybyła Grzegorz; Droździel Paweł; Barta Dalibor. Effect of hydrogen addition on the energetic and ecologic parameters of an SI engine fueled by biogas. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 2 (2021), p. 1-17. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Kriaučiūnas Donatas; Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Barta Dalibor. Analysis of the influence of CO2 concentration on a spark ignition engine fueled with biogas. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 14 (2021), p. 1-16. [M.kr.:T 003; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Stravinskas Saulius; Rimkus Alfredas; Kriaučiūnas Donatas. Analysis of the combustion process of a compression ignition engine running on diesel and natural gas. TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology: Proceedings of the international conference TRANSBALTICA, May 2-3, 2019, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030386658, p. 591-600. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Kriaučiūnas Donatas; Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas. Simulation of spark ignition engine performance working on biogas hydrogen mixture. MATEC Web of Conferences. Innovative Technologies in Engineering Production, ITEP 2018, Bojnice, Slovak Republic, September 11-13, 2018 / D. Stančeková, M. Vaško, A. Rudawska, N. Čuboňová, A. Sapietová, J. Mrázik, J. Szabelski and V. Tlach (Eds.). Les Ulis: EDP Sciences. vol. 244 (2018), p. 634-639. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Ragauskas Tadas; Rimkus Alfredas; Kriaučiūnas Donatas. Kibirkštinio uždegimo variklio efektyviųjų ir ekologinių rodiklių tyrimas naudojant dujinius degalus ir reguliuojant įsiurbimo vožtuvų fazes. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 91-98. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Mieliauskas Tomas; Kriaučiūnas Donatas; Škirman Mantas. Biodujos ir jų pritaikymas vidaus degimo varikliuose. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 188-192. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Rimkus Alfredas; Vipartas Tadas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Melaika Mindaugas. Slėginio uždegimo variklio energetinių rodiklių vertinimas dyzeliną pakeitus gyvūninės kilmės degalais. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 94-100. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Rimkus Alfredas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Vipartas Tadas; Kaikaris Petras; Matijošius Jonas. Vidaus degimo variklių alyvų priedo „Tufoil“ įtakos degalų sąnaudoms tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 96-101. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2020 - Kriaučiūnas Donatas; Stravinskas Saulius. Uždegimo paskubos kampo įtaka kibirkštinio uždegimo variklio, veikiančio biodujomis, energetiniams ir ekologiniams parametrams. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2020, [Nr.] 11, p. 70-73. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Kriaučiūnas Donatas; Rimkus Alfredas; Vitkūnas Rolandas; Kaikaris Petras. Imties dydžio įtaka kibirkštinio uždegimo variklio,veikiančio biodujomis, vidutinio indikatorinio slėgio bei jo variacijos koeficiento tikslu. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2019, [Nr.] 10, p. 38-41. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Rimkus Alfredas; Pukalskas Saugirdas; Juknelevičius Romualdas; Matijošius Jonas; Kriaučiūnas Donatas. Evaluating combustion, performance and emission characteristics of CI engine operating on diesel fuel enriched with HHO gas. Journal of KONES: powertrain and transport. Warsaw: Institute of Aviation. ISSN 1231-4005. vol. 25, iss. 2 (2018), p. 303-312. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Kriaučiūnas Donatas; Pukalskas Saugirdas; Melaika Mindaugas. Skaitinė „Audi Coupe“ 2.3 l kibirkštinio variklio, veikiančio vandenilio ir benzino mišiniais, analizė. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport engineering and management“, 6 May 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 185-190. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]