Olga Navickienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2013 - Navickienė Olga; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. The construction of test reliability statistical criteria by a computer simulation. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija A. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013), p. 37-42. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2013 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras; Navickienė Olga. Economic and social phenomena indicators design Methodology based on averaging values of dichotomouso perators. Whither our economies – 2013 : 3nd international scientific conference : conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University. ISSN 2029-8501. 2013, p. 35-42. [M.kr.:N 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2022 - Vasilis Vasiliauskas Aidas; Navickienė Vida; Navickienė Olga. Challenges of the COVID-19 pandemic to the process of distance learning: Comparison of experience of the world and Lithuanian high education institutions. Proceedings of The 6th International Conference on Future of Teaching and Education : 14-16 October : Prague - Czech Republic. Prague: Diamond Scientific Publishing, 2022. ISBN 9786094853524, p. 1. [M.kr.:N 001; S 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Navickienė Olga. Mathematical modelling of compatibility of normative and criteria evaluations. SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, P. 128-129. [M.kr.:N 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2013 - Navickienė Olga; Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja. Testų patikimumo statistinių kriterijų konstravimas kompiuterine simuliacija. Lietuvos matematikų draugijos suvažiavimo darbotvarkė ir LIV konferencijos programa, 2013 m. birželio 19-20 d. [Elektroninis išteklius] / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vilnius: [Ugdymo plėtotės centras], 2013, p. 1 :. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Kosareva Natalja; Krylovas Aleksandras; Navickienė Olga. Dichotominio žinių tikrinimo testo matematinio modelio tyrimas, taikant Monte Carlo eksperimentą. Lietuvos matematikų draugijos suvažiavimo darbotvarkė ir LIV konferencijos programa, 2013 m. birželio 19-20 d. [Elektroninis išteklius] / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vilnius: [Ugdymo plėtotės centras], 2013, p. 1 :. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]