Gabrielė Radavičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2023 - Radavičiūtė Gabrielė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. The impact of social networks on supply chain management: Case studies of the food, fashion, and cosmetics industries. Journal of service, innovation and sustainable development. Hong Kong: Success Culture Press & Beijing Union University. ISSN 2709-9210. vol. 4, iss. 1 (2023), p. 32-41[Aut.lankų sk.: 0.714]