Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4783
El. paštas crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRpbW1Admlsbml1c3RlY2gubHQiPnRpbW1Admlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx

Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedra

Transporto technologinių įrenginių katedra įkurta 1985 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto Mechaninės technologijos fakultete. Tada katedra buvo vadinama Statybos ir kelių mašinų katedra. Jos pirmasis vedėjas buvo profesorius habilituotas daktaras Bronislovas Spruogis.

Nuo 1991 iki 1995 m. jau Vilniaus technikos universitete Mechanikos fakultete katedra vadinama Kelių tiesimo ir statybos mašinų katedra. 1994 m. įsikūrus Transporto inžinerijos fakultetui, katedra buvo pavadinta Transporto technologinių įrenginių katedra. Nuo  1995 m. katedros vedėjas yra profesorius habilituotas daktaras Marijonas Bogdevičius. 

Transporto technologinių įrenginių katedra rengia kvalifikuotus specialistus, mokančius kurti, eksploatuoti, projektuoti, tyrinėti transporto mašinas, įrenginius ir transporto technologines sistemas. Mūsų absolventai geba spręsti transporto mašinų atskirų sistemų, kelių tiesimo ir priežiūros, kėlimo ir transportavimo, kasybos ir statybos mašinų bei įrenginių, technologinių vamzdynų įvairių konstrukcijų ir technologijų tobulinimo, kūrimo, projektavimo, eksploatavimo, diagnostikos ir remonto bei darbo organizavimo uždavinius. 

2017 m. Transporto technologinių įrenginių katedra susijungė su Geležinkelių transporto katedra, naujasis pavadinimas – Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedra.
 
 

Prof. Marijonas Bogdevičius skaitė pranešimą Vilniaus lokomotyvų remonto depo (VLRD) organizuotame seminare

2020-10-20 prof. Marijonas Bogdevičius skaitė pranešimą tema „Geležinkelio bėgio ir pažeisto aširačio rato kontaktinių jėgų nustatymas“ (Investigation contact forces between the railway rail and damaged wheel) Vilniaus lokomotyvų remonto depo (VLRD) organizuotame seminare.

Katedros lektoriaus Erasmus+ dėstymo vizitas ir dalyvavimas doktorantų seminare Budapešto technologijų ir ekonomikos universitete

2019 m. lapkričio 17-21 d. VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Mobiliųjų mašinų ir geležinkelio transporto katedros lektorius Algimantas Danilevičius lankėsi Budapešto technologijų ir ekonomikos universitete (Vengrija) pagal Erasmus+ dėstymo vizito programą.
Transporto inžinerijos ir transporto priemonių inžinerijos fakulteto studentams mūsų katedros atstovas skaitė paskaitas apie kelių transporto srautų tyrimų metodus, skirtus transporto srautų dinaminiams procesams modeliuoti. Taip pat apie šviesoforo signalų parinkimo bei kliūčių gatvėje įtaką dinaminiams transporto srautų ir transporto srautų keliamo triukšmo parametrams;
Šio vizito metu Algimantas Danilevičius, taip pat dalyvavo Budapešto technologijų ir ekonomikos universiteto organizuotame doktorantų seminare ir ten pristatė savo tyrimų rezultatus, gautus atliekant savo disertacijos temą „Transporto srautų ir akustinės taršos dinamikos tyrimas“.
 
2019-11-27

Mobiliųjų mašinų ir geležinkelio transporto katedros lektoriaus ERASMUS+ dėstymo vizitas Latvijoje

2018 m. gegužės 21-25 d. VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Mobiliųjų mašinų ir geležinkelio transporto katedros lektoriaus Viačeslav Petrenko lankėsi Transporto ir telekomunikacijų institute (Latvija) (https://www.tsi.lv/en).
Transporto ir telekomunikacijų institutas yra vienintelis akredituotas privatus techninis universitetas Latvijoje. Institutą sudaro keturi fakultetai: Transporto ir logistikos fakultetas, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, Skaitmeninių technologijų ir telekomunikacijų fakultetas ir Latgalijos fakultetas (filialas). Institutas siūlo mokymo programas šių sričių: transportas ir logistika, informatika, elektronika ir telekomunikacijos, ekonomika ir vadyba, oro transportas. Transporto ir telekomunikacijų institute šiuo metų studijuoja apie 3000 studentų iš Latvijos, Rusijos, Kazachstano, Uzbekistano, Moldovos, Ukrainos, Azerbaidžano, Indijos, Didžiosios Britanijos, Slovakijos ir kitų šalių.
Mūsų fakulteto atstovas skaitė paskaitas Transporto logistikos studentams iš Indijos, Uzbekistano ir Slovakijos apie Geležinkelio transporto gabaritus ir negabaritinių krovinių vežimo technologijas.
Transporto ir telekomunikacijų instituto ir VGTU bendradarbiavimui stiprinti, instituto vadovybė kviečia mūsų universiteto doktorantus stažuotis institute pagal “Strengthening Transport and Telecommunication Institute Academic Staff in the Areas of Strategic Specialisation” Nr. 8.2.2.0/18/A/011 projektą (http://www.tsi.lv/en/content/vacancy-tsi).
2019-05-28

Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros 2017/2018 mokslo metų derlius

25  Sausumos transporto inžinerijos bakalaurai:
Transporto technologinių įrenginių (TTI) specializacijos - 14,
Geležinkelių transporto inžinerijos (GT) specializacijos) - 11;
21 Sausumos transporto inžinerijos magistras:
Transporto technologinių sistemų (TTS) specializacijos - 7,
Geležinkelių transporto inžinerijos (GT) specializacijos – 7,
Transporto inžinerijos vadybos (TIV) specializacijos) - 7;
2 technologijos mokslų Transporto inžinerijos mokslo krypties daktarai.

2018 m. birželio 7 d. – istorinė ir katedrai, ir jauniems mokslininkams Andriui Ružinskui, Deividui Navikui, ir habil. dr. prof. Henrikui Sivilevičiui – tur būt nė vienoje katedroje nebuvo, kad tą pačią dieną disertacijas gintų du to paties mokslinio vadovo doktorantai.
Andriaus Ružinsko disertacinio darbo tema: „Automobilio rato sąveikos su sniegu ir ledu padengta kelio danga modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai“.
Deivido Naviko: „Geležinkelio kelio balasto ir pobalastinio sluoksnių struktūros ir savybių kaitos modeliavimas, įvertinant aplinkos oro veiksnius ir traukinių eismo apkrovas“.
 
2018-06-28

Studentų išvyka į „Baltic Cranes Industry“

 Transporto inžinerijos studijų programos pirmakursiai per pažintinę praktiką lankėsi kėlimo kranų projektavimo ir gamybos įmonėje „Baltic Cranes Industry“ (BSI), kuriai vadovauja TIF absolventas Tomas Staškus, baigęs Transporto inžinerinę ekonomiką ir vadybą. Mus po įmonę lydėjo ir gidu pabuvo jau tryliktus metus įmonėje dirbantis Marius Gutauskas, Transporto technologinių įrenginių (TTI) specializacijos absolventas, šiuo metu vadovaujantis projektavimo grupei. 
Įmonėje dirba 38 darbuotojai, didžioji dalis – VGTU, daugelis – TIF absolventai. BSI per metus suprojektuoja ir pagamina vidutiniškai 50 kėlimo kranų, kuriuos užsako ir nuperka Lietuvos ir užsienio įmonės. Kai kurie kranai – vienetiniai, kai kurių tenka ir 40 pagaminti. Mūsų vizito metu kieme, paruoštas išvežimui, „gabalais“ stovėjo 40 tonų keliamumo 60 metrų ilgio ožinis kranas – tokie nuo 2014 metų dirba Vilniaus ir Kauno intermodaliniuose terminaluose. BCI 12 tiltinių įvairaus keliamumo 34 metrų tarpatramio kranų suprojektavo ir pagamino naujai pastatytai BELAZ automobilių-gigantų gamyklai, 8 tiltinis kranus, keliančius į 12 metrų aukštį, suprojektavo ir pagamino „Komatsu“ įmonei Rusijoje, gaminančioje ekskavatorius... Plačiau apie įmonę galima sužinoti internetinėje svetainėje http://www.bci.lt/
Transporto technologinių įrenginių specializacijos absolventai dirba rimtus darbus, kuria įmones, projektuojančias ir gaminančias pasaulyje paklausias sudėtingas mašinas, nugalėdami žymiai didesnių užsienio įmonių konkurenciją, ir žodžiais, ir darbais patvirtindami, kad VGTU studentai gauna tinkamo lygio universitetinį išsilavinimą, ir kad TTI specializacija yra perspektyvi. 

Vilius Bartulis
2018-05-22

Kviestinių specialistų iš „ESE Engineering und Software – Entwicklung“, GmbH (Vokietija) ir UAB „LDZ riedmenų servisas“ (Latvija) paskaita

Gegužės 10 d., pagal ERASMUS+ projektą „Partners4Value“, VGTU Transporto inžinerijos fakultetą aplankė ir paskaitas geležinkelio tematikа skaitė įmonės „ESE Engineering und Software – Entwicklung“, GmbH (Vokietija) Geležinkelių sistemų saugumo Patikros ir patvirtinimo inžinierė Larisa Valentinovič ir UAB „LDZ riedmenų servisas“ (Latvija) Komercijos direkcijos Plėtros departamento vadovas dr. doc. Fiodors Michailovs.
L. Valentinovič paskaitoje pristatė „ESE Engineering und Software – Entwicklung“, GmbH įmonės veiklą, paaiškino nepriklausomo atitikties vertinimo geležinkelio projektų srityje ypatumus ir pristatė pagrindinės geležinkelio signalizacijos sistemų saugumo ir patikimumo procedūras.
Dr. doc. Fiodors Michailovs savo paskaitoje pristatė Latvijos geležinkelių veiklą ir įmonės pagrindinius techninius ir ekonominius rodiklius. Taip pat dr. doc. F. Michailovs papasakojo apie UAB „LDZ riedmenų servisas“ geležinkelio riedmenų priežiūrų ir remontų ypatumus ir šilumvežių modernizavimo projektus.
Paskaitų pabaigoje vyko aktyvi dėstytojų, studentų ir svečių diskusija.
Dr. doc. F. Michailovs kvietė VGTU Transporto inžinerijos fakulteto dėstytojus skaityti paskaitų UAB „LDZ riedmenų servisas“, o L. Valentinovič siūlo studentams įsidarbinti ir atlikti praktiką ESE Engineering und Software – Entwicklung“, GmbH įmonėje.
2018-05-10

Studentų išvyka į Klaipėdą

Artėjant semestro pabaigai studentams visada būna smagu pasmalsauti pažintinėse išvykose. Ne išimtis ir Geležinkelių inžinerijos specializacijos trečiakursiai. Balandžio mėnesį jaunimas aplankė Klaipėdoje esančius geležinkelių objektus, ypatingai didelio susidomėjimo sulaukė geležinkelių ir jūrų transporto sąveika. Vienas iš pirmųjų aplankytų objektų buvo krovos krantinė. Čia geležinkeliu atvežti kroviniai kraunami į laivus. 
Studentai ir dėstytojai pasitinka į uostą įplaukiantį laivą
 
Apžiūrėjome įvairių krovinių krovimo iš geležinkelio į jūrų transportą būdus. Viena iš krovinių rūšių – birieji kroviniai. Tai įvairios trąšos, druskos ir kiti pažįstami ir nepažįstami biralai. Stulbina jų kiekiai ir įrangos masteliai. Trąšų sandėlis savo dydžiu prilygsta didžiausioms pasaulio katedroms. Įėjus studentams į vieną iš jų buvome tarsi praryti didžiulės erdvės. Galima tik teoriškai suvokti, kokie čia kiekiai medžiagos kraunami.
Išvykos dalyviai apstulbę nuo krovos sandėlio dydžio  

Medžiagos kraunamos transporteriais, sandėlių viduje biralus stumdo buldozeriai. Į laivą telpa keltas traukinio sąstatų biralų. Be šių sandėlių studentai ir dėstytojai buvo supažindinti bendra uosto teritorijos struktūra, su geležinkelio įmonėmis, aplankė Draugystės geležinkelio stotį. Kiek nustebino tai, kad Draugystės geležinkelio stotyje naudojama palyginti nenauja vagonų skirstymo technologija. Lyginant su Vaidotų stotimi ji gali pasirodyti atsilikusi. Tačiau žingeidiems studentams čia dar įdomiau – ką Vaidotuose daro informacinės sistemos, čia viskas daroma atvirai, viskas matosi ir lengvai suprantama žiūrovui.
Susipažinome su vagonų skirstymo kalneliu Draugystės stotyje  

Maloniai nustebino faktas, kad Klaipėdos uostą aptarnauja net dvi geležinkelio stotys. Viena yra paprasta Klaipėdos prekinė geležinkelio stotis, o kita – Draugystė. Draugystė kažkada aptarnavo tarptautinę perkėlą į Mukraną. Dabar pamatėme šios perkėlos liekanas. Vakarop pavargę, bet pilni gerų įspūdžių grįžome į Vilnių. Malonu prisiminti toki išvyką, ne kiekvienas turi galimybė patirti tokius įspūdžius ir pamatyti tokius reginius. Esame dėkingi AB „Lietuvos geležinkeliai“ už pagalbą pažįstant savo studijuojam sritį.
 
Gmf-15 grupės studentai
2018-04-23

Katedros dėstytojų išvyka į Naujosios Vilnios elektrinių traukinių depą

Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros darbuotojai Lionginas Liudvinavičius, Gediminas Vaičiūnas, Lijana Maskeliūnaitė, Henrikas Sivilevičius, Marijonas Bogdevičius ir Algimantas Danilevičius balandį dalyvavo išvykoje į  elektrinių traukinių depą įsikūrusį Naujojoje Vilnioje. ​Juos priėmė depe dirbantys VGTU absolventai.
VGTU mokslininkai tuojau aplankys elektrinių traukinių depą
 
Naujosios Vilnios elektrinių traukinių depas yra vienintelis Lietuvoje geležinkelių struktūrinis vienetas, kuriame prižiūrimi ir remontuojami elektriniai traukiniai. Keliolika dviaukščių elektrinių traukinių kursuoja tarp Vilniaus ir Kauno bei Vilniaus ir Trakų, atidesnis keleivis tikriausiai pastebėjo, kad taip pat yra ir maršrutas Kaunas-Naujoji Vilnia. Šiuo maršrutu važiuojantys elektriniai traukiniai iš Kauno per Vilnių sugrįžta į savo depą.
Depo specialistai aprodė depo infrastruktūrą, turimą diagnostikos įrangą, paruoštų remontui elektrinių traukinių konstrukciją. Pasidalino žiniomis apie elektrinių traukinių konstrukcinių sistemų sandarą bei veikimo principus.

Mokslininkai smalsiai apžiūrinėja įrangą
 
Depo specialistai ne tik nuoširdžiai papasakojo apie savo depo darbo technologiją bei esančią įrangą, bet taip pat pakvietė mokslininkus prie kavos puodelio aptarti vizito rezultatų, bei išklausyti mokslininkų įspūdžių. 
Prie kavos puodelio dalinamės įspūdžiais
 
Diskusijų metu buvo labai malonu pastebėti jog geriausi depo specialistai, kaip taisyklė, yra VGTU absolventai. Tai dar labiau motyvuoja geležinkeliečius ir mokslininkus bendradarbiauti. Tokie vizitai labai naudingi tiek mokslininkams, tiek gamybininkams, tiek būsimiems specialistams, kuriems depe apsilankę dėstytojai perduos savo žinias.
2018-04-19

Doktorantai dalyvavo „Flight. Modern Problems of Science 2018“ konferencijoje, kuri vyko Nacionaliniame Aviacijos universitete (Kijevas, Ukraina)

Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros antrųjų metų doktorantūros studentai dalyvavo XVIII Tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje jaunųjų mokslininkų  ir studentų konferencijoje „Flight. Modern Problems of Science 2018“, kuri vyko Nacionaliniame Aviacijos universitete (Kijevas, Ukraina).
Doktorantas Paulius Bogdevičius atliko pranešimą „Investigation of dynamics characteristics tranmission with universal joint system“, tuo tarpu doktorantas Mykola Karpenko skaitė pranešimą „Automatic control system for power-saving in hydraulic drive“.
Konferencijos metu buvo aplankytos Nacionalinės aviacijos universiteto laboratorijos, kur doktorantai susipažino su šiuolaikiniais tyrimais, taip pat aptarė galimas bendras mokslinių tyrimų galimybes.
Po konferencijos studentai aplankė Kijevo aviacinės įrangos muziejų, kuriame buvo daugiau kaip 100 civilinių ir karinių lėktuvų eksponatų. Doktorantai susipažino su aviacijos istorija ir aviacijos įrangos vystymu Ukrainoje, studijavo įvairiausius techninius sprendimus. Taip pat buvo aplankytas ugniagesių muziejus, įsikūręs Kijevo centrinėje ugniagesių stotyje, kur doktorantai susipažino su ugnies įrenginių ir mašinų kūrimu nuo XIX a. vidurio iki pabaigos XX a. Ukrainoje, taip pat stebėjo ugdymo pratybas ugniagesių bazėje.
Tai buvo pirmoji Ukrainos konferencija skirta antrųjų metų mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros doktorantams. Pauliui Bogdevičiui buvo pirmas kartas Kijeve, kur susipažino su miestu.
 
 
2018-04-12

Studentų išvyka į Radviliškį

Šių metų pavasarį, atšilus orams, Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos studentai su dėstytojais išvyko į pažintinę išvyką į pagrindinį Lietuvos geležinkelių mazgą – Radviliškį. Šiame Lietuvos mieste yra net keli geležinkelių objektai. Studentai aplankė Radviliškio prekinių vagonų depą, Radviliškio lokomotyvų depą ir traukinių formavimo stotį.

Studentai Radviliškio prekinių vagonų depe
 
Prekinių vagonų depe studentai susipažino su prekinių vagonų remonto technologija. Su entuziazmu būsimieji geležinkeliečiai gilinosi į vagonų kėbulų paruošimo dažymui ypatumus, jų valymą, šratavimą, paskui dažymą, džiovinimą. Kadangi depe remontuojami įvairūs prekiniai vagonai, studentams buvo įdomu išsinagrinėti vagonų sandarą, pastebėti, kuo vagonai tarpusavyje panašūs, o kuo jie skiriasi. Buvo įdomu pastebėti, kad daugumos prekinių vagonų važiuoklės – vežimėliai iš esmės yra analogiškos konstrukcijos. Remonto ceche trečiakursiai smalsiai žvelgė į ardomus bei surenkamus vežimėlius, stebėjosi jų sandaros paprastumu, o tuo pačiu ir originalumu.
 
VGTU trečiakursiai Radviliškio vagonų depo vežimėlių remonto ceche
 
Įdomu buvo ir Radviliškio lokomotyvų depe. Depo specialistai noriai aprodė įrangą, padarę ekskursiją po šiuolaikinius ir ne visai šiuolaikinius šilumvežius. Nuoširdžiai paaiškino jų sandarą, parodė išardytą šilumvežio elektrinę pavarą, paaiškino jos veikimą ir kodėl ji išadyta, kas joje daroma. Studentus nustebino kai kurių lokomotyvų dalių dydžiai: vos ne lengvojo automobilio dydžio duslintuvas, kiek mažesni už statinę vidaus degimo variklio cilindrai. Įspūdį padarė medžiagų kiekiai: alyvos talpa – tai ne rankinis bakelis, o daugiau kaip šimto litrų statinė. Dar nespėjus atslūgti depuose patirtiems įspūdžiams studentai nuvyko pasižiūrėti traukinių formavimo proceso į Radviliškio prekių stotį.
 
Radviliškio prekių stotyje stebime traukinio formavimą
 
Prekių stoties darbuotojai mielai paaiškino savo darbo ypatumus, pasidalino įspūdžiais. Įdomi detalė – traukinio formavimo procesas. Jeigu reikėtų kiekvieną vagoną šilumvežiu pristumti prie kiekvieno formuojamo traukinio, tam būtų sunaudojama ypatingai daug degalų bei užtruktų ilgą laiko tarpą. Todėl stotyje yra vadinamas skirstymo kalnelis, ant jo šilumvežis užsitempia traukinį ir darbuotojas, atkabinėdamas vagonus reikiamomis grupėmis, juos leidžia nuo kalnelio formuojamų sąstatų link. Ši paprasta ir tuo pačiu originali procedūra sutaupo ir laiko, ir degalų.
Išvykos pabaigoje žvilgsniai užkliuvo už netoli stoties stūksantį ir garbingą geležinkelių istoriją bylojantį garvežį. Čia neatsispyrėme pagundai saulutės atokaitoje nusifotografuoti.

Istorinis garvežys ir jaunimas
 
Išvykos metu studentai pamatė Radviliškio lokomotyvų ir vagonų depų ypatumus, jų skirtumus nuo Vilniuje esančių panašių depų. VGTU bendruomenė dėkinga AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ už turiningą ir malonią išvyką.
 
GMf-15 grupės studentai
 
 
2018-03-26

Studentų išvyka į Kaune esančius geležinkelio objektus

Geležinkelių transporto  inžinerijos specializacijos trečiojo kurso studentai, šių metų vasario pabaigoje, nepaisydami stingdančio šalčio aplankė Kaune esančius įspūdingus geležinkelio objektus: Palemono multomodalinį terminalą, Kauno tunelį, žaliąjį tiltą per Nemuną, ir Vilniaus lokomotyvų remonto depo Kauno cechą.
Palemono multimodaliniame terminale studentai susipažino su šio objekto perspektyviniais planais, šiuolaikine konteinerių krovimo įranga. Ypatingą įspūdį studentams padarė 40 tonų krovinį galintis pakelti ožinis kranas.
Studentai ir dėstytojai Palemono terminale
 
Kauno tunelyje trečiakursiai  buvo maloniai nustebinti jo architektūra. Geležinkeliečiai papasakojo jo statybos ir  gyvavimo istoriją. Pasirodo, statant šį tunelį dalyvavo ne tik Rusijos, Lietuvos, bet taip pat ir Prancūzijos bei Lenkijos iškiliausi to meto kalnakasiai, bei kitų sričių specialistai.
VGTU studentai ir dėstytojai tuoj aplankys Kauno tunelį

Didelį įspūdį paliko Žaliasis tiltas. Tai ne vieną kartą per karus sprogdintas ir vėl atstatytas geležinkelių strateginis objektas. Trečiokai su malonumu jį perėjo, susipažino su jo originalia sandara. Pasirodo, dėl istorinių aplinkybių tiltą sudaro dvi dalys, viena vadinama rusiškąja, o kita ­ vokiškąja. Apžiūrint tiltą matosi jų architektūriniai ypatumai. Nuo tilto atsiveria akiai maloni Kauno panorama, Nemuno vingis.
IMG_4286IMG_4287Nemuno panorama nuo Žaliojo tilto
 
Vilniaus lokomotyvų remonto depo Kauno ceche geležinkelių darbuotojai su malonumo pasidalino savo darbo ypatumais. Parodė konteinerių kapitalinio remonto cechą, riedmenų remonto barus, stendus, skirtus jauniems specialistams mokyti.
IMG_4291IMG_4300Vilniaus lokomotyvų remonto depo Kauno cechas
 
Vakare studentai ir dėstytojai kupini malonių įspūdžių sugrįžo į Vilnių. Po išvykos dar ilgai girdėti atsiliepimai ir įspūdžiai. Išvykos dalyviai nuoširdžiai dėkoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojams, kurie suteikė galimybę pamatyti geležinkelio objektus iš arti, noriai ir atvirai papasakojo apie juos.